Teklif Formu
0850 888 85 63
info@taksimdanismanlik.com

Konkordata Danışmanlığı Hizmeti

[vc_row][vc_column offset="vc_col-lg-9" css=".vc_custom_1565185171822{padding-right: 20px !important;}"][gem_dropcap shape="hexagon" letter="K" color="#ffffff" background_color="#ff9069"][vc_column_text]
ONKORDATO NEDİR?
Herhangi bir sebepten dolayı mali durumu bozulmuş olan iyi niyetli borçlunun, hem içinde bulunduğu durumdan kurtulabilmesi hem de alacaklıları koruyabilmek için borçlu ve alacaklının kendi aralarından yapmış oldukları özel bir anlaşmadır.
KİMLER KONKORDATO TALEBİNDE BULUNABİLİR?
 • Borcunu ödeme zorluğu çeken borçlu. 7101 sayılı yasa ile ticari faaliyet göstermeyenlere de bu hak verilmiştir.
 • İflasa tabii bir borçlu için iflas talep etme hakkı bulunan her alacaklı konkordato da talep edebilir.
 • Konkordato talebinde bulunacak kişi, borçlu iflasa tabii ise faaliyet merkezinin bulunduğu yerdeki, iflasa tabii değilse yerleşim yerinde bulunan Asliye Ticaret Mahkemesi?ne başvurabilir.
 • Konkordato gider harcı konkordato talep eden tarafından yatırılır.
 • Mahkemece kabul edilen konkordato süre talebi, karar açıklandıktan sonra 5 gün içerisinde borçlu masrafları ödeyip işleme koymaz ise kendiliğinden ortadan kalkar.
KONKORDATO ÇEŞİTLERİ
[/vc_column_text][vc_tta_accordion c_icon="chevron" active_section="1"][vc_tta_section title="Adli (Mahkeme İçi) Konkordato" tab_id="1564416543973-1deba280-ca70"][vc_column_text]Asliye Mahkemeleri onayıyla yapılan konkordato[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="Özel (Mahkeme Dışı) Konkordato" tab_id="1564416543995-79bffef6-c900"][vc_column_text]Alacaklı ve borçlunun resmi olmayan ve kendi aralarında yapmış oldukları anlaşmadır. Bu anlaşma diğer alacaklıları bağlamaz.
 • Yapılan indirim oranına göre Tenzilat
 • Belirlenen ödeme vadesine göre de Vade Konkordatosu olarak da ikiye ayrılır.
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="İflas Dışı Konkordato" tab_id="1564434003939-3eaa46c3-43d5"][vc_column_text]İflasa tabii olsun olmasın, borçlunun yapmış olduğu anlaşmadır. İflasa tabii ise kendisini iflastan korumuş olacaktır.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="İflas İçi Konkordato" tab_id="1564434090232-b991e496-a0b0"][vc_column_text]İflas eden borçlu iflastan kurtulmak için başvurmaktadır.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="Malvarlığının Terki Yoluyla Konkordato" tab_id="1564435341470-5758844b-dbf2"][vc_column_text]Borçlunun malvarlığı üzerinde alacaklının tasarruf etme yetkisi ya da kısmen ya da tamamen üçünçü şahıslara devretme yetkisi verilmesi.[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][vc_empty_space height="25px"][vc_column_text]
15.03.2018 TARİHLİ, 7101 SAYILI YASA İLE GETİRİLEN YENİLİKLER
OHAL kapsamında 31.07.2016 tarihli 669 sayılı KHK?nın 4. maddesine göre sermaye şirketlerinin iflas erteleme talebinde bulunması ve mahkemelerin iflas ertelemeye karar vermesi engellenerek konkordato tekrar gündeme gelmiştir. 15.03.2018 tarihli 7101 sayılı kanun ile konkordato uygulaması günümüze uyarlanmıştır. Bu kanun ile konkordato uygulamasına getirilen yenilikler;
 1. Ticari faaliyette bulunmayanlar da konkordato talep edebilecektir,
 2. İcra mahkemeleri yerine Asliye hukuk mahkemeleri görevlendirilmiştir.
 3. Mahkemenin gerekli tedbirlerin alınabilmesi için geçici mühlet verebilmesi
 4.  Konkordato sürecinin daha doğru uygulanabilmesi için alacaklılar kurulu uygulaması,
 5. Yeni kanuna göre konkordato süresi;
  • Geçici Mühlet ( 5 ay: 3 ay + 2 ay ilave)
  • Kesin Mühlet ( 1.5 yıl : 1 yıl + 6 ay ilave)
  • Konkordato tasdiki için ilave 6 ay olmak üzere toplam 2.5 yıl içinde konkordatonun sonuçlandırılması gerekmektedir.
 6. Yeni yasa ile projenin onayı için gerekli , farklı bir alacaklı ve alacak oranı belirlenmiştir. Yeni orana göre kaydedilmiş olan alacaklıların adet olarak ve alacağın da tutar olarak ½ ?si ya da kaydedilmiş alacaklıların adet olarak ¼ ?ü, alacağın tutar olarak 2/3?ünü aşan bir çoğunluk tarafından kabulü gerekmektedir.
KONKORDATONUN AŞAMALARI
[/vc_column_text][vc_tta_accordion c_icon="chevron" active_section="1"][vc_tta_section title="Konkortado teklifi yapılması" tab_id="1564504232947-f0fc6c0f-5f62"][vc_column_text]Teklifi yapan borçlu iflasa tabii ise faaliyet merkezinin bulunduğu yerdeki, iflasa tabii değilse yerleşim yerinde bulunan Asliye Ticaret Mahkemesine teklifi yapar. Konkordato dilekçesinde aşağıdaki hususların yer alması gerekmektedir.
 1. Borçlunun borcunu hangi oranda ve hangi vadede ödeyeceği, ödemelerini nasıl yapacağını ve mali kaynaklarını gösteren konkordato ön projesi,
 2. Borçlunun tüm malvarlığını ve mali durumunu gösteren bilanço, gelir tablosu gibi belgeler.Ayrıca tüm alacak ve borçlarını vadeleri ile gösteren belgeler.
 3. Borçlunun iflası durumunda ve borcun konkordato yolu ile tahsili durumunda alacaklının eline geçmesi muhtemel tutarın karşılaştırılması.
 4. Alacaklıları, alacak tutarını ve imtiyazlı alacaklıları gösteren liste. Alacaklılar arasında örnegin imtiyazlı alacaklı olan işçi alacağı var ise bunlar listede gösterilir ve imtiyazlı alacaklılar konkordato kararından etkilenmez.
 5. Büyük işletmeler icin yetkili bagimsiz denetim kurumları tarafından hazırlanan ve konkordato ön projesinde yer alan teklifin gercekleşme olasılıgını gösteren mali tablo analizleri.
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="Geçici mühletin verilmesi ve Konkordato komiserinin atanması" tab_id="1564504233037-5a156617-2cd6"][vc_column_text]Asliye Ticaret Mahkemesine verilen dilekçede yer alması gerekli olan belgeler incelenir ve yeterli gördüğü takdirde mahkemece gecici mühletin verilmesine karar verilip, malvarlığı muhafazası için gerekli tedbirler alınır. Sunulan evrakları inceleyen mahkeme projenin başarılı olacağına kanaat getirdiği takdirde gerekli incelemenin yapılması için komiser atanmasına karar verir. Komiseri burada denetleyici olması nedeniyle kayyım olarak da nitelendirilebilir. Alacak tutarı ve alacaklı sayısına göre komiser 1 ya da en fazla 3 kişiden oluşabilmektedir. Geçici mühlet süresi 3 aydır ancak komiser gerekli görürse 2 ay ek süre talep edebilir. Toplam sure 5 ayı geçmez. Geçici mühlet kesin mühletin sonuçlarını doğurduğundan bu süreçteki uygulama ve kararlara karsı kanun yolu kapalıdır. Geçici mühlet kararı verilip, karar ilan edildikten sonra 7 gün içerisinde alacaklılar konkordatoyu gerektiren bir durum olmadığını iddia edip, belgeleri ile mahkemeye konkordato reddi için başvurabilir. Ancak bu süre geçtikten sonra karar kesinleşir ve itiraz mümkün değildir.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="Kesin Mühlet" tab_id="1564504233133-5eb43aa2-5979"][vc_column_text]Kesin mühlet süresi 3+2 aydır ve kesin mühlet kararının geçici mühlet süresi içerisinde verilmesi gerekmektedir. Kesin mühlet verilmeden önce mahkeme borçlu ve varsa konkordato talep eden alacaklıyı mahkemeye davet eder. Geçici mühlet süresinde yazılı raporunu hazırlayana komiser bunu duruşmadan önce mahkemeye sunar. Mahkeme gerekli gördüğü takdirde komiseri görüşlerini almak üzere mahkemeye davet edebilir. Konkordatonun başarılı olacağına kanaat getirildiği takdirde 1 yıllık sure verilir ve gerektiği takdirde 6 ay uzatılabilir. Sure uzatma kararı kesin mühlet içerinde alınmak zorundadır . Uzatma kararı, komiserin gerekçeli raporu, borçlunun talebi varsa komiserin görüşü alınarak ya da varsa alacaklılar kurulunun görüşü alınarak verilir. Alacaklılar kurulu kavramı 7101 sayılı kanun ile yürürlüğe girmiş olup, sayısı 7 alacaklıyı geçmez.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="Konkordato Komiseri" tab_id="1564504233233-28060143-5886"][vc_column_text]Kesin mühletin başlaması ile birlikte eğer değiştirilmesini gerektiren bir durum yoksa geçici komiser, Konkordato komiseri olarak görevine devam eder. Komiserin denetlenmesi acısından alacaklılar kurulu çok önemlidir. Gerekli gördüğü takdirde komiserin değiştirilmesi talebi ile alacaklılar kurulu mahkemeye başvurabilir. Kesin mühletin kötüye kullanılmasına kanaat getirilmesi durumunda da alacaklılar kurulu kesin mühletin kaldırılması için Asliye Ticaret Mahkemesine başvurabilir. Konkordato komiseri konkordatonun tasdiki için çalışmalarını kesin mühlet içinde tamamlayarak raporu ile birlikte dosyayı mahkemeye iade eder.
Konkordato Komiserinin Görevleri
 1. Konkordato projesinin tamamlanmasına yardımcı olmak
 2. Ödeme talebinde bulunan borçluyu süreç içinde denetlemek
 3. Ara raporlar düzenleyerek alacaklılar kuruluna bilgilendirme yapmak
 4. Borçlunun malvarlığı defterini tutmak
 5. Alacaklıların talebi durumunda konkordato süreci hakkında bilgi vermek
 6. Konkordato sürecini değerlendirmek amacıyla ilan yoluyla alacaklıları davet etmek
Konkordato komiserleri hakkındaki şikayetler Asliye Ticaret Mahkemesine yapılabilir. Konkordato komiseri aynı anda 5 ve daha fazla dosyada geçici ya da konkordato komiseri olarak görev alamaz.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="Kesin Mühletin Sonuçları" tab_id="1564504233376-bb881259-a669"][vc_column_text]Kesin mühletin sonuçlarını alacaklılar, borçlular, rehinli alacaklılar ve sözleşmeler açısından değerlendirmemiz gerekmektedir.
Alacaklılar açısından,
Aşağıdaki istisnalar dışında, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki kanun dahil hiçbir takip işlemi yapılamaz, yapılan takipler durdurulur.
 • İmtiyazlı alacakların haciz yoluyla takibi yapılabilir.
 • Rehinli mal satılamaz, üzerine tedbir kararı konulamaz. Ancak rehinin paraya çevrilmesi yoluyla takip işlemi yapılabilir ve önceden başlamış takipler devam eder.
Borçlular Açısından,
Borçlunun alacaklı gibi tasarruf yetkisi kısıtlanmaz.Ancak yapmış olduğu işlemlerde geçici komiser veya kesin mühlet dönemindeki konkordato komiserinin denetiminde işlemlerine devam eder. Ancak aşağıdaki istisnalar hariçtir.
 • Rehin tesis edemez,
 • Kefil olamaz
 • Bedelsiz tasarruflarda bulunamaz
 • Gayrimenkul ve İşletmenin devamlı tesisatını kısmen ya da tamamen devredemez, kısıtlayamaz
Borçlu yukarıdaki işlemleri sadece mahkemenin onayı ile yapabilir. Mahkeme de konuyla ilgili olarak komiser ve alacaklılar kurulunun görüşüne alarak karar verebilir. Ancak borçlu komiserin ihtarlarını göz önünde bulundurmaz ise borçlunun malları üzerindeki tasarruf yetkisi ortadan kalkar. Ve bu durum iyi niyetin bertaraf edilmesi amacıyla ilan edilir.
Sözleşmeler Bakımından Sonuçları,
Borçlunun işletmesinin devamı için gerekli olan sözleşmelerde konkordato ve prosedürleri ile ilgili sözleşme feshini içeren maddeler olsa da kesin mühlet sürecinde bu uygulanmaz. Ancak konkordato projesinin gerçekleşmesine engel teşkil edebilecek sözleşmeler komiserin görüşü ve mahkemenin onayı ile feshedilebilir. Cayma bedeli, tazminat gibi giderler konkordato ödeme planına dahil edilir.
Rehinli Alacaklılar Bakımından Sonuçları,
Konkordatonun kesin mühlet aşamasında rehinin paraya çevrilmesine yönelik takipler durmaz, yeniden de başlatılabilir sadece muhafaza tedbiri alınamaz, satışa alınıp paraya çevrilemez.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="Rehin Konulan Malların Kıymetinin Belirlenmesi" tab_id="1564505921136-17ba70e5-4087"][vc_column_text]Konkordato komiseri göreve başladıktan hemen sonra borçlunun mallarının ve değerlerini içeren bir defter hazırlayarak alacaklılar toplantısından önce yazılı olarak alacaklılara ve borçlulara sunar.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="Defter Tutulması" tab_id="1564510181963-82dce810-7979"][vc_column_text]Konkordato defterinin tutulması ve bu defterde yer alan malların kıymet takdiri bizzat komiser tarafından yapılmaktadır. Kıymet takdiri alacaklılara bildirildikten sonra 7 gün içinde alacaklılar, malların kıymet değerinin tekrar hesaplanmasını talep edebilir ve bu tutar kayda değer bir ölçüde farklılık göstermekte ise masraflar borçludan talep edilir.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="Konkordato Alacaklılar Toplantısı" tab_id="1564510316533-933014da-ea59"][vc_column_text]Konkordato komiseri konkordato projesi ile ilgili hazırladığı raporu alacaklılara sunmak için ilan yoluyla alacaklıları toplantıya davet eder, Konkordato komiseri ilan tarihinden en az 15 gün sonra yapılan toplantıda bilgilendirme yapmak için , borçlu da gerekli açıklamaları yapmak için toplantıda bulunmak zorundadır. Konkordato teklifinde sunulan projeyi alacaklıların ½?sinin alacağın yarısını veya alacaklıların ¼ ?ü, alacağın 3/2 ?sini kabul edip imzalamışsa teklif kabul edilmiş sayılmaktadır. Oylamaya sadece konkordatodan etkilenecek alacaklılar katılabilir.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="Konkordatonun Tasdiki" tab_id="1564513236300-39cf7dbd-88a9"][vc_column_text]Alacaklılar toplantısında konkordatonun belirlenen oranda kabulü halinde bu kararı ilgili mahkemenin tasdik etmesi gerekmektedir. Mahkemenin tasdiki ile konkordato geçerli hale gelir. İcra İflas Kanununun 304. Maddesine göre komiserin gerekçeli kararını alan ve kesin mühlet içinde karar vermesi gereken mahkeme yargılama sürecini başlatır. Karar vermek için belirlenen mahkeme günü 288. Madde uyarınca ilan edilir. Karara itiraz edenlerin mahkeme gününden en az 3 gün önce itiraz sebeplerini içeren yazılı dilekçeyi mahkemeye bildirmeleri halinde mahkemeye katılabilecekleri ilan ile duyurulur. İcra İflas Kanununun 305. Maddesi uyarınca kesin mühlet süresi içerisinde ( 1 yıl- 6 ay) yapılması gereken Konkordato tasdikinin şartları aşağıdaki gibidir;
 • Konkordato projesine göre alacaklının eline geçecek tutar borçlunun iflası durumunda eline geçecek tutardan fazla olması gerekmektedir.
 • Teklif edilen tutar borçlunun mal varlığı ile orantılı olmalı yani konkordato projesi sağlam dayanaklara ve kaynaklara dayanmalıdır.
 • Konkordato projesi alacaklılar toplantısında gerekli olan oranlarda kabul edilmiş olması gereklidir.
 • 206 nolu kanunda belirtilen imtiyazlı alacaklıların ilk sıralarında yer alan alacaklıların tüm alacağını alabilecek bir proje olması,
 • Konkordato tasdiki için gerekli olan mahkeme giderleri ve harcının tasdik işleminden önce mahkeme veznesine yatırılması gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen şartların bulunmadığı projeyi yetersiz bulduğu gerekçesi ile mahkeme bu projeyi reddedebilir, revize edilmesini ya da düzeltilmesini talep edebilir. Yukarıdaki şartlar bulunduğu takdirde mahkeme borçlunun borcunu ödeyeceği tutarı , alacaklıların alacağından feragat ettiği tutarı ve geri kalan tutarı ödeme vadesini içeren konkordato projesini tasdik eder. Tasdik kararından sonra mahkeme komiserin yerine kayyım atar. Kayyım konkordato sureci içinde ödeme planının gerçekleşmesi için gerekli olan gözetim, denetim ve tasfiye işlemlerini yerine getirir. Kayyım tarafından 2 aylık dönemlerde borçlunun durumu hakkında hazırlanan rapor tasfiye kararını alan mahkemeye sunulur. Konkordato sürecinde firmayı denetlemek için geçici mühlet esnasında geçici komiser, kesin mühlette komiser, tasdik işleminden sonra komiser yerine Kayyım atanır. Kayyım olarak mevcut komiser ya da farklı bir kişi de atanabilir.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="Konkordatonun Tasdik Edilmemesi ve Borçlunun İflası" tab_id="1564513670217-f16f80e8-9db8"][vc_column_text]Konkordatonun tasdik edilmemesi sonucunda borçlunun iflası gündeme gelmektedir. Daha önceki kanuni düzenlemelerde borçlu iflasa tabi olmasa da iflas durumu gerçekleşmekte idi. Ancak yeni düzenleme ile iflasın ertelenmesi kaldırıldığı için İcra İflas Kanununun 308 nolu maddesi uyarınca Konkordato tasdiki gerçekleşmeyip, konkordato teklifi reddedilen borçlu iflasa tabii değilse ve iflasa uygun şartlardan biri gerçekleşmemiş ise iflasına karar verilemez.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="Konkordato Kararına Karşı Kanun Yolları" tab_id="1564513884516-3bdbe56f-2b31"][vc_column_text]Konkordato kararına karşı kanun yolları İcra İflas Kanunun 308. maddesinde belirtilmiştir. Buna göre;
 • Konkordato hakkındaki karara ,borçlu veya konkordato talep eden alacaklı kararın tebliğinden sonra 10 gün içinde başvurabilir,
 • Karara itiraz eden alacaklılar ise bu kararın ilanından sonra 10 gün içinde istinaf ( dava mahkemesinin verdiği kararı beğenmeyip kararın bozulmasını daha üst mahkemeden istemek) yoluna başvurabilir.
 • Bölge Adliye Mahkemesinin kararına temyiz süresi de 10 gündür.
Geçici mühlet kararına, geçici mühletin uzatılmasına, tedbirlere ve geçici komiserin görevlendirilmesine karşı kanun yolu açık değildir. Sadece konkordato kararına itirazda kanun yolu açıktır.[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][vc_empty_space height="25px"][vc_column_text]
KONKORDATONUN FESHİ
Konkordatonun feshi 2 şekilde olmaktadır
A - Kısmen Feshi
Konkordatonun tasdik edilmesinden sonra konkordato projesinde belirlenen ödemesini alamayan alacaklı konkordato sözleşmesindeki yeni haklarını korumakla birlikte, konkordato tasdikini yapan mahkemeye başvurarak kendi hakkındaki konkordatoyu feshettirebilir. Kısmen fesih kararına kanun yolu açık olup, fesih kararını veren mahkemeye karar verdikten sonra 10 gün içinde istinaf başvurusunda bulunulabilir. Bölge Adliye mahkemesine verdiği kararın tebliğinden itibaren 10 gün içinde de temyiz talebinde bulunulabilir.
B - Tamamen Feshi
Konkordato teklifi, borçlunun kötü niyetini gösteren aşağıdaki şartların gerçekleştiği durumlarda sakatlanacağı için, her alacaklı tasdik kararını veren mahkemeden feshini talep edebilir.
 • Borçlunun konkordato teklifinin kabulü için gerekli alacak ve alacaklı çoğunluğunu sağlamak amacıyla belli sayıdaki alacaklıyla fazla ödeme yapmak için anlaşma yapması durumu.
 • Borçlunun gerçekte alacaklı olmayanları alacaklı göstererek kanuni çoğunluk şartını sağlaması,
 • Borçlunun konkordato talep edebilmek için malvarlığını az göstermesi, Konkordato tamamen fesih edildiğinde durum Ticaret Sicil Gazetesi?nde ve Basın-İlan kurumunun resmi ilan portalında ilan edilir ve gerekli yerlere bildirilir.
[/vc_column_text][gem_divider margin_top="50" margin_bottom="50"][vc_empty_space height="75px"][/vc_column][vc_column offset="vc_col-lg-3 vc_hidden-md vc_hidden-sm vc_hidden-xs"][gem_textbox content_background_color="#d1d1d1" content_background_style="cover" padding_left="0" padding_right="0" padding_top="0" padding_bottom="0"][vc_widget_sidebar sidebar_id="page-sidebar-1"][/gem_textbox][/vc_column][/vc_row]

İlginizi Çekebilecek Diğer Bloglar

Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
 • Beylikdüzü OSB mah. Mermerciler Sanayi Sit. 3. Cad. No:8 Corner Office K:3 D:55 Beylikdüzü / İstanbul
 • Telefon : 0850 888 85 63
 • Fax : 0212 438 42 07
 • info@taksimdanismanlik.com