Koşer Belgesi Gerekli Evraklar
30 Mayıs 2016
İthalat Kredileri
22 Aralık 2016

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR

YASAL MEVZUAT MEVCUT MUDUR?
2 Temmuz 2013 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından 28695 sayılı KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK yayınlanmıştır.
20 Haziran 2012 tarihli  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar (30. madde)
30 Kasım 1989 tarihli ve 89/656/EEC sayılı Avrupa Birliği Konsey Direktifi ve 2 Aralık 1989 tarihli ve 89/686/EEC sayılı Avrupa Birliği Konsey Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.
Kişisel Koruyucu Donanımlarda TS-EN kodları ve CE uygulamasına yönelik yönetmelikler de yayımlanmıştır.
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM DERKEN NE KASTEDİLMEKTEDİR?
 • Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazlar,
 • Kişiyi bir veya birden fazla riske karşı korumak amacıyla üretici tarafından bir bütün haline getirilmiş cihaz, alet veya malzemeden oluşmuş donanım,
 • Belirli bir faaliyette bulunmak için korunma amacı olmaksızın taşınan veya giyilen donanımla birlikte kullanılan, ayrılabilir veya ayrılamaz nitelikteki koruyucu cihaz, alet veya malzeme,
 • Rahat ve işlevsel bir şekilde çalışması için gerekli olan ve sadece bu tür donanımlarla kullanılan değiştirilebilir parçalar olarak ifade edilir.
NEDEN KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM KULLANILIR?
İş kazası ya da meslek hastalığının önlenmesi, çalışanların sağlık ve güvenlik risklerinden korunması, sağlık ve güvenlik koşullarının iyileştirilmesi amacıyla kullanılır.
Risklerin, toplu korunmayı sağlayacak teknik önlemlerle veya çalışma yöntemleriyle önlenemediği, tam olarak sınırlandırılamadığı durumlarda kullanılır.
İŞYERİNDE OLUŞABİLECEK RİSKLER NELERDİR?
Hareket eden nesneler,Yüksek ve düşük sıcaklıklar, Işık radyasyonu (kaynak, taşlama, ısıl işlem), Düşen nesneler, Keskin, sivri kenarlı nesneler, Zemin Koşulları , Kimyasal maddeler, Toz, duman, buhar.
İŞVERENİN NE TÜR YÜKÜMLÜLÜĞÜ MEVCUTTUR?
 • İşveren, toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik verir.
 • İşveren tarafından KKD’ler ücretsiz verilir.
 • İşveren, kişisel koruyucu donanımları hangi risklere karşı kullanacağı konusunda çalışanı bilgilendirir.
 • İşveren, kişisel koruyucu donanımların kullanımı konusunda uygulamalı olarak eğitim verilmesini sağlar.
 • İşveren, destek elemanları ile çalışan temsilcilerinin, kullanılması gereken kişisel koruyucu donanımların belirlenmesi konularında önceden görüşlerinin alınmasını sağlar.
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
 • Kendisi ek risk oluşturmadan ilgili riski önlemeye uygun olmalıdır.
 • İşyerinde var olan koşullara uygun olmalıdır.
 • Kullananın ergonomik gereksinimlerine ve sağlık durumuna uygun olmalıdır.
 • Gerekli ayarlamalar yapıldığında kullanana tam uymalıdır.
 • Ürünlerde uygun şekilde CE işareti ve Türkçe kullanım kılavuzu bulunmalıdır.
 • Kişisel koruyucu donanımların kullanım şartları ve kullanılma süreleri; riskin derecesi, maruziyet sıklığı, her bir çalışanın iş yaptığı yerin özellikleri ve kişisel koruyucu donanımın performansı dikkate alınarak belirlenmelidir.
 • İşyerinde, her bir kişisel koruyucu donanım için yeterli bilgi bulunmalı ve bu bilgilere kolayca ulaşılmalıdır.
 • İmalatçı tarafından sağlanacak kullanım kılavuzuna uygun olarak bakım, onarım ve periyodik kontrolleri yapılmalı, ihtiyaç duyulan parçaları değiştirilmeli, hijyenik şartlarda muhafaza edilmeli ve kullanıma hazır bulundurulmalıdır.
 • Kişisel koruyucu donanımlar çalışanların kolayca erişebilecekleri yerlerde ve yeterli miktarlarda bulundurulmalıdır.
 • Talimatlara uygun olarak kullanılmalı, bakımı ve temizliği yapılmalıdır.
AYNI KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMI BİRDEN FAZLA KİŞİ KULLANABİLİR Mİ?
Tek kişi tarafından kullanılması esas olan kişisel koruyucu donanımların, zorunlu hallerde birden fazla
kişi tarafından kullanılmasını gerektiren durumlarda, sağlık ve hijyen problemi doğmaması için her
türlü önlem alınır.
 
ÇALIŞANLARA KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN EĞİTİMİ NE ZAMAN VERİLMELİDİR?
 
 • İşe başlarken,
 • İş değişikliği veya üretim değişikliğinde,
 • Gerektiğinde periyodik olarak
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR NELERDİR?
BAŞ KORUYUCULARI
Baretler, Kepler, Boneler, Siperlikli veya Siperliksiz Saç Fileleri, Kumaştan Veya Geçirimsiz Kumaştan Yapılmış Boneler, Kepler, Gemici Başlıkları
KULAK KORUYUCULARI
Kulak Tıkaçları ,Tam Akustik Baretler, Endüstriyel Baretlere Uyan Kulaklıklar, Düşük Frekanslı Kapalı Devre Haberleşme Alıcısı Olan Kulak Koruyucuları, İç Haberleşme Donanımlı Kulak Koruyucuları
GÖZ VE YÜZ KORUYUCULARI
Gözlükler, Dalgıç Tipi Gözlük, X-Işını Gözlüğü, Lazer Işını Gözlüğü, Ultra-Viyole, Kızılötesi, Görünür Radyasyon Gözlükleri
Yüz Siperleri, Ark Kaynağı Maskeleri, Elle Tutulan Maskeler, Koruyucu Baretlere Takılabilen Maskeler Veya Baş Bantlı Maskeler
SOLUNUM SİSTEMİ KORUYUCULARI
Gaz, Toz ve Radyoaktif Toz Filtreli Maskeler, Hava Beslemeli Solunum Cihazları, Takılıp Çıkarılabilen Kaynak Maskesi Bulunduran Solunum Cihazları, Dalgıç Donanımı Ve Dalgıç Elbisesi
EL VE KOL KORUYUCULARI
Özel Koruyucu Eldivenler, Tek Parmaklı Eldivenler, Parmak Kılıfları, Kolluklar, Ağır İşler İçin Bilek Koruyucuları, Parmaksız Eldivenler, Koruyucu Eldivenler
AYAK VE BACAK KORUYUCULARI
Normal Ayakkabılar, Botlar, Çizmeler, Uzun Botlar, Güvenlik Bot Ve Çizmeleri, Bağları Ve Kancaları Çabuk Açılabilen Ayakkabılar, Parmak Koruyuculu Ayakkabılar, Tabanı Isıya Dayanıklı Ayakkabı Ve Ayakkabı Kılıfları, Isıya Dayanıklı Ayakkabı, Bot, Çizme Ve Tozluklar, Termal Ayakkabı, Bot, Çizme Ve Kılıfları, Titreşime Dayanıklı Ayakkabı, Bot, Çizme Ve Kılıfları, Antistatik Ayakkabı, Bot, Çizme Ve Kılıfları, İzolasyonlu Ayakkabı, Bot, Çizme Ve Kılıfları, Zincirli Testere Operatörleri İçin Koruyucu Bot Ve Çizmeler, Tahta Tabanlı Ayakkabılar, Takıp Çıkarılabilen Ayak Üst Kısmı Koruyucuları, Dizlikler, Tozluklar, Takılıp Çıkarılabilen İç Tabanlıklar (Isıya Dayanıklı, Delinmeye Dayanıklı, Ter Geçirmez), Takılıp Çıkarılabilen Çiviler (Buz, Kar Ve Kaygan Yüzeylere Karşı
CİLT KORUYUCULARI
Koruyucu kremler, merhemler
GÖVDE VE KARIN BÖLGESİ KORUYUCULARI
Makinelerden korunmak için kullanılan koruyucu yelek, ceket ve önlükler, Kimyasallara karşı kullanılan koruyucu yelek, ceket ve önlükler, Isıtmalı yelekler, Cankurtaran yelekleri, X ışınına karşı koruyucu önlükler, Vücut kuşakları / kemerleri
VÜCUT KORUYUCULARI
Düşmeyi önleyici ekipman, kinetik enerjiyi absorbe eden frenleme ekipmanı, Vücudu boşlukta tutabilen donanım
Koruyucu iş elbisesi (iki parçalı ve tulum), Makinelerden korunma sağlayan giysi, Kimyasallardan korunma sağlayan giysi, Kızılötesi radyasyon ve ergimiş metal sıçramalarına karşı korunma sağlayan giysi , Isıya dayanıklı giysi, Termal giysi, Radyoaktif kirlilikten koruyan giysi, Toz geçirmez giysi, Gaz geçirmez giysi, Florasan maddeli, yansıtıcılı giysi ve aksesuarları (kol bantları, eldiven ve benzeri), Koruyucu örtüler
BARETLERİ NERELERDE KULLANABİLİRİM?
 • İnşaat işleri, özellikle iskeleler ve yüksekte çalışma platformlarının üstünde, altında veya yakınında yapılan işler, kalıp yapımı ve sökümü, montaj ve kurma işleri, iskelede çalışma ve yıkım işleri
 • Çelik köprüler, çelik yapılar, direkler, kuleler, hidrolik çelik yapılar, yüksek fırınlar, çelik işleri ve haddehaneler, büyük konteynırlar, büyük boru hatları, ısı ve enerji santrallerinde yapılan çalışmalar
 • Tüneller, maden ocağı girişleri, kuyular ve hendeklerde yapılan çalışmalar
 • Toprak ve kaya işleri
 • Yeraltında ve taşocaklarında yapılan işler, hafriyat işleri, kömür işletmelerinde yapılan dekapaj işleri
 • Cıvatalama işleri
 • Patlatma işleri
 • Asansörler, kaldırma araçları, vinç ve konveyörler civarında yapılan işler
 • Yüksek fırınlar, ergitme ocakları, çelik işleri, haddehaneler, metal işleri, demir işleme, presle sıcak demir işleme, döküm işleri
 • Endüstriyel fırınlar, konteynırlar, makinalar, silolar, bunkerler ve boru hatlarında yapılan işler
 • Gemi yapım işleri
 • Demiryolu manevra işleri
 • Mezbahalarda yapılan işler
DELİNMEZ TABANLI EMNİYET AYAKKABILARINI NERELERDE KULLANABİLİRİM?
 • Karkas ve temel işleri, yol çalışmaları
 • İskelelerde yapılan çalışmalar
 • Karkas yapıların yıkım işleri
 • Kalıp yapma ve sökme işlerini de kapsayan beton ve prefabrike parçalarla yapılan çalışmalar
 • Şantiye alanı ve depolardaki işler
 • Çatı işleri
DELİNMEZ TABAN GEREKTİRMEYEN EMNİYET AYAKKABILARINI NERELERDE KULLANABİLİRİM?
 • Çelik köprüler, çelik bina inşaatı, sütunlar, kuleler, hidrolik çelik yapılar, yüksek fırınlar, çelik işleri ve haddehaneler, büyük konteynırlar, büyük boru hatları, vinçler, ısı ve enerji santrallerinde yapılan işler
 • Fırın yapımı, ısıtma ve havalandırma tesisatının kurulması ve metal montaj işleri
 • Tadilat ve bakım işleri
 • Yüksek fırınlar, ergitme ocakları, çelik işleri, haddehaneler, metal işleri, demir işleme, presle demire şekil verme, sıcak presleme işleri ve metal çekme fabrikalarında yapılan işler
 • Taş ocaklarında ve açık ocaklarda yapılan işler, kömür işletmelerinde yapılan dekapaj işleri
 • Taş yontma ve taş işleme işleri
 • Düz cam ve cam eşya üretimi ve işlenmesi
 • Seramik endüstrisinde kalıp işleri
 • Seramik endüstrisinde fırınların kaplanması
 • Seramik eşya ve inşaat malzemesi kalıp işleri
 • Taşıma ve depolama işleri
 • Konserve yiyeceklerin paketlemesi ve dondurulmuş etle yapılan işler
 • Gemi yapım işleri
 • Demiryolu manevra işleri
KAYMAYI ÖNLEYICI VE DELINMEYE DAYANIKLI AYAKKABILARI NERELERDE KULLANABİLİRİM?
 • Çatı işleri
 • Kaygan zeminde çalışma gerektiren ve delinme riski içeren işler
YALITKAN TABANLI KORUYUCU AYAKKABILARI NERELERDE KULLANABİLİRİM?
Çok sıcak veya soğuk malzemelerle yapılan çalışmalar
KOLAYCA ÇIKARILABILEN EMNIYET AYAKKABILARI NERELERDE KULLANABİLİRİM?
Ergimiş maddelerin ayakkabıdan içeri girme riski bulunan işler
KORUYUCU GÖZLÜKLER, YÜZ SİPERLİKLERİ VEYA ELLE TUTULAN YÜZ KORUYUCULARINI NERELERDE KULLANABİLİRİM?
 • Kaynak yapma, öğütme ve ayırma işleri
 • Sızdırmazlık sağlamak için yapılan işler (kalafatlama) ve keski ile yontma, biçimlendirme işleri
 • Taş yontma ve şekillendirme işleri
 • Cıvatalama işleri
 • Talaş çıkaran makinelerde yapılan talaş toplama işleri
 • Presle sıcak demir işleme
 • Artıkların parçalanması ve uzaklaştırılması işleri
 • Aşındırıcı maddelerin püskürtülerek kullanıldığı işler
 • Asit ve baz çözeltileriyle, dezenfektan ve aşındırıcı temizlik maddeleriyle yapılan işler
 • Sıvı spreylerle çalışma
 • Ergimiş maddelerle veya onların yakınında çalışma
 • Radyant ısı ile çalışma
 • Lazerle çalışma
 • Biyolojik ajanlarla çalışılan işler
SOLUNUM CİHAZLARINI NERELERDE KULLANABİLİRİM?
 • Yetersiz oksijen veya zararlı bir gazın bulunabileceği konteynırlar, kapalı alanlar veya gaz yakan endüstriyel fırınlarda yapılan çalışmalar
 • Yüksek fırınlara yükleme yapılan alanlardaki çalışmalar
 • Yüksek fırınların gaz boruları ve gaz konvertörleri civarındaki çalışmalar
 • Ağır metal dumanlarının bulunabileceği yüksek fırın kapakları civarındaki çalışmalar
 • Toz bulunması muhtemel, fırın içi döşeme işlerinde ve kepçelerle yapılan çalışmalar
 • Toz oluşumunu önlemenin yetersiz olduğu sprey boyama işleri
 • Kuyularda, kanalizasyon ve kanalizasyonla bağlantılı diğer yer altı sahalarında yapılan çalışmalar
 • Sağlık ve güvenlik riski meydana getirebilecek düzeyde toz oluşan işler
 • Soğutucu gaz kaçağı tehlikesinin olduğu soğutma tesislerinde yapılan çalışmalar
 • Biyolojik ajanların olduğu işler
KULAK KORUYUCULARI NERELERDE KULLANABİLİRİM?
 • Metal şekillendirme presleriyle çalışma
 • Pnömatik matkaplarla çalışma
 • Havalimanlarının yer işletmelerinde çalışanların yaptığı işler
 • Kazık çakma işleri
 • Ağaç ve tekstil işleri
KORUYUCU GİYSİYİ NERELERDE KULLANABİLİRİM?
 • Asit ve baz çözeltileriyle, dezenfektan ve aşındırıcı temizlik ürünleriyle yapılan işler
 • Sıcak malzemeler ile veya onların civarında yapılan ve ısı etkisinin hissedildiği yerlerdeki çalışmalar
 • Düz cam ürünleriyle çalışma
 • Kumlama işleri
 • Derin dondurucu odalarda çalışma
ATEŞE DAYANIKLI KORUYUCU GİYSİYİ NERELERDE KULLANABİLİRİM?
 • Kapalı alanlarda kaynak işleri
DELİNMEYE DAYANIKLI ÖNLÜKLERİ NERELERDE KULLANABİLİRİM?
 • Kesme ve kemiklerinden ayırma işleri
 • El bıçaklarıyla yapılan ve bıçağın vücuda doğru çekilmesini gerektiren işler
DERİ ÖNLÜKLERİ NERELERDE KULLANABİLİRİM?
 • Kaynak işleri
 • Demir dövme işleri
 • Döküm işleri
ÖN KOLUN KORUNMASI İÇİN KULLANILAN GİYSİYİ NERELERDE KULLANABİLİRİM?
Kesme ve kemiklerinden ayırma işleri
ELDİVENLERİ NERELERDE KULLANABİLİRİM?
 • Kaynak işleri
 • Eldivenlerin yakalanma tehlikesinin bulunduğu makineler dışında, keskin kenarlı cisimlerin elle tutulması
 • Asit ve baz çözeltileriyle yapılan çalışmalar
 • Aşırı sıcak ve soğuk temas gerektiren işler
 • Biyolojik ajanların olduğu işler
METAL ÖRGÜLÜ ELDİVENLERİ NERELERDE KULLANABİLİRİM?
 • Kesme ve kemiklerinden ayırma işleri
 • Kesim ve kullanım amaçlarına göre parçalama için el bıçağı kullanılarak yapılan sürekli kesim işleri
 • Kesim makinelerinin bıçaklarının değiştirilmesi
 İKLİME DAYANIKLI GİYSİYİ NERELERDE KULLANABİLİRİM?
 • Açıkta, soğuk ve yağmurlu havada çalışma
YANSITICI GİYSİYİ NERELERDE KULLANABİLİRİM?
 • Çalışanların açıkça görülmesi gereken yerlerde yapılan çalışmalar
EMNİYET KEMERİNİ NERELERDE KULLANABİLİRİM?
 • İskelelerde çalışma
 • Prefabrik parçaların montajı
 • Direk ya da sütunlarda çalışma
 • Çatı İşleri
GÜVENLİK HALATLARINI NERELERDE KULLANABİLİRİM?
 • Kule/yüksek vinç kabinlerinde çalışma
 • Ambarlarda kullanılan istifleme ve boşaltım ekipmanlarının yüksek kabinlerinde çalışma
 • Sondaj kulelerinin yüksek bölümlerinde çalışma
 • Kuyu ve kanalizasyonlarda yapılan çalışma
DERİNİN KORUNMASI İÇİN KULLANILAN GİYSİYİ NERELERDE KULLANABİLİRİM?
 • Malzeme kaplama işleri
 • Tabaklama (dericilik) işleri
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN BELGELENDİRİLME SÜRECİ NASIL OLMAKTADIR?
Belgelendirme süreci; kişisel koruyucu donanımların ilgili teknik düzenlemelere göre test edilmesi ve belgelendirilmesine ilişkin yapılan her türlü faaliyettir. Ürünün yönetmelikte belirtilen temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşıladığı ve teknik düzenlemesine uygun olarak üretildiğinin değerlendirilmesi sürecidir.
 1. Belgelendirme sürecine, KKD’nin hangi kategoriye girdiğinin tespiti ile başlanır.
 2. Kategorilere göre belgelendirme süreci yapılır.
 3. Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu ile birlikte çalışılır.Ürünün, ilgili teknik düzenlemeye uygunluğunun test edilmesi, muayene edilmesi ve belgelendirilmesi faaliyetlerinde bulunan kuruluşlardır.
 4. Onaylanmış Kuruluş ile birlikte çalışılır.
Uygunluk değerlendirme kuruluşları arasından, bir veya birden fazla teknik düzenleme çevresinde uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde bulunmak üzere yetkilendirilen kuruluşlardır. KKD alanında bakanlıkça TSE ve Üniversal Sertifikasyon ve Gözetim Hizmetleri Tic. Ltd. Şirketleri onaylanmış kuruluş olarak yetkilendirilmiştir.
 1. Belgelendirme süreci için yurt dışında buluna onaylanmış kuruluşlara da başvuru yapılabilmektedir. Onaylanmış Kuruluşların listesine; http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando adresinden ulaşabilirsiniz.
 2. AT Tip İnceleme Belgesi hazırlanır. Onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenerek imalatçıya verilen Kategori II ve III için KKD modelinin ‘’ KKD Yönetmeliği ‘’ hükümlerine uygunluğunu gösteren belgedir.
 3. AT Uygunluk Beyanı hazırlanır. İmalatçının KKD’yi piyasaya arz ettiğinde ‘’ KKD Yönetmeliği ‘’ hükümlerine uygunluğunu beyan ettiği belgedir. İmalatçı bu belgeyi kendisi düzenler.
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARDA KATAEGORİLER NASIL OLMAKTADIR?
Kategori 0:
KKD Yönetmeliği kapsamına girmeyen KKD’lerdir.
Kategori 1 (Minör Riskler):
Kullanıcının kendisinin değerlendirebileceği kabul edilen, zamanında fark edilebilir derecede düşük düzeydeki risklere karşı koruma sağlayan basit yapıdaki KKD’lerdir.
Kategori 2 (Orta Riskler):
Kategori 1 ve kategori 3’ün dışında kalan tüm KKD’lerdir. Özellikle yaralanmalarda onaylanmış kurumların bunları sertifikalandırmasına ihtiyaç duyulur.
Kategori 3:
Ani olarak ortaya çıkan tehlikeler karşısında kullanıcının zamanında fark edemeyeceği düşüncesinden hareketle, tasarımcı tarafından üretilen, hayati tehlike oluşturan, sağlığa ciddi şekilde, geriye dönüşü olmayan derecede zarar veren risklere karşı koruma sağlayan karmaşık yapıdaki kişisel koruyucu donanımlardır.
Geri dönüşü olmayan (toksik ya da yüksek yoğunluklu kimyasal içeren) riskler sertifikalandırılmalı ve bu sertifikalarda onaylanmış kurumun kimlik numarası yer almalıdır. Kategori 3 içinde sayılan kişisel koruyucular, çalışanları ortam riskleri ve tehlikelerine, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korumak üzere çalışanlara işveren tarafından verilmesi zorunlu olan malzemelerdir.
BASİT YAPIDAKİ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN (KATEGORİ I) BELGELENDİRİLMESİ NASIL OLMAKTADIR?
Basit yapıdaki KKD’ler, kullanıcının kendisinin değerlendirebileceği kabul edilen ve zamanında fark edilebilir derecede düşük düzeydeki risklere karşı koruma sağlayan KKD’lerdir. Örneğin; yüzeysel etkilere karşı koruyan eldivenler, doğal atmosferik etkenlere karşı koruyan başlıklar, ayakkabılar vb.
Bu tip KKD’ler için onaylanmış kuruluşa gerek yoktur. İmalatçı, ürüne ait testleri yaparak AT Uygunluk Beyanı düzenler ve KKD’ye CE uygunluk işaretini iliştirir.
KARMAŞIK YAPIDAKİ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN (KATEGORİ III) BELGELENDİRİLMESİ NASIL OLMAKTADIR?
Karmaşık yapıdaki KKD’ler, ani olarak ortaya çıkabilecek tehlikeleri kullanıcın zamanında fark edemeyeceği düşünülen durumlarda ve hayati tehlike oluşturarak sağlığa ciddi şekilde zarar veren ve geriye dönüşü mümkün olmayan risklere karşı koruma sağlayan KKD’lerdir. Örneğin; solunum sistemi koruyucuları, elektriğe karşı koruyucular, yüksekten düşmeye karşı koruyucular vb.
Bu yapıdaki KKD’lerin belgelendirilmesi için onaylanmış kuruluşa ihtiyaç vardır. Onaylanmış Kuruluş KKD2’nin ilgili teknik düzenlemesine uygun olup olmadığını inceler, ilgili testleri gerçekleştirir ve ürüne ait AT Tip inceleme belgesini verir. Onaylanmış Kuruluş homojen ürün üretimini de takip eder. Üretici AT Uygunluk Beyanı hazırlar ve ürüne CE işaretini iliştirir.
Kategori III kapsamındaki ürünlere, CE işareti ile birlikte homojen üretimini takip eden Onaylanmış Kuruluşun kimlik numarasının da iliştirilmesi gerekmektedir.
KATEGORİ II BELGELENDİRİLMESİ  NASIL OLMAKTADIR?
Kategori I ve III’ün dışında kalan KKD’ler, Kategori II olarak sınıflandırılır. Örneğin; işitme koruyucular, baş koruyucular, göz koruyucular, ayak koruyucular vb.
Kategori II olan KKD’ler için onaylanmış kuruluşun onayı gerekmektedir. Onaylanmış kuruluş gerekli incelemeyi yaptıktan sonra AT Tip İncelem Belgesini düzenleyerek imalatçıya verir. İmalatçı tarafından, AT uygunluk beyanı düzenleyerek CE işareti iliştirilir.
AT TİP İNCELEME BAŞVURUSU NEDİR?
AT Tip İnceleme başvurusu, imalatçı veya yetkili temsilcisi tarafından, KKD modelinin, KKD Yönetmeliğindeki şartları sağlayıp sağlamadığının incelenerek tespit edilmesi ve belgelendirilmesi amacıyla onaylanmış kuruluşa yapılır. Aynı anda birden fazla onaylanmış kuruluşa başvuruda bulunulamaz.
AT TİP İNCELEME BAŞVURUSUNUN KAPSAMI NELERDİR?
 • İmalatçı veya yetkili temsilcisi ile KKD’nin üretileceği işyerinin unvanı ve adresi,
 • Teknik belgeler,
 • Onaylanacak modelden yeterli sayıda örnek.
TEKNİK BELGELER NELERDİR?
 1. Teknik Dosya,
  1. KKD’nin bütün ayrıntılı planları ve temel gereklere uygunluğunun doğrulanmasını sağlamak için gerekli olan hesaplamalar ve test sonuçları
  2. KKD için göz önünde bulundurulan temel gereklerin, uyumlaştırılmış standartların veya diğer teknik ayrıntıların tam bir listesi.
 2. Üretim uygunluğunun kontrolünde kullanılan kontrol ve test hizmetlerinin tanımlanması.
 3. KKD’ye ait kullanma kılavuzu.
CE BELGESİ OLMAYAN DONANIM KULLANMAYIN!!!!!!
CE İŞARETİ YÖNETMELİKTE BELİRTİLEN TEMEL SAĞLIK VE GÜVENLİK GEREKLERİNİ KARŞILADIĞINI GÖSTEREN İŞARETTİR. ZORUNLUDUR VE ÜRÜNÜN SERBEST DOLAŞIMI İÇİN PASAPORTUDUR!!!!
 
TAKSİM DANIŞMANLIK’TAN İŞ GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIĞI ALABİLİRSİNİZ.DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN ARAYABİLİRSİNİZ. İLETİŞİM NO: 0 212 4387325
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARI SATIŞINDA UZMAN WWW.İSGUVENLİKMARKET.COM
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN CE İŞARETLEMESİ İLE İLGİLİ UZMAN WWW.TAKSİMDANİSMANLİK.COM 
KAYNAK EKİPMANLARI, KAYNAK MAKİNALARI, KAYNAK İŞ ELBİSELERİ, KAYNAK MASKELERİ, KAYNAKÇI GÖZLÜKLERİ GİBİ ÜRÜNLERDE CE TEKNİK DOSYA HAZIRLAMA VE CE TEKNİK DANIŞMANLIK KONUSUNDA GÖRÜŞMEK İÇİN İNFO@TAKSİMDANİSMANLİK.COM ADRESİNE MAİL ATMANIZ YETERLİDİR.
UZMANLARIMIZ SİZE DÖNECEK VE KORUYUCU EKİPMANLARA İLİŞKİN CE BELGESİ ÇALIŞMALARINIZI ORGANİZE EDECEKLERDİR.