Teklif Formu
+90 212 438 42 06
info@taksimdanismanlik.com

KTW Hijyen Sertifikası

KTW hijyen sertifikası, Almanya’da içme suyunun kalitesi ve hijyeni ile ilgili verilen bir belgedir. 21 Mart 2019´da Almanya Federal Çevre Ajansı (UBA), Federal Gazete’de içme suyuyla temas eden plastikler ve diğer organik maddeler için yeni değerlendirme kriterlerini (KTW-BWGL) yayınlamıştır. Bu kriterler, iki yıllık bir geçiş döneminden sonra organik maddeler için önceki tavsiyelerin, KTW (Kontakt mit Trinkwasser | İçme Suyu ile Temas) kılavuzunun, kaplama kılavuzunun ve yağlayıcılar kılavuzunun yerini alacaktır. Bu çalışma, 21 Mart 2021´den itibaren önceki tavsiyelere uygun olarak verilen tüm onayların ve test sertifikalarının geçerliliğini kaybedeceğini göstermektedir.

Alman İçme Suyu Yönetmeliğine (TrinkwV) göre, içme suyunun çıkarılması, arıtılması veya dağıtımı için sistemlerin yapımında veya bakımında kullanılan ve içme suyuyla temas eden malzemeler, doğrudan veya dolaylı olarak insan sağlığının korunmasını sağlayamaz. Genel kabul görmüş teknoloji kurallarına uyulması halinde, suyun kokusunun veya tadının olumsuz olarak değiştirilmesi veya içme suyuna daha büyük miktarlarda maddelerin salınması kaçınılmazdır.

Organik malzemeler için bu genel gereklilikler, şimdiye kadar özellikle Federal Çevre Ajansı´nın yönergelerinde belirtilmiştir. Organik malzemeler için UBA yönergeleri de "KTW yönergeleri" genel terimi altında özetlenmiştir. KTW yönergelerinin uygulanması kanunla açıkça öngörülmemiştir. Ancak özellikle ürün sertifikaları bağlamında bunları uygulama zorunluluğu vardır. İçme suyu sektörü için akredite edilmiş sertifikasyon kuruluşları, içme suyunda kullanım için ürünlerin sertifikalandırılması için KTW yönergelerine uygun olarak ilgili test sertifikaları aracılığıyla hijyenik güvenlik kanıtı talep etmektedir.

KTW Hijyen Sertifikası Kapsamı

Aşağıdaki organik malzemeler şu anda KTW hijyen sertifikası uygulama kapsamına girmektedir:

Ø  Plastikler

Ø  Organik Kaplamalar

Ø  Yağlayıcılar

İlgili ekler eklendiğinde aşağıdaki organik maddeler de uygulama kapsamına girecektir:

Ø  Elastomerler

Ø  Termoplastik elastomerler (TPE)

Ø  Silikonlar

Henüz Alman İçme Suyu Yönetmeliği kapsamında değerlendirme kriterleri belgesi statüsüne sahip olmayan bu organik malzemeler için geçiş yönetmelikleri (Elastomer Yönergesi, TPE geçiş önerisi, silikonlar için geçiş önerisi) uygulanmaya devam etmektedir.

Organik içeriği (çimento içeriğine göre) %25´ten (m/m) az olan çimento malzemeleri bu değerlendirme kriterleri belgesinin uygulama kapsamına girmemektedir. Bu malzemeler için ayrı bir değerlendirme kriterleri belgesinin geliştirilmesi beklenmektedir. %25´in üzerinde organik içeriğe sahip çimento esaslı dolgu maddeleri içeren kaplamalar, bu değerlendirme kriterleri belgesinin kapsamına kısmen girmektedir. Bunun yanında, iyon değiştirici reçineler şu anda KTW hijyen sertifikası kapsamına girmemektedir.

Kompozit ürünler, örneğin mutfak muslukları, farklı madde ve malzemelerden oluşabilir. Bileşenler her malzeme açısından değerlendirilmelidir. Organik madde bileşenleri varsa bunlar KTW-BWGL belgesinin uygulama kapsamına girmektedir.

KTW-BWGL yönetmeliğinin içeriği şu maddelerden oluşmaktadır:

    1 Giriş

    2 Uygulama kapsamı

    3 Organik madde ürünleri/bileşenleri için değerlendirme ilkesi

    4 Başlangıç ??maddelerinin değerlendirilmesi

                   4.1 Prosedür

                   4.2 Kısıtlamalar

                   4.3 Olumlu listeler

    5 İçme suyuyla temas eden organik maddeler için hijyenik gereksinimler

                   5.1 Genel

                   5.2 Kompozisyon gereksinimleri

                                 5.2.1 Değerlendirilen başlangıç ??maddeleri

                                 5.2.2 Listelenmemiş başlangıç ??maddeleri

                   5.3 Temel gereksinimler

                                 5.3.1 Genel

                                 5.3.2 Koku eşik değerine ilişkin gereklilikler

                                 5.3.3 Bulanıklık ve renklendirme ile ilgili gereklilikler

                                 5.3.4 Köpüklenme

                                 5.3.5 TOC (Toplam Organik Karbon) gereksinimleri

                   5.4 Ek gereksinimler

                                 5.4.1 Geçiş için ek gereksinimler

                                 5.4.2 Dolgu gereksinimleri

                                 5.4.3 Renklendirici gereksinimleri

                   5.5 Bireysel maddeler için formülasyona özel gereksinimler

                                 5.5.1 Çeşitli gereksinimler

                                 5.5.2 Göçe dayalı gereksinimler

                                 5.5.3 Maksimum artık içerik

                                 5.5.4 Diğer gereklilikler

                   5.6 Mikrobiyal büyümenin arttırılmasına ilişkin gereklilikler

                                 5.6.1 Farklı test yöntemleri

                                 5.6.2 ATP olarak ölçülen biyokütle üretim potansiyelinin (BPP) testi sırasındaki                        gereklilikler

                                 5.6.3 Hacimsel prosedür kullanılarak test sırasındaki gereklilikler

                   5.7 Çok katmanlı ürünlere ilişkin şartlar

    6 Test

                   6.1 Formülasyon testi

                   6.2 Test numuneleri için gereklilikler

                   6.3 Geçiş testi

                                 6.3.1 Geçiş testinin uygulanması

                                 6.3.2 Modelleme

                                 6.3.3 Beklenen musluk konsantrasyonunun hesaplanması

                                 6.3.4 Test raporu

                   6.4 Mikrobiyal büyümenin arttırılmasının test edilmesi

    7 Yürürlüğe giriş

    Ek 1 Ürün gruplarındaki ürünlere örnek niteliğinde genel bakış

KTW-BWGL Belgesine Göre Ürün Değerlendirme Prensipleri

Organik malzemelerin ürünleri veya bileşenleri, üretim süreci (özellikle ekstrüzyon, enjeksiyon kalıplama ve çapraz bağlama) son ürünün içme suyunda kullanım için uygunluğu üzerinde önemli bir etkiye sahip olabileceğinden, ürün veya bileşenlerin her biri özel olarak değerlendirilmelidir. Organik malzemelerin ürünleri veya bileşenleri, bunları üretmek için kullanılan başlangıç ??maddeleri temelinde değerlendirilir. Alman Çevre Ajansı (UBA), başlangıç ??maddelerini Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesinin (EFSA) gıda ile temas eden malzemeler için geçerli olan ilkelerine göre değerlendirir. Değerlendirme, madde göçünü ve değerlendirilecek başlangıç ??maddesinin toksikolojik özelliklerini, potansiyel kirleticileri ve reaksiyon ve bozunma ürünlerini içerir. Değerlendirilen başlangıç ??maddeleri, KTW-BWGL belgesi içerisinde malzemeye özel listelerde listelenmiştir.

Organik malzemelerin ürünleri veya bileşenleri, içme suyuna madde geçişi açısından değerlendirilmelidir. Genel olarak, kısıtlamaları ve ek gereksinimleri (potansiyel reaksiyon ve bozunma ürünleri) olan başlangıç ??maddelerini içeren migrasyon testi gereklidir. Ek olarak, migrasyon suyu numuneleri koku ve görsel görünüm üzerindeki olumsuz etkiler açısından değerlendirilmelidir. Ürünler veya bileşenler, mikrobiyal büyümenin arttırılması açısından da değerlendirilmelidir.

İçme suyunda kullanım için hijyenik uygunluğu belirlemeye yönelik test ve değerlendirme kapsamı riske dayalıdır. Bireysel ürünler ve bileşenler için malzemelerin kullanımı ve bununla bağlantılı olarak içme suyu kalitesi üzerindeki olumsuz etki riski, bu maliyetlerde belirleyici bir faktördür.

KTW hijyen sertifikası almak ve bu bağlamda ürünlerini KTW-BWGL kapsamında doğru bir şekilde değerlendirmek isteyen firmalar mutlaka bir danışmanlık firmasından destek almalıdır. Bu sayede KTW hijyen sertifikasının kapsamı ve belgelendirme süreci doğru ve hızlı bir şekilde belirlenebilir. Suyla temas eden ürünler üretip KTW-BWGL belgesi alan şirketler ürünlerini başta Alman pazarı olmak üzere bu yönetmeliği tanıyan tüm ülkelere rahatlıkla ihraç edebilir.

Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
  • Beylikdüzü OSB mah. Mermerciler Sanayi Sit. 3. Cad. No:8 Corner Office K:3 D:53 Beylikdüzü / İstanbul
  • Telefon : +90 212 438 42 06
  • Oud Metha Offices, 1st Floor, Block B Healtcare City Dubai, UAE
  • Telefon : +90 850 888 85 71
  • Fax : 0212 438 42 07
  • info@taksimdanismanlik.com

Ne Aramıştınız ?