Koşer Belgesi Gerekli Evraklar
30 Mayıs 2016
İthalat Kredileri
22 Aralık 2016

Kompanzasyon

Elektrik faturanız reaktiften cezaya giriyorsa, bizi arayın kompanzasyon bakımınızı ve gerekli kontrolleri yapılım. Bu kontrol sonucunda %20 olan reaktif sınırı geçmeyecek şekilde panonuzu revize edelim. 

KOMPANZASYON TANIMI

İnsanoğlu var olan enerji kaynaklarını en ekonomik ve verimli şekilde tüketmenin yollarını her zaman bulmaya çalışmıştır. Yaşadığımız yer kürede en çok kullanılan enerji çeşidi olan elektrik enerjisinin faydalı şekilde kullanılması enerjinin devamlılığı açısından zorunludur.

Elektrik enerjisinin üretiminden tüketimine kadar gecen her safhada en az kayıpla taşınması esastır.

Eğer alıcımız bir motor, transformatör, Floresan lamba balastı vb. gibi manyetik alan prensibine dayanan bobin ise devreden aktif gücün yanı sıra reaktif  güç de çeker. Şebekeden reaktif güç çekilmesi havai hatlarda, trafolarda, kablolarda, sigortalarda ve şalterlerde gerilim düşümlerine neden olur. Kayıpları önlemek için kesitlerin arttırılması gerekir. Arttırılan kesit maliyete yansır, işçilik zorlaşır. Bu durumu önlemek için tesislere kompanzasyon sistemi eklenir.