Teklif Formu
+90 212 438 42 06
info@taksimdanismanlik.com

KEBS - Kenya Standartlar Bürosu (Kenya Bureau of Standards)

Kenya Standartlar Bürosu (KEBS), 1974 yılında kuruluşundan günümüze kadar, Standartlar, Metroloji ve Uygunluk Değerlendirmesi (SMCA) hizmetlerinin sağlanması için önde gelen devlet kurumlarından biri olmuştur. KEBS, kurulduğu ilk yıllarda, sınırlı sayıdaki yerel ürünler için standart geliştirme ve kalite kontrolü uygulamaları gerçekleştirmekteydi. Faaliyet alanını her geçen yıl geliştirmiş ve SMCA başta olmak üzere birçok yeni hizmeti vermeye başlamıştır.

Doğu Afrika Topluluğu´nun (EAC) ve Doğu ve Güney Afrika Ortak Pazarının (COMESA) yeniden kurulmasıyla KEBS, faaliyet alanını giderek genişletmiştir. Bölgesel düzeyde SMCA faaliyetleri, bölgesel entegrasyon için ölçümler ve uygunluk değerlendirme uygulamalarına katılım gibi girişimleri olmuştur. KEBS ayrıca, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Ticarette Teknik Engeller Anlaşmasını (TBT) desteklemek için Ulusal Araştırma Noktası’nı (NEP) işletmektedir.

Kenya Standartlar Bürosu ‘nun Yetkileri

KEBS´in fonksiyonları ve faaliyet alanları, Kenya Yasalarının 496. bölümünde detaylı olarak belirtilmiştir. Bu bağlamda KEBS’in ana faaliyetlerini şöyle sıralayabiliriz:

·       Sanayi ve ticarette standardizasyonu teşvik etmek

·       Hassas aletlerin, ölçü aletlerinin ve bilimsel aparatların test ve kalibrasyonu ve sertifikasyonu için, onaylı standartları referans alarak doğrulamalar yapmak, düzenlemeler geliştirmek veya tesisler sağlamak.

·       Ticari ürünlerin üretim ve işleme prosesleri için gerçekleştirilen denetleme ve test faaliyetlerinde düzenlemeler yapmak ve bu konuda işletmelere gerekli destekleri sunmak

·       KEBS’in standart hükümlerine uygun olarak standardizasyon işaretlerinin kullanımını kontrol etmek

·       Spesifikasyonları ve uygulama kurallarını hazırlamak, kapsamını belirlemek, değiştirmek veya düzenlemek

·       Standardizasyon faaliyetleri ile bağlantılı olarak eğitim çalışmalarını teşvik etmek veya üstlenmek

·       Hükümete, yerel makamlara, kamu ve özel sektör kuruluşlarına veya gerçek kişilere, herhangi bir şartnamenin veya uygulama kurallarının hazırlanmasında yardımcı olmak

·       Standartların benimsenmesini ve pratikte uygulanmasını sağlamak amacıyla; hükümet, sektör temsilcileri, yerel otoriteler veya başka kamu kuruluşları ile iş birliği sağlamak

·       Yerel olarak üretilen ve ithal edilen çeşitli ürünlerin kanunlara veya standartlara uygun olup olmadığının belirlenmesi amacıyla, hükümet adına testler ve kalite kontrol uygulamaları gerçekleştirmek

KEBS´in Amacı

Kenya Standartlar Bürosu´nun temel hedeflerini şöyle sıralayabiliriz:

·       Ticaretin kolaylaştırılması için ülkenin kalite altyapısının sağlanması: Ticaretin küreselleşmesi için Standartlar, Ölçüm Sistemleri (Metroloji), Uygunluk Değerlendirmesi ve Akreditasyon çalışmaları zorunlu hale gelmiştir. Firmaların kalite standartlarını uygulaması, farklı pazarlara giriş yapması ve uluslarası faaliyetlere katılması için KEBS gibi sektörün kilit oyuncularıyla beraber çalışması gerekmektedir.

·       Kenya endüstrilerine destek sağlamak: İşleyen kaliteli bir altyapı, üretim ve hizmet sunumunda üretkenliği artırmaya yardımcı olmaktadır Bu da istihdamı artırmakta, yeni yatırımları teşvik etmekte ve doğal kaynakların dikkatli kullanımını kolaylaştırmaktadır. KEBS de bütün bu amaçlar için endüstrilere farklı hizmetler aracılığıyla destek olmaktadır.

·       Üretim sistemlerinin sürdürülebilirliği: Kaliteli bir altyapı aynı zamanda sürdürülebilir tüketim ve üretim, kaliteli sağlık hizmetleri ve tüketicinin korunması yoluyla çevrenin de korunması için iyileştirmeler yapılmasını sağlamaktadır. KEBS de bu noktada devreye girerek daha sürdürülebilir ve çevreci bir üretim yapılması için birçok çeşitli girişimlerde bulunmaktadır.

KEBS’in Faaliyetleri

KEBS’in ana faaliyetlerini şöyle listeyelebiliriz:

·       Standart geliştirme: KEBS şimdiye kadar çok sayıda standart geliştirmiş ve yeni standartlar üzerinde çalışmaktadır. Standardizasyon faaliyetlerini şu birimleri üzerinden gerçekleştirmektedir:

o   Gıda ve Tarım Departmanı

o   Kimya Departmanı

o   Servis Hizmetleri Departmanı

o   Mühendislik Departmanı

o   Bilgi ve Kaynak Departmanı

o   Yayıncılık Bölümü

·       Kalite kontrol ve denetleme: Bir ürün veya hizmetin belirli kalite gereksinimlerini karşılayacağına dair yeterli güven sağlamak için gerekli olan tüm planlı ve sistematik eylemleri kapsamaktadır.

·       Piyasa gözetimi: KEBS tarafından Kenya pazarındaki ürünlerin onaylı spesifikasyonlarda belirtilen şartlara uygun olmasını sağlamak amacıyla yürütülen faaliyetlerdir. Sağlık, güvenlik veya çevreyi konuları ile ilgili alınan tüm önlemler de yine bu faaliyetler kapsamında yürülmektedir.

·       Test hizmetleri: Temel test hizmetlerini şöyle sıralayabiliriz:

o   Numune alma, test etme ve analiz (laboratuvar ortamında)

o   Yeni ürünlerin performans testi ve doğrulanması

o   Çevresel izleme (müşteri tesislerinde)

o   Yeterlilik testi

o   Referans malzemeler

o   Test, laboratuvar kalite yönetim sistemleri, kalite kontrolleri vb. gibi konularda eğitim, araştırma ve danışmanlık hizmetleri

·       Metroloji

·       Ulusal Kalite Enstitüsü: Bu enstitü, KEBS’in ayrı bir departmanı olup 2008’de kurulmuştur. Ulusal Kalite Enstitüsü´nün (NQI) kurulması ve faaliyetlerini ilerletmesi, doğrudan bir ülkenin kalite altyapısının gelişmişlik düzeyi ile ilgilidir. Bu enstitü de küresel pazarlarda rekabet avantajı için bir araç olarak, standartların pratikte uygulanmasına yönelik gelişmeler sağlamaktadır.

·       Sertifikasyon kuruluşu: KEBS yönetim sistemi sertifikasyon faaliyetlerini yürütürken tarafsızlığın çok önemli olduğuna inanmaktadır. Bu amaçla sertifikasyonun sağlanması sürecinde ortayan çıkan sorunları analiz etmiş ve belgelemiştir. Bu bağlamda KEBS, bu sorunları yönetmekte ve yönetim sistemi sertifikasyon faaliyetlerinin tarafsızlığını sağlamaktadır.

 

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Bloglar

Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
  • Beylikdüzü OSB mah. Mermerciler Sanayi Sit. 3. Cad. No:8 Corner Office K:3 D:53 Beylikdüzü / İstanbul
  • Telefon : +90 212 438 42 06
  • Oud Metha Offices, 1st Floor, Block B Healtcare City Dubai, UAE
  • Telefon : +90 850 888 85 71
  • Fax : 0212 438 42 07
  • info@taksimdanismanlik.com

Ne Aramıştınız ?