Teklif Formu
0850 888 85 63
info@taksimdanismanlik.com

M1 Yetki Belgesi

[vc_row][vc_column offset="vc_col-lg-9" css=".vc_custom_1565185475540{padding-right: 20px !important;}"][vc_column_text] M Türü Yetki Belgesi, tarifeli olarak ticari amaçla kargo işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Faaliyetin şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır.
 • M1 Yetki Belgesi: İl içi kargo işletmeciliği yapacaklara verilir)
 • M2 Yetki Belgesi: Yurt içi kargo işletmeciliği yapacaklara verilir.
 • M3 Yetki Belgesi: Uluslararası ve yurt içi kargo işletmeciliği yapacaklara verilir.
M1 YETKİ BELGESİ NEDİR?
M1 yetki belgesi şahıs veya şirketçe il içi, tarifeli olarak ticari amaçlı kargo işletmeciliği yapacaklara verilmekte olan bir belge türüdür. Kargo herhangi bir taşıma aracına yüklenmiş yolcuların eşyası dışındaki yük demektir. Taşıma, bir yarar sağlamak üzere insanın, eşyanın ve iletişim bilgilerinin ekonomik hızlı ve güvenli olarak yerlerini değiştirmesi, tarifeli kargo taşıma ise işletmecinin kargo kabul veya dağıtım yaptığı merkezi, şubesi veya acentesinin bulunduğu yerleşim yerleri arasında önceden belirlenen bir ücret tarifesine göre yapılan düzenli kargo taşımalarını ifade eder. Tarifeli kargo taşımaları ücret tarifesine tabidir. Tarifeli yolcu ve kargo taşımaları ile ilgili ücret tarifeleri, yetki belgesi sahiplerince Ulaştırma Bakanlığı?ndan ?görülmüştür? şerhinin alınması zorunludur. Tarifeli kargo taşımacılığı yapan yetki belgesi sahipleri, belirlenmiş olan taşıma hattı ve taşıma güzergahına yasal mücbir sebepler dışında uymak zorundadır. Bakanlık tarifeli kargo taşımaları için özmal taşıt sayısına bağlı olarak verilecek taşıma hattı sayısını bir genelgeyle belirlemiştir. Kargo taşımalarında tarifeli faaliyet zorunluluğu 31/12/2014 tarihine kadar aranmaz.[/vc_column_text][vc_tta_accordion c_icon="chevron" active_section="1"][vc_tta_section title="M1 YETKİ BELGESİ NASIL ALINIR?" tab_id="1565883254449-1da60e1b-c69e"][vc_column_text]M1 yetki belgesi almak isteyenlerin Oda vergi kaydının bulunması, 12.000 Türk Lirası sermayeye sahip olmaları, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 3 adet özmal birim taşıta sahip olmaları gerekir. Kamyon, kamyonet gibi eşya taşımaya mahsus ticari taşıtları yanı sıra ticari otomobiller ile ticari veya hususi iki tekerlekli motorlu araçlarda M1 yetki belgesine kaydedilebilir. Bu yetki belgesine asgari kapasite şartını sağlayacak özmal taşıtların ilk başvuru ve faaliyet süresince 20 yaşından büyük olmaması şarttır. Asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar için yaş şartı aranmaz. Yani asgari kapasite şartını sağlayan 3 adet araç 20 yaşından büyük olabilir. M1 türü yetki belgesi sahipleri özmal taşıtları ile sahibi oldukları özmal taşıt sayısının 4 katını geçmemek üzere ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş sözleşmeli taşıtların, taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler. M1 yetki belgesi için başvuranların merkezde veya merkezi bulunduğu il sınırları içinde, şube olarak tescil edilmiş en az 200 m2?lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme, tasnif, etiketleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve eşya taşımaya mahsus taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın ve varsa her bir şube için yukarıda belirtilen nitelikleri haiz 20 m2?lik kapalı alanı haiz bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olması gerekir. M1 yetki belgesi sahiplerince, en az bir adet orta düzey yönetici (ODY) türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişilerin istihdam etmeleri gerekir. Yetki belgesi ilk alındığı tarihten itibaren 6 ay bu şarttan muaftır. Bu süre sonunda mesleki yeterlilik belgesi yoksa idari para cezası düzenlenmektedir.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="M1 YETKİ BELGESİ KİMLERE VERİLİR?" tab_id="1565883254468-4147361f-3fe9"][vc_column_text]M1 yetki belgesi il içi kargo işletmeciliği yapacaklara verilir.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="M1 YETKİ BELGESİ ASGARİ ARAÇ KAPASİTE ŞARTI NEDİR?" tab_id="1565883352096-c0d446f8-8acc"][vc_column_text]M1 yetki belgesi asgari araç kapasite şartı 3 araçtır.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="M1 YETKİ BELGESİ ARAÇ KİRALAMA ORANI ŞARTI NEDİR?" tab_id="1565883379789-09b5aea3-df35"][vc_column_text]M1 yetki belgesi araç kiralama oranı 2 kattır.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="M1 YETKİ BELGESİ SERMAYE ŞARTI NEDİR?" tab_id="1565883407638-7b43e97f-aadd"][vc_column_text]M1 yetki belgesi sermaye şartı 25.000 TL?dir.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="M1 YETKİ BELGESİ ARAÇ YAŞI ŞARTI NEDİR?" tab_id="1565883424853-3809917a-1070"][vc_column_text]M1 yetki belgesi araç yaşı şartı, asgari kapasiteyi oluşturan araçların ilk başvuru ve faaliyet süresince 20 yaşından büyük olmaması şarttır.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="M1 YETKİ BELGESİ ALAN/DEPO (MERKEZ) ŞARTI NEDİR?" tab_id="1565883452838-32f0f2b7-1ccd"][vc_column_text]M1 yetki belgesi alan/depo merkez şartı 200 m2?dir.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="M1 YETKİ BELGESİ ALAN/DEPO (ŞUBE) ŞARTI NEDİR?" tab_id="1565883477525-b13e8d32-997b"][vc_column_text]M1 yetki belgesi alan/depo şube şartı 20 m2?dir.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="M1 YETKİ BELGESİ MESLEKİ YETERLİLİK ŞARTI NEDİR?" tab_id="1565883498774-69d9e8aa-4d33"][vc_column_text]M1 yetki belgesi mesleki yeterlilik şartı en az 1 ODY belgesi yöneticisidir.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="M1 YETKİ BELGESİ BELGE ÖZEL NOTU" tab_id="1565883521540-17d328e1-a705"][vc_column_text]M1 yetki belgesi özel notu, asgari kapasite hesabında iki tekerlekli taşıtlar dikkate alınmaz.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="M1 YETKİ BELGESİ KAPSAMI NEDİR?" tab_id="1565883542988-ff361ad8-d25a"][vc_column_text]M1 Yetki Belgesi kapsamı il içi kargo işletmeciliğidir.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="M1 YETKİ BELGESİ İLE İLGİLİ KURALLAR" tab_id="1565883563196-e5327525-8965"][vc_column_text]M1 yetki belgesi sahipleri unvan veya varsa kısa unvanlarını faaliyetlerinde kullanacakları 4 veya daha fazla tekerlekli olan taşıtların en az bir yerine görülebilecek şekilde yazdırmak zorundadırlar. M1 Yetki Belgesi İle İlgili Diğer Açıklamalar Şunlardır; Ticari otomobiller ile ticari veya hususi iki tekerlekli motorlu araçlar belgeye kaydedilebilir.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="M1 YETKİ BELGESİ İÇİN BAŞVURANLARDA VE ARAÇLARDA ARANAN ŞARTLAR NELERDİR?" tab_id="1565883584078-f7fe33dd-5140"][vc_column_text]M1 Yetki belgesi için başvuranların;
 • M1 türü yetki belgesi almak için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 3 adet özmal birim taşıta sahip olmaları şarttır.
 • M1 türü yetki belgesi almak için başvuranların, merkezinde veya merkezin bulunduğu il sınırları içinde şube olarak tescil edilmiş en az 200 m2?lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme, tasnif, etiketleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda trafiği engellemeyen ve eşya taşımaya mahsus taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları şarttır.
 • M1 yetki belgesi için başvuranların, her bir şube için (2) numaralı ait bentte belirtilen nitelikleri haiz 20 m2?lik kapalı alanı haiz bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları şarttır.
 • M1  yetki belgesi için başvuranların 12.000 Türk Lirası sermayeye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.
 • M1 yetki belgesi için başvuranların, varsa faaliyetleri sırasında kullanacakları kısa unvanları ile varsa taşıtları üzerine yazdıracakları kendilerini tanıtan logo, amblem, vb işareti Bakanlığa bildirmeleri şarttır.
 • M1 yetki belgesinin eki taşıt belgesine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar için yaş şartı aranmaz.
 • M1 yetki belgesi için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal taşıtların ilk başvuru ve faaliyetleri süresince 20 yaşından büyük olmaması şarttır.
 • M1 türü yetki belgesinin eki taşıt belgesine eşya taşımaya mahsus ticari taşıtların yanı sıra ticari otomobiller ile ticari veya hususi iki tekerlekli motorlu araçlarda kaydedilebilir.
 • M1 türü yetki belgesi sahipleri özmal taşıtları ile sahip oldukları özmal taşıt sayısının 4 katını geçmemek üzere ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş sözleşmeli taşıtları, taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.
 • 10/06/1985 tarihli 3226 sayılı finansal kiralama kanunu kapsamında sağlanan taşıtlar, bu yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde sözleşmeli ticari taşıt olarak değerlendirilir. Bu yolla temin edilen taşıtların, finansal kiralama sözleşmesinin bitim tarihinin uzatılmaması halinde bu taşıt veya taşıtlar yetki belgesi sahibinin taşıt belgesinden re?sen düşülür.
 • M1 türü yetki belgesi sahipleri en az bir adet orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri şarttır.
 • M1 yetki belgesi sahipleri birden fazla kısa unvan kullanamazlar.
 • M1 yetki belgesi sahiplerinin, yetki belgeleri eki taşıt belgelerine kaydedilecek/kayıtlı taşıtlarının geçerli araç muayenesinin bulunması şarttır.
 • M1 yetki belgesi sahipleri düzey  yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri şarttır.
 • M1 yetki belgesi kapsamında taşımacılık faaliyetlerinde sürücüsünden SRC3/4 türü mesleki yeterlilik belgesiyle, psikoteknik değerlendirme belgesine sahip olma şartı aranır.
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][gem_divider margin_top="50" margin_bottom="50"][vc_empty_space height="75px"][/vc_column][vc_column offset="vc_col-lg-3 vc_hidden-md vc_hidden-sm vc_hidden-xs"][gem_textbox content_background_color="#d1d1d1" content_background_style="cover" padding_left="0" padding_right="0" padding_top="0" padding_bottom="0"][vc_widget_sidebar sidebar_id="page-sidebar-1"][/gem_textbox][/vc_column][/vc_row]

İlginizi Çekebilecek Diğer Bloglar

Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
 • Beylikdüzü OSB mah. Mermerciler Sanayi Sit. 3. Cad. No:8 Corner Office K:3 D:55 Beylikdüzü / İstanbul
 • Telefon : 0850 888 85 63
 • Fax : 0212 438 42 07
 • info@taksimdanismanlik.com

Ne Aramıştınız ?