Koşer Belgesi Gerekli Evraklar
30 Mayıs 2016
İthalat Kredileri
22 Aralık 2016

TS 5141 EN 12954 Katodik Koruma ve Ölçümü

Katodik koruma aslında bir tür metal koruma yöntemidir. Metallerin çoğu su veya hava ile temas ettiğinde zaman içinde korozyona uğrar. Oluşan korozyon metali zamanla çürüterek kullanım dışı kalmasına sebebiyet verebilir.
Katodik koruma yapılmasının amacı; korunacak olan metalin potansiyelini anodun açık devre potansiyeline kadar polarize etmektir. Bunu sağlamak için ise metal yüzeye katodik yönde bir dış akım uygulanmaktadır.
Katodik koruma sistemlerinde ölçüm alınabilmesi için;
– Bakır / Sülfat Referans Elektrodu
– Dijital Avometre veya Multimetre yöntemleri uygulanır.
Katodik koruma ölçümü yapılması adına referans elektrodunun üst tarafındaki kapağı açılır, açılan hazneye bakır / sülfat eriği koyularak tekrar kapak kapatılır. Artık bakır / sülfat eriyiğinin emmeye başlamasıyla birlikte referans elektrodunun kullanımı başlar. Eğer refenras elektrodunu kullandıktan sonra uzun zaman kullanmayacaksanız, haznedeki bakır / sülfat eriğinin boşaltılması elzemdir. Zımpara yardımı ile referans elektrodunun eriyiğe batırılan bakır çubuğu temizlenir. Naylon poşetin içerisine referans elektrodu koyularak, uzun süre saklanır.
Katodik Koruma Ölçümü Alınması
Katodik koruma sisteminde 1 tane akım, 3 tane potansiyel olmakla birlikte toplam 4 adet ölçüm yapılabilir.
  • Toprak & Sistem Potansiyelli
Ölçüm kutusunda yer alan anotdan gelen uç ile tanktan (borudan) gelen uç şöntlü şekilde birbiriyle bağlanır. 2 V. seviyesine alınan avometre D.C. ile işlem tamamlanır. Referans elektrodu maksimum 50 santimetre uzaklıkta toprağa gömülecek şekle getirilir. (Toprağınız kuru ise saf su dökerek biraz nemlenmesini sağlayabilirsiniz.) Avometrenin bir çubuğu ölçüm kutusundaki şönte, diğeri de referans elektroduna değdirilerek ölçüm okunur.
  • Toprak & Anot Potansiyelli
Ölçüm kutusundaki bulunan şöntün sökülmüş olması ile yapılır. Gelen kablodan yüksek potansiyelli değer veren anot bulunarak ölçüm yapılır.
  • Toprak & Boru Potansiyelli
Toprak & Anot Potansiyelli ölçümünde olduğu gibi şöntün yine sökülmüş olması gerekmektedir. Gelen kablodan düşük potansiyelli değer veren anot bulunur.
  • Anottan Gelen Çekim
Şönt sökülmüş olmalıdır. Avometre D.C. 100 mA. Seviyesine getirilir. Bir uç anota, diğer uç borudan gelen kabloya temas ettirilerek çekilen akım okunur.
Ölçüm yapılan yerler:
  • Boru hatları: doğal gaz, deniz dibi, atık su, içme suyu, petrol ve benzeri boru hatları
  • Deniz araçları: gemiler, deniz otobüsleri, yatlar, feribotlar, denizaltılar, şamandıralar, liman, kazık ayakları, platformlar, iskele ve benzeri deniz araçları
  • Tanklar: Yer altı LPG ve akaryakıt, yer üstü akaryakıt tankları, içme su depolama tankları, atık su tankları ve benzeri tanklar
  • Su sistemleri: termosifonlar, soğutma ve ısıtma sistemleri, buhar kazanları, boiler tankları ve benzeri su sistemleri
yılda en az 1 (bir) kez katodik koruma muayene ve ölçümlerinin yaptırılması gerekmektedir.