Teklif Formu
0850 888 85 63
info@taksimdanismanlik.com

L1 Yetki Belgesi

[vc_row][vc_column offset="vc_col-lg-9" css=".vc_custom_1565185475540{padding-right: 20px !important;}"][vc_column_text] L türü yetki belgesi, ticari amaçla lojistik işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Faaliyetinin şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:
 •  L1 Yetki Belgesi: Yurt içi lojistik işletmeciliği yapacaklara verilir.
 • L2 Yetki Belgesi: Uluslararası ve yurt içi lojistik işletmeciliği yapacaklara verilir.
L1 Yetki Belgesi Nedir?
L1 Yetki Belgesi, ticari amaçla yurt içi lojistik işletmeciliği yapacak gerçek veya tüzel kişilere verilen bir yetki belgesi türüdür. Genel olarak kargo işletmeciliği ile lojistik işletmeciliği karıştırılır ancak ikisi birbirinden farklı işletmecilik çeşididir. Lojistik; ürünlerin istenilen zamanda ve yerde uygun maliyetle bulunmasını sağlamaktır. Kargo taşımacılığı ise herhangi bir yükün bir yerden başka bir yere ulaştırılması ile ilgili faaliyetler olarak tanımlanabilir. Lojistik işletmeciliği genel olarak büyük mal ve gruplarına kargo ise sadece teke indirgenebilir bir yükün bir yerden bir yere taşınılması denilebilir.[/vc_column_text][vc_tta_accordion c_icon="chevron" active_section="1"][vc_tta_section title="L1 YETKİ BELGESİ NEREDEN ALINIR?" tab_id="1565881419797-d725bf83-3e9e"][vc_column_text]L1 Yetki belgesi Ulaştırma Bakanlığına bağlı bölge müdürlüklerinden alınır.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="L1 YETKİ BELGESİ NASIL ALINIR?" tab_id="1565881419834-adfa20b5-cfee"][vc_column_text]L1 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus asgari kapasite hesabına giren, çekici cinsi taşıtların katar ağırlıkları ile kamyon cinsi taşıtların azami yüklü ağırlıkları toplamının 145 tondan az olmaması şartıyla 20 yaşından büyük olmayan araçlara sahip olmaları gereklidir. L1 yetki belgesine asgari kapasite sağlandıktan kaydedilecek araçlarda yaş şartı aranmaz. Ayrıca 100.000 TL sermaye veya işletme sermayesine sahip olunmalıdır. L1 yetki belgesi için başvuranların merkezinde veya merkezin bulunduğu il sınırları içinde en az 1000 m2 kapalı, yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli ve araçların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım haklarına sahip olmaları gereklidir.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="L1 YETKİ BELGESİ KİMLERE VERİLİR?" tab_id="1565881530214-54baac3f-0957"][vc_column_text]L1 yetki belgesi ticari amaçla yurt içi lojistik işletmeciliği yapacak gerçek veya tüzel kişilere verilir.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="L1 YETKİ BELGESİ SÜRESİ" tab_id="1565881561029-ed85cff2-f84d"][vc_column_text]L1 yetki belgesi alındığı tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="L1 YETKİ BELGESİ YENİLEME" tab_id="1565881580122-7f032fdb-f7f5"][vc_column_text]L1 yetki belgesi sahipleri, L1 yetki belgelerinin yenilenmesi için L1 yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihinin 60 gün öncesinden Bakanlığa yazılı olarak müracaat etmelidirler. L1 belgesi yenileme ücretinin ödendiği tarih alınarak 5 yıl geçerli olmak üzere yeniden yenilenir.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="L1 YETKİ BELGESİ ARAÇ SAYISI NE KADARDIR?" tab_id="1565881608003-20cba6fb-346e"][vc_column_text]L1 yetki belgesi alabilmek için ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş özmal en az 145 ton taşıma kapasitesine sahip olunmalıdır.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="L1 YETKİ BELGESİ İÇİN BAŞVURANLARDA VE ARAÇLARDA ARANAN ŞARTLAR NELERDİR?" tab_id="1565881637442-23e8c7a3-0057"][vc_column_text]
 • L1 yetki belgesi alacak şahıs ve şirketlerin ticaret odasına kayıtlı olması ve 150.000 TL kayıtlı sermayeye sahip olması gerekmektedir.
 • Merkeze ait en az 1.000 m2?lik kapalı ve/veya açık alana sahip ve yükleme, boşaltma, depolama, istifleme, paketleme, tasnif, etiketleme, satış veya pazarlama, sipariş planlaması, dağıtım, nakliye gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda trafiği engellemeyen ve eşya taşımaya mahsus taşıtların yaklaşıp yükleme boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın ve varsa her bir şube için yukarıda belirtilen nitelikleri haiz 200 m2?lik kapalı ve/veya açık alana sahip bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları şarttır.
 • Yurt içi lojistik işletmeciliği yapacak olanların en az 4 birim ticari olarak kayıt ve tecil edilmiş taşıta sahip olmalı ve özmal çekici cinsi taşıtlarının katar ağırlıkları ile özmal kamyon ve özmal kamyonet cinsi taşıtların azami yüklü ağırlıkları toplamın 145 tondan az olmaması gerekir.
 • L1 yetki belgesine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar için yaş şartı aranmaz. Bu yetki belgeleri için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal taşıtların il başvuru ve faaliyet süresince 20 yaşından büyük olmaması şarttır. Yani 145 ton şartı sonrası araçlarda yaş şartı aranmamaktadır.
 • L1 yetki belgesine sözleşmeli/kiralık araç kaydedilebilmektedir. Ulaştırma bakanlığında belirlenmiş araç kiralama sözleşmesi formatına uygun hazırlanmış noter onaylı kiralama sözleşmesi ile sahip olunan özmal araç sayısının 2* katına kadar sözleşmeli araç eklenebilir. 20 katını geçecek şekilde sözleşmeli araç kaydedilemez.
 • Yetki belgesinin alma şartlarından herhangi birisinin kaydedilmesi halinde bu durumun meydana geldiği tarihten itibaren 90 gün içerisinde kaydedilen şartların sağlanması gerekmektedir. Araç yaşı, araç satışı, hurdaya ayrılması, icra ile satışı vs. nedeniyle asgari kapasitenin kaybedildiği sürelerin toplamı 540 ( beş yüz kırk) günden fazla olmayacak şekilde tekrar asgari kapasite sağlanmalıdır. Bu sürelerin aşıldığı durumda yetki belgesi iptal edilir.
 • L1 türü yetki belgesi almak için başvuranların; varsa faaliyetleri sırasında kullanacakları kısa unvanları ile varsa taşıtları üzerine yazdıracakları kendilerini tanıtan logo, amblem v.b işareti Bakanlığa bildirmeleri şarttır.
 • L1 türü yetki belgesi sahipleri, varsa kısa unvanlarını faaliyetlerinde kullanacakları 4 veya daha fazla tekerlekli olan taşıtlarının en az 1 yerine görülebilecek şekilde yazdırmak zorundadırlar. Unvan ve/veya kısa unvanlarda kullanılacak sıfatların yetki belgesinin kapsamına uygun olması şarttır.
 • Yetki belgesi sahipleri birden fazla kısa unvan kullanamazlar.
 • L1 yetki belgesi sahiplerinin, yetki belgeleri eki taşıt belgelerine kaydedilecek/kayıtlı taşıtların geçerli araç muayenesinin bulunması şarttır.
 • L1 yetki belgesi sahiplerinin, en az bir adet üst düzey yönetici ve orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi ve kişileri istihdam etmeleri şarttır.
 • L1 yetki belgesi kapsamındaki araçların taşımacılık faaliyetlerinde sürücüsünden SRC 3/4 türü mesleki yeterlilik belgesiyle, psikoteknik değerlendirme belgesine sahip olma şartı aranır.
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="L1 YETKİ BELGESİ BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN EVRAKLAR" tab_id="1565881666864-697dce2c-ae44"][vc_column_text]L1 yetki belgesi başvurusu için istenen evraklar şunlardır; Başvuru dilekçesi (firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşesi vurulacak)
 • Başvuru formu
 • Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise firma ortakları ile temsile yetkili kişinin adli sicil belgesi ile nüfus cüzdanı örnekleri
 • Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri (aslı veya noter onaylı suretleri)
 • Vergi dairelerinden alınmış yazı. (Belgede taşımacının unvanı, adresi, kimlik bilgileri, vergi numarası, işe başlama tarihi, mesleği yazılı olacak)
 • Ticaret oda belgesi (belgede taşımacının unvanı, adresi, kayıt tarihi, çalışma konusu/iştigali, sermayesi yazılı olacak)
 • Merkezi adresine ait noter tastikli Kira Kontratı veya Tapu Fotokopisi (Fotokopi ise noter onaylı)
 • Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi ile değişiklikleri gösteren Ticaret sicil gazeteleri. (Gazetede firmanın unvanı, adres iştigali, temsile yetkili kişileri, sermayesi, kurucular ve ortakları yazılı olacak)
a)İştigal konusunda ?Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyetlerde bulunmak? veya ?Karayolu yurt içi lojistik işletmeciliği yapmak? şeklinde tescil edilmesi b)150,000 TL sermaye veya işletme sermayesine sahip olunması ve sermayeinin Ticaret sicil gazetesinde yayımlatılması gerekmektedir. c)Kurucular ve ortaklar d)Temsile yetkililer e)Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, sorumlu) Ticaret sicil gazetesinde yayımlatılması ve şube sorumlusunun adli sicil belgesi, nüfus cüzdanı örneği ve imza sirkülerinin gönderilmesi
 • Taşıtlarla ilgili istenen belgeler ve şartlar;
a)Yetki belgesine ilavesi istenen özmal veya sözleşmeli taşıtlara ait trafik ve tescil belgelerini fotokopileri b)Gerçek ve tüzel kişinin kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 100 ton istiap haddine sahip taşıt filosu olması ( her taşıt için 54 TL taşıt kartı ücreti yatırılacak) c)Asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal ticari taşıdın ilk başvuru ve faaliyet süresince 19 yaşından; diğer taşıtların ise 22 yaşından büyük olmaması şarttır. d)Sözleşmeli olarak 1/50 taşıt kullanabilir.
 •  Bu işe elverişli en az 1000 m2, yüklü ağırlığı 10 ton olan bir taşıtın yanaşabileceği kapalı ve yükleme, boşaltma, depolama, istifleme, paketleme, satış, pazarlama ve nakliye gibi hizmetlere elverişli, trafiği engellemeyen bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkında sahip olunduğunun belgelenmesi
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][gem_divider margin_top="50" margin_bottom="50"][vc_empty_space height="75px"][/vc_column][vc_column offset="vc_col-lg-3 vc_hidden-md vc_hidden-sm vc_hidden-xs"][gem_textbox content_background_color="#d1d1d1" content_background_style="cover" padding_left="0" padding_right="0" padding_top="0" padding_bottom="0"][vc_widget_sidebar sidebar_id="page-sidebar-1"][/gem_textbox][/vc_column][/vc_row]

İlginizi Çekebilecek Diğer Bloglar

Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
 • Beylikdüzü OSB mah. Mermerciler Sanayi Sit. 3. Cad. No:8 Corner Office K:3 D:55 Beylikdüzü / İstanbul
 • Telefon : 0850 888 85 63
 • Fax : 0212 438 42 07
 • info@taksimdanismanlik.com

Ne Aramıştınız ?