Teklif Formu
+90 212 438 42 06
info@taksimdanismanlik.com

KVKK Uyum Danışmanlığı

KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu), kamu ve özel sektör kuruluşlarına kişisel verilerin işlenmesi konusunda birtakım sorumluluklar getirmektedir. Ülkemizde 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı KVKK, kişisel verilerin hangi koşullar altında nasıl işleneceğine dair kural ve esasları açıklamaktadır. Bu çerçevede kuruluşlar bu verilerin oluşturulması, saklanması, taşınması, değiştirilmesi ya da yeniden düzenlenmesi, katagorize edilmesi, silinmesi veya ortadan kaldırılması gibi durumlarda KVKK’daki prosedürleri takip etmek zorundadır. Büyüklüğü, sektörü, çalışan sayısı, ürün ve hizmet gamı fark etmeksizin her kuruluş belirli bir hacimdeki kişisel veriyi yönetmek zorunda kaldığından neredeyse her kurumun KVKK kapsamına girdiğini söyleyebiliriz. Bu bağlamda, kuruluşların kişisel veri yönetim sistemlerini KVKK’ya uygun hale getirmesi gerekmektedir. Bu süreçte Taksim Danışmanlık’tan KVKK uyum danışmanlığı hizmeti almak tüm organizasyonlara çok daha hızlı ve kolay bir adaptasyon süreci sağlayacaktır.

 

KVKK Uyum Danışmanlığı Kapsamı

KVKK’nın kapsamı oldukça geniştir ve tüm kuruluşlara önemli sorumluluklar ve görevler tanımlamaktadır. Şirketler bu doğrultuda veri yönetim sistemlerinde önemli değişiklikler yapmak ve belirli kişileri bu sistemin ilgili fonksiyonları için yetkilendirme zorundadır. Örneğin KVKK’daki veri sorumlusu ve irtibat kişisi tanımların doğru anlaşılması ve gerektiğinde bu kişilere, yasaya uygun şekilde yetkiler ve sorumluluklar vererek sürecin işletilmesi gerekmektedir. Aynı şekilde VERBİS (Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi) ile ilgili yapılması gereken çalışmalar mevcuttur. KVKK’ya göre kuruluşlar bu sistem üzerinden veri sorumlusu olarak atadığı kişilerin kaydını yapmak ve sistemin gerektirdiği birtakım bilgileri girmek zorundadır. Yasanın getirdiği veri yönetim sistemi hem dijital hem de yazılı dokümanlar ile çalıştığından kuruluşların her iki formatta da önemli birçok dokümanı hazırlaması ve işlemi gerçekleştirmesi gerekmektedir. KVKK uyum danışmanlığı hizmeti bu saydığımız tüm çalışmaların hızlı, doğru ve sürdürülebilir şekilde gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulan kılavuz bilgileri ve yönlendirmeleri sağlamaktadır.

 

KVKK Neden Önemli?

Kişisel verilerin doğru bir şekilde yönetilmesi günümüzde tüm dünyada üzerinde yoğun bir şekilde durulan bir konudur. Yakın geçmişte Avrupa Birliği tarafındna yayınlanan Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) bu konuyla ilgili çok önemli bir gelişme olmuş ve diğer ülkeler için de bir teşkil etmiştir. KVKK de dünyadaki bu farkındalığın ülkemizdeki yansıması olmuş ve kuruluşlara kişisel veri yönetimi için çok önemli sorumluluklar vermiştir. Hatta bu konuda doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurumu kurulmuş ve KVKK ile ilgili uygulamaları ve gelişmeleri takip etmesi istenmiştir. Bu sayede yasada “kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişilere ilişkin her türlü bilgi” olarak tanımlanan kişisel verilerin hangi şartlar altında işleneceğine dair önemli bir çerçeve çizilmiş ve sürdürülebilir bir yol haritası yayınlanmıştır. Kurumlar da bir kurumsal sürdürülebilirlik gerekliliği olarak KVKK uyum danışmanlığı kapsamında faaliyetlerini bu yasaya göre düzenlemelidir.

 

Taksim Danışmanlık sunmuş olduğu danışmanlık hizmeti ile firmaların KVKK ile ilgili yapması gereken tüm çalışmaları planlamaktadır. Bu süreçte hazırlanması gereken tüm dokümanlarla ilgili şirketlere destek olmakta; konuyla ilgili eğitimler düzenlemektedir. Bu sayede şirketlerde bir KVKK kültürü oluşmasını sağlamakta ve kurumların kişisel verilerin yönetimi konusunda sürdürülebilir politikalar geliştirmesine yardımcı olmaktadır.

 

 

 

Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
  • Esentepe Mahallesi Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Pardus PLaza No:4 Şişli/İstanbul
  • Telefon : +90 212 438 42 06
  • Oud Metha Offices, 1st Floor, Block B Healtcare City Dubai, UAE
  • Telefon : +90 850 888 85 71
  • Fax : 0212 438 42 07
  • info@taksimdanismanlik.com

Ne Aramıştınız ?