Teklif Formu
+90 212 438 42 06
info@taksimdanismanlik.com

Keymark Belgesi

Bir ülkenin diğer ülkelerle hızlı ve güvenli bir şekilde ticaret yapabilmesi için, gümrük işlemlerinin de hızlı ve güvenli bir şekilde yürütülmesi önem arz etmektedir. Gümrük işlemlerinin hızlı ve güvenli olabilmesi için ihracat veya ithalat yapan kuruluşlara yönelik hazırlanan standartlar, yönetmelikler ve kanunlar, gümrük işlemlerin yerine getirilmesindeki çerçevenin ve yapılış şekillerinin belirlenmesi açısından önem arz etmektedirler. Standartlar, yönetmelikler ve kanunlar gibi düzenlemeler sayesinde ülkeler gümrük işlemlerini güvenli hale getirebilirler. Eğer bu düzenlemeler belirli standartlara dayandırılır ve belirli standartlarla uygulanırsa işlemler söz konusu standartlara dayandırılarak daha hızlı yapılabilir. Yani standardizasyon işlemi, bir ürün için yapılan bir işlemin diğer ürünler için de hızlı, benzer ve kolay şekilde yapılması için önemlidir. Tabii firmaların söz konusu standartlara sahip olduğunu da ilgili sertifikalar ya da belgeler göstermektedir.

Keymark Sertifikası ya da Keymark Belgesi; Avrupa Konseyi’nde (EC) yer alan Avrupa Standartları (European Norms – EN) örgütlerinden olan CENELEC ve CEN’in Avrupa Standartları’yla uyumlu olması ile alakalı bir düzenleme isteği üzerine meydana getirilmiş bir işaretin belgesidir. Bu işaret, Avrupa Birliği (AB) devletlerinin çoğunda bilinmekte ve kendi milli sertifikalandırma işaretlerine eş değerde olarak kabul görmektedir. Keymark; Avrupa Konseyi (EC), CEN ve CENELEC tarafından yapı malzemelerinde (inşaat malzemeleri de denebilir) meydana getirilmiş bir standarttır. Bu standart, Avrupa Birliği ülkelerinin çoğunda kabul edilmektedir. Bu standart, CEN ve CENELEC testlerini kapsamaktadır. Keymark sertifikası için belgelendirme ön koşulları CE Belgesi ya da sertifikasında olduğu gibi ISO 9001 Kalite Yönetim Ağı ve fabrika üretim analiz sistemi olması olduğu belirtilmektedir. Isı yalıtım panellerinden güneş enerjisi ürünlerine kadar çok kapsamlı bir yelpazede yapı ürünlerini kapsamına alan bir sertifikalandırma sistemidir.

Keymark Sertifikası’nın Alınması

Keymark Sertifikası’nı almak isteyen bir firma, ilgili belgelendirme kuruluşuna başvurmalıdır. İlgili belgelendirme kuruluşu tarafından çeşitli test ve muayeneler yapılabilmekte ve bunun yanında danışmanlık hizmeti sunulabilmektedir. Keymark Sertifikası ile ilgili olan Avrupa Standartları (European Norms - EN) bulunmaktadır. Bu standartlar; “Keymark Düzenlemek Üzere Yetkilendirilmiş Standartlar” olarak da anılmaktadır. Bu standartlar aşağıda belirtilmiştir.

·       EN 13171 Isı Yalıtım Mamulleri – Binalarda Kullanılan – Fabrika Yapımı Odun Lifli (WF) Mamuller – Özellikler,

·       EN 13170 Isı Yalıtım Mamulleri – Binalar için – Fabrika Yapımı Genleştirilmiş Meşe Mantarı Levhaları (ICB) – Özellikler,

·       EN 13169 Isı Yalıtım Mamulleri – Binalarda Kullanılan – Genleştirilmiş Perlitten Fabrikada İmal Edilmiş Mamuller (EPB) – Özellikler,

·       EN 13168 Isı Yalıtım Mamulleri – Binalarda Kullanılan – Fabrika Yapımı Rende Yongası (WW) Mamulleri – Özellikler,

·       EN 13167 Isı Yalıtım Ürünleri – Binalarda Kullanılan – Fabrika Yapımı Cam Yünü (CG) Ürünleri – Özellikler,

·       EN 13166 Isı Yalıtım Mamulleri – Binalar için – Fabrikasyon olarak imal edilen fenolik köpük (PF) - Özellikler,

·       EN 13165 Isı Yalıtım Mamulleri – Binalar için – Fabrikasyon olarak imal edilen sert poliüretan köpük (PUR) – Özellikler,

·       EN 13164 Isı Yalıtım Mamulleri – Binalar için – Fabrikasyon olarak ekstrüzyonla imal edilen polistiren köpük (XPS) – Özellikler,

·       EN 13163 Isı Yalıtım Mamulleri – Binalar için – Fabrikasyon olarak imal edilen mamuller – Genleştirilmiş polistiren (EPS) - Özellikler,

·       EN 13162 Isı Yalıtım Ürünleri – Binalarda Kullanılan – Fabrika Yapımı Mineral Yün (MW) Ürünler – Özellikler.

Yukarıdaki standartlar ile ilgili daha detaylı bilgi Türk Standartları Enstitüsü’nün resmi internet sayfasından alınabilir. Yukarıdaki standartlardan, TSE tarafından ya da TSE’nin koordinesinde Türkiye’ye uyarlanmış olanlar, başına TS kısaltmasını alarak ifade edilmektedir.

Diğer Hususlar

Termal İzolasyon Ürünleri ya da diğer bir ifadeyle Isı Yalıtım Ürünleri adına Keymark Sertifikası, şartnameyi hazırlayanlar ve satın alanların CE Belgesi veya işareti ile belirtilen Avrupa Ekonomik Alanında (AEA) yasal şekilde ihtiyaç duyulan minimum (güvenlik) niteliklerine uyan ürünler ile Avrupa ürün standardının hepsine uyan ürünlerin birbirinden ayrılmasına yardımcı olur. Termal izolasyon ürünleri adına Keymark sertifikası, bu ürünler adına en değerli karakteristik (ayırıcı nitelik) olarak beyan edilmiş termal iletkenlik konusunda uzman olduğu belirtilen kayıt altındaki test laboratuarlarından temin edilen test sonuçlarına dayandırılmaktadır.

Nasıl ki CE Belgesi, Avrupa Ekonomik Alanında (AEA) bir ürünün serbest dolaşabilmesi için kritik öneme sahipse, Keymark Sertifikası ya da Keymark Belgesi de yapı malzemeleri için CE Belgesi gibi önemli bir unsurdur. Yapı malzemesi üreten firmalar bu sertifikayı alarak ihracat işlemlerinde daha garantili ve hızlı bir şekilde işlemlerini yürütebilirler.
Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
  • Beylikdüzü OSB mah. Mermerciler Sanayi Sit. 3. Cad. No:8 Corner Office K:3 D:53 Beylikdüzü / İstanbul
  • Telefon : +90 212 438 42 06
  • Oud Metha Offices, 1st Floor, Block B Healtcare City Dubai, UAE
  • Telefon : +90 850 888 85 71
  • Fax : 0212 438 42 07
  • info@taksimdanismanlik.com

Ne Aramıştınız ?