Teklif Formu
0850 888 85 63
info@taksimdanismanlik.com

M2 Yetki Belgesi

[vc_row][vc_column offset="vc_col-lg-9" css=".vc_custom_1565185475540{padding-right: 20px !important;}"][vc_column_text] M2 Yetki belgesi tarifeli olarak ticari amaçla yurtiçi kargo işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilen belgedir.[/vc_column_text][vc_tta_accordion c_icon="chevron" active_section="1"][vc_tta_section title="M2 YETKİ BELGESİ NERDEN ALINIR?" tab_id="1565883868794-7eac586d-f416"][vc_column_text]M2 Yetki belgesi Ulaştırma bakanlığından alınır.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="M2 YETKİ BELGESİ NASIL ALINIR?" tab_id="1565883868811-26d71087-12cc"][vc_column_text]M2 Yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt veya tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 30 adet taşıta sahip olmaları gerekir. M2 yetki belgesine kaydedilecek araçlar 20 yaşından büyük olamaz. Ayrıca 250.000 Türk lirası sermaye ve ya işletme sermayesine sahip olunmalıdır. M2 Yetki belgesi için başvuranların, merkezinde veya merkezin bulunduğu il sınırları içinde en az 400 m2?lik kapalı yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli ve araçların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları gerekir. M2 Yetki belgesi için başvuranların şube ya da acente şeklinde 7 coğrafi bölgede ve her bir bölgede en az 3 ilde olmak üzere örgütlenmelerini tamamlamış olmaları şarttır.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="M2 YETKİ BELGESİ SÜRESİ NE KADARDIR?" tab_id="1565883939435-c105bbd4-a98a"][vc_column_text]M2 Yetki belgesi alındığı tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="M2 YETKİ BELGESİ YENİLEME NASIL OLUR?" tab_id="1565883947991-a08cdbd4-aa5d"][vc_column_text]M2 Yetki belgesi sahipleri, M2 yetki belgelerinin yenilenmesi için M2 yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihinin 60 gün öncesinden itibaren bakanlığa yazılı olarak müracaat etmelidirler. M2 Yetki belgesi, yenileme ücretinin ödendiği tarih esas alınarak 5 yıl geçerli olmak üzere yeniden yenilenir.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="M2 YETKİ BELGESİ ARAÇ SAYISI NE KADARDIR?" tab_id="1565883994342-8ac61936-30cf"][vc_column_text]M2 Yetki belgesi alabilmek için ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş özmal en az 30 adet taşıta sahip olunmalıdır.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="M2 YETKİ BELGESİ ARAÇ KİRALAMA ORANI ŞARTI NEDİR?" tab_id="1565884008164-14e29ff6-bc98"][vc_column_text]M2 Yetki belgesi eki taşıt belgesine, yurt içi taşımalarında kullanılmak üzere 2 özmal taşıtına karşılık 1 adet ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş sözleşeli taşıt kaydedilebilir. Toplam sözleşmeli taşıt sayısı özmal taşıt sayısının 5 katını geçemez.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="M2 YETKİ BELGESİ SERMAYE ŞARTI NE KADARDIR?" tab_id="1565884062942-0cbeee73-ca0d"][vc_column_text]M2 Yetki belgesi sermaye şartı 250.000 TL?dir.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="M2 YETKİ BELGESİ ARAÇ YAŞI ŞARTI NEDİR?" tab_id="1565884080237-fc70c86c-6e3e"][vc_column_text]Asgari kapasiteyi oluşturan taşıtlar ilk müracaat ve faaliyet süresince 20 yaşından büyük olamaz.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="M2 YETKİ BELGESİ ALAN / DEPO (MERKEZ) ŞARTI NEDİR?" tab_id="1565884103438-349d7795-2b36"][vc_column_text]M2 Yetki belgesi alan /depo(merkez) şartı 400 m2?dir.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="M2 YETKİ BELGESİ ALAN /DEPO (ŞUBE) ŞARTI NEDİR?" tab_id="1565884136886-37775743-36e5"][vc_column_text]20 m2 , 7 coğrafi bölgede 3 ilde[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="M2 YETKİ BELGESİ MESLEKİ YETERLİLİK ŞARTI NEDİR?" tab_id="1565884167741-5a2d5b9b-8e8e"][vc_column_text]ÜDY3 ve ODY3 belgeli en az birer yönetici[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="M2 YETKİ BELGESİ BELGE ÖZEL NOTU" tab_id="1565884194095-602b8d2a-0d9d"][vc_column_text]Bu belgeyi alacaklar 7 coğrafi bölgenin her birinde en az 3 ilde örgütlenmelidirler.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="M2 YETKİ BELGESİ İLE İLGİLİ KURALLAR" tab_id="1565884277006-cb001d55-8d3f"][vc_column_text]Unvan veya varsa kısa unvanlarını faaliyetlerinde kullanacakları 4 veya daha azla tekerlekli olan taşıtlarının en az bir yerine görülebilecek şekilde yazdırmak zorundadırlar.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="M2 YETKİ BELGESİ İLE İLGİLİ DİĞER AÇIKLAMALAR" tab_id="1565884313220-3e063e64-e1ae"][vc_column_text]Asgari kapasite hesabında iki tekerlekli motorlu taşıtlar dikkate alınmaz.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="M2 YETKİ BELGESİ İÇİN BAŞVURANLARDA VE ARAÇLARDA ARANAN ŞARTLAR" tab_id="1565884337692-9c57e35a-03f0"][vc_column_text]M2 Yetki belgesi, tarifeli olarak ticari amaçla, yurtiçi kargo işletmeciliği yapacak, gerçek ve tüzel vergi mükelleflerine verilen belge türüdür. M2 Yetki belgesi için başvuranların;
 • Ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 30 adet özmal birim taşıta sahip olmaları
 • Merkezinde veya merkezin bulunduğu il sınırları içersinde şube olarak tescil edilmiş en az 400 m2?lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme, tasnif, etiketleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve eşya taşımaya mahsus taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları
 • Her bir şube için (2) numaralı alt bentte belirtilen nitelikleri haiz bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları
 • 000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları
 • Şube ya da acente şeklinde 7 coğrafi bölgede ve her bir bölgede en az 3 ilde olmak üzere örgütlenmelerini tamamlamış olmaları
 • M2 türü yetki belgesi için başvuranların varsa faaliyetleri sırasında kullanacakları kısa unvanları ile varsa taşıtları üzerine yazdıracakları kendilerini tanıtan logo, amblem ve benzeri işareti Bakanlığa bildirmeleri şarttır.
 • M2 türü yetki belgesinin eki taşıt belgesine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar için yaş şartı aranmaz. M2 yetki belgesi için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal taşıtların ilk başvuru ve faaliyet süresince 20 yaşından büyük olmaması şarttır.
 • M2 türü yetki belgesinin eki taşıt belgesine eşya taşımaya mahsus ticari taşıtların yanı sıra ticari otomobiller ile ticari veya hususi iki tekerlekli motorlu araçlar da kaydedilir.
 • M2 türü yetki belgesi sahipleri özmal taşıtları ile sahip oldukları özmal taşıt sayısının 4 katını geçmemek üzere ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş sözleşmeli taşıtları ,taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.
 • 10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu kapsamında sağlanan taşıtlar, bu yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde sözleşmeli ticari taşıt olarak değerlendirilir. Bu yolla temin edilen taşıtların, finansal kiralama sözleşmesinin bitim tarihinden itibaren yetki belgesi sahibinin adına kayıt ve tescil edilmesi şarttır. Bunun sağlanmaması veya finansal kiralama sözleşmesinin bitim tarihinin uzatılmaması halinde bu taşıt veya taşıtlar yetki belgesi sahibinin taşıt belgesinden re?sen düşülür.
 • M2 türü yetki belgesi sahipleri, varsa kısa unvanlarını faaliyetlerinde kullanacakları 4 veya daha fazla tekerlekli olan taşıtların en az bir yerine görülebilecek şekilde yazdırmak zorundadırlar. Unvan veya kısa unvanlarda sıfatların yetki belgesinin kapsamına uygun olması şarttır.
 • Yetki belgesi sahipleri birden fazla kısa unvan kullanamazlar.
 • M2 yetki belgesi sahiplerinin, yetki belgeleri eki taşıt belgelerine kaydedilecek/kayıtlı taşıtlarının geçerli araç muayenesinin bulunması şarttır.
 • Yetki belgesi sahiplerinin en az bir adet üst düzey yönetici ve orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi ya da kişileri istihdam etmeleri şarttır.
 • tki belgesi kapsamında ki araçların taşımacılık faaliyetlerinde sürücüsünden SRC3/4 türü mesleki yeterlilik belgesiyle, psikoteknik değerlendirme belgesine sahip olma şartı aranır.
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="YETKİ BELGESİ YENİLEMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?" tab_id="1565884425819-f363a0a3-9b52"][vc_column_text]1-Yetki belgesi almak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin aşağıdaki belgeleri Bakanlığa vermeleri zorunludur:
 1. a)Bakanlıkça hazırlanan ve başvuru sahibi tarafından doldurulan Başvuru Formu
 2. b)Bu yönetmeliğin 12 maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen kişilerin T.C. Kimlik numarası beyanları, adli sicil kaydı belgeleri, temsil ve ilzama yetkili olanların noterden onaylı imza sirküleri.
 3. c)Ticaret odaları veya ticaret ve sanayi odaları veya esnaf ve sanatkarlar odaları veya ziraat odalarından birine kayıtlı olduğunu gösteren belge.
ç) Ticaret ve ticaret veya ticaret sanayi odalarına kayıtlı gerçek ve tüzel kişilere ait geçerli unvan, adres, ortaklar, temsil veya ilzama yetkili olan kişiler, sermaye miktarları ve iştigal konusunun yer aldığı ticaret sicili gazetesi/gazeteleri. d)Esnaf ve sanatkarlar odaları veya ziraat odalarına kayıtlı gerçek kişilere ait geçerli unvan, adres, temsil veya ilzama yetkili olan, kişiler, sermaye miktarları ve iştigal konusunun yer aldığı ilgili odadan alınmış belge. 2- Yetki belgesi almak için müracaat eden kamu kurum ve kuruluşlardan sadece birinci fıkranın (a) ve (e) bentlerinde belirtilen belgeler istenir. 3-Birinci fıkranın (e) bendinde istenen belge, sigorta poliçelerine ilişkin kontrollerin elektronik ortamda yapılabilmesi imkanına bağlı olarak bakanlıkça istenmeyebilir. 4-Yetki belgesi almak isteyen yabancılardan istenecek belgeler Bakanlıkça bir genelge ile ayrıca belirlenir. Yukarıdaki belgelerle Bakanlığa başvuranların belgeleri incelenip genel ve özel şartları sağlayanlara en geç 15 gün içinde incelemesi bitirilip belgeleri verilir.[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][gem_divider margin_top="50" margin_bottom="50"][vc_empty_space height="75px"][vc_column_text] I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. [/vc_column_text][/vc_column][vc_column offset="vc_col-lg-3 vc_hidden-md vc_hidden-sm vc_hidden-xs"][gem_textbox content_background_color="#d1d1d1" content_background_style="cover" padding_left="0" padding_right="0" padding_top="0" padding_bottom="0"][vc_widget_sidebar sidebar_id="page-sidebar-1"][/gem_textbox][/vc_column][/vc_row]

İlginizi Çekebilecek Diğer Bloglar

Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
 • Beylikdüzü OSB mah. Mermerciler Sanayi Sit. 3. Cad. No:8 Corner Office K:3 D:55 Beylikdüzü / İstanbul
 • Telefon : 0850 888 85 63
 • Fax : 0212 438 42 07
 • info@taksimdanismanlik.com

Ne Aramıştınız ?