Teklif Formu
0850 888 85 63
info@taksimdanismanlik.com

M3 Yetki Belgesi

[vc_row][vc_column offset="vc_col-lg-9" css=".vc_custom_1565185475540{padding-right: 20px !important;}"][vc_column_text] M3 yetki belgesi, tarifeli olarak ticari amaçla uluslararası ve yurt içi kargo işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel vergi mükelleflerine verilen belge türüdür.[/vc_column_text][vc_tta_accordion c_icon="chevron" active_section="1"][vc_tta_section title="M3 YETKİ BELGESİ NEREDEN ALINIR?" tab_id="1565942110665-de058395-d7b2"][vc_column_text]M3 yetki belgesi Ulaştırma Bakanlığı?ndan alınır.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="M3 YETKİ BELGESİ NASIL ALINIR?" tab_id="1565942110698-1d43eb57-960a"][vc_column_text]M3 yetki belgesi için başvuranların kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 20 adet olmak üzere toplam 150 ton istiap adinde eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıt ile 300.000 ? sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları gerekmektedir. Merkezde en az 400 m2?lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve toplam yüklü ağırlığı 10 ton olan bir taşıtın yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına, ayrıca varsa her şube için benzer nitelikte 20 m2?lik kapalı alanın kullanım hakkına sahip olamaları gerekmektedir. Türkiye dışında en az bir ülkede bir şube veya acenteliğin bulunması şarttır. Türkiye dışında en az bir ülkede bir şube veya acenteliğin bulunması şarttır. M3 yetki belgesi sahiplerinin yurt içinde faaliyet gösterebilmeleri için; aynı unvanla, şube ya da acente şeklinde her coğrafi bölgede 3?er ilde olmak üzere en az 21 ilde örgütlenmesini tamamlamış olmaları şarttır.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="M3 YETKİ BELGESİ KİMLERE VERİLİR?" tab_id="1565942173428-2e056427-d094"][vc_column_text]M3 yetki belgesini uluslararası ve yurt içi kargo işletmeciliği yapacaklara verilir.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="M3 YETKİ BELGESİ ARAÇ KAPASİTE ŞARTI NEDİR?" tab_id="1565942193978-1b6b4b7f-248b"][vc_column_text]M3 yetki belgesi araç kapasite şartı 30 araçtır.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="M3 YETKİ BELGESİ ARAÇ KİRALAMA ORANI ŞARTI NEDİR?" tab_id="1565942211497-b42d12c3-5fb5"][vc_column_text]M3 yetki belgesi araç kiralama oranı şartı özmalın yarısı kadardır.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="M3 YETKİ BELGESİ SERMAYE ŞARTI NEDİR?" tab_id="1565942233194-9ccb6fa6-2df8"][vc_column_text]M3 yetki belgesi sermaye şartı 300.000 ??dir.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="M3 YETKİ BELGESİ ARAÇ YAŞI ŞARTI NEDİR?" tab_id="1565942254249-95d1c121-61e3"][vc_column_text]Asgari kapasite 14 yaş, asgari kapasite üstü 20 yaş. [/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="M3 YETKİ BELGESİ ALAN/DEPO (MERKEZ) ŞARTI" tab_id="1565942276441-141d1b44-812e"][vc_column_text]400 m2[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=" M3 YETKİ BELGESİ AALAN/DEPO (ŞUBE) ŞARTI" tab_id="1565942296704-079d2ac5-e128"][vc_column_text]20 m2, 7 coğrafi bölgede en az 3 ilde[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="M3 YETKİ BELGESİ MESLEKİ YETERLİLİK ŞARTI NEDİR?" tab_id="1565942316131-45588324-1b3e"][vc_column_text]UDY3 ve ODY3 belgeli en az birer yönetici[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="M3 YETKİ BELGESİ ÖZEL NOTU" tab_id="1565942343186-7a41ef72-88a3"][vc_column_text]7 coğrafi bölgenin her birinde en az 3 ilde, toplamda en az 21 farklı ilde örgütlenme şartı vardır.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="M3 YETKİ BELGESİ KAPSAMI NEDİR?" tab_id="1565942362954-52c4093e-75db"][vc_column_text]Uluslararası ve yurt içi kargo işletmeciliği[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="M3 YETKİ BELGESİ İLE İLGİLİ KURALLAR" tab_id="1565942388072-80ee9f42-bb36"][vc_column_text]Türkiye dışında en az bir ülkede bir şube veya acenteliklerinin bulunması gerekir.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="M3 YETKİ BELGESİ İLE İLGİLİ DİĞER AÇIKLAMALAR" tab_id="1565942420464-988243fd-6f36"][vc_column_text]Unvan varsa kısa unvanlarını faaliyetlerinde kullanacakları 4 veya daha fazla tekerlekli olan taşıtlarının en az bir yerine görülebilecek şekilde yazdırmak zorundadırlar.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="M3 YETKİ BELGESİ İÇİN BAŞVURANLARDA VE ARAÇLARDA ARANAN ŞARTLAR NELERDİR?" tab_id="1565942438808-59a4cbff-cc53"][vc_column_text]M3 yetki belgesi tarifeli olarak ticari amaçla uluslararası ve yurt içi kargo işletmeciliği yapacak, gerçek ve tüzel vergi mükelleflerine verilen belge türüdür. M3 yetki belgesi için başvuranların;
 • Ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 30 adet özmal birim taşıta sahip olmaları
 • Merkezinde veya merkezin bulunduğu il sınırları içinde şube olarak tescil edilmiş en az 400 m2?lik kapalı, yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme, tasnif, etiketleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve eşya taşımaya mahsus taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları
 • Her şube için (2) numaralı al bentte belirtilen nitelikleri haiz en az 20 m2?lik kapalı alanı haiz bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları
 • 000 ? sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları
 • Türkiye dışında en az bir ülkede bir şube veya acenteliklerinin bulunması
 • M3 yetki belgesi sahiplerinin yurt içinde faaliyet gösterebilmeleri için; şube ya da acente şeklinde 7 coğrafi bölgede ve her bir bölgede en az 3 ilde olmak üzere örgütlenmelerini tamamlamış olmaları şarttır.
 • M3 türü yetki belgesi almak için başvuranların; varsa faaliyetleri sırasında kullanacakları kısa unvanları ile varsa taşıtları üzerine yazdıracakları kendilerini tanıtan logo, amblem ve benzeri işareti Bakanlığa bildirmeleri şarttır.
 • M2 yetki belgesi eki taşıt belgesine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar 20 yaşından büyük olamaz. M3 yetki belgesi için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal taşıtların ilk başvuru ve faaliyet süresince 14 yaşından büyük olmaması şarttır.
 • M3 türü yetki belgesinin eki taşıt belgesine eşya taşımaya mahsus ticari taşıtların yanı sıra ticari otomobiller ile ticari veya hususi iki tekerlekli motorlu araçlarda kaydedilebilir.
 • M3 yetki belgesi sahipleri özmal taşıtları ile sahip oldukları özmal taşıt sayısının yarısını geçmemek üzere ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş sözleşmeli taşıtları, taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.
 • 10/06/1985 tarihli ve 3226 sayılı finansal kiralama kanunun kapsamında sağlanan taşıtlar bu yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde sözleşmeli ticari taşıt olarak değerlendirilir. Bu yolla temin edilen taşıtların, finansal kiralama sözleşmesinin bitim tarihinden itibaren yetki belgesi sahibinin adına kayıt ve tescil edilmesi şarttır. Bunun sağlanamaması veya finansal kiralama sözleşmesinin bitim tarihinin uzatılmaması halinde bu taşıt veya taşıtlar yetki belgesi sahibinin taşıt belgesinden re?sen düşülür.
 • M3 türü yetki belgesi sahipler, varsa kısa unvanlarını faaliyetlerinde kullanacakları 4 veya daha fazla tekerlekli olan taşıtların en az bir yerine görülebilecek şekilde yazdırmak zorundadırlar.
 • Unvan ve/veya kısa unvanlarda kullanılacak sıfatların yetki belgesinin kapsamına uygun olması şarttır.
 • Yetki belgesi sahipleri birden fazla kısa unvan kullanamazlar.
 • M3 yetki belgesi sahiplerinin, yetki belgeleri eki taşıt belgelerine kaydedilecek/kayıtlı taşıtların geçerli araç muayenesinin bulunması şarttır. Ancak uluslararası taşımacılık faaliyetlerinde kullanılan ve yurt dışında bulunması sebebiyle yasal süresi içinde muayenesi yapılamayan araçlar, bu durumun belgelendirilmesi ve yurda giriş tarihinden itibaren 30 gün içerisinde müracaat edilmesi halinde yetki belgesi eki taşıt belgesine kaydedilebilir.
 • M3 türü yetki belgesi sahiplerinin, en az bir adet üst düzey yönetici ve orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi ya da kişileri istihdam etmeleri şarttır.
 • M3 yetki belgesi kapsamındaki araçların yurt dışı faaliyetlerinde sürücüsünden SRC3 türü mesleki yeterlilik belgesiyle, yurt dışı ve yurt içi faaliyetlerinde psikoteknik değerlendirme belgesine sahip olma şartı aranır.
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][vc_empty_space height="75px"][gem_divider margin_top="50" margin_bottom="50"][/vc_column][vc_column offset="vc_col-lg-3 vc_hidden-md vc_hidden-sm vc_hidden-xs"][gem_textbox content_background_color="#d1d1d1" content_background_style="cover" padding_left="0" padding_right="0" padding_top="0" padding_bottom="0"][vc_widget_sidebar sidebar_id="page-sidebar-1"][/gem_textbox][/vc_column][/vc_row]

İlginizi Çekebilecek Diğer Bloglar

Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
 • Beylikdüzü OSB mah. Mermerciler Sanayi Sit. 3. Cad. No:8 Corner Office K:3 D:55 Beylikdüzü / İstanbul
 • Telefon : 0850 888 85 63
 • Fax : 0212 438 42 07
 • info@taksimdanismanlik.com

Ne Aramıştınız ?