Yıldızlı K2 Yetki Belgesi
20 Şubat 2019
L1 Yetki Belgesi
4 Mart 2019

K3 Yetki Belgesi

K Türü Yetki Belgeleri

K türü yetki belgeleri, yurt içi eşya taşımacılığı veya hususi taşımacılık yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilen belge türüdür. Taşımanın şekline göre üç farklı türe ayrılır.

 

K1 Yetki Belgesi: Yurt içinde ticari amaçla eşya taşımacılığı yapacaklara verilir

K2 Yetki Belgesi: Hususi taşımacılık yapacaklara verilir

K3 Yetki Belgesi: Ticari amaçla taşınma eşyası taşımacılığı yapacaklara verilen belge türüdür.

 

K3 Yetki Belgesi Nedir?

K3 yetki belgesi ticari amaçla ev ve büro eşyası taşımacılığı yapacak olan şahıs ve şirketlere verilen bir belge türüdür. K3 yetki belgesine eklenecek araçların kullanım amacı bilgisi ticari olması şarttır. Bu yetki belgesi ile yalnızca ev ve büro eşyası taşınabilir. K3 yetki belgesi ile nakliyecilik yapılamaz.

K3 yetki belgesi almak isteyen şahıs ve şirketlerin vergi mükellefi olması, 20 yaşından küçük en az iki adet birim taşıt ile 45 tonu sağlaması, ticaret veya esnaf odasına kayıtlı olması ve en az 5.000 TL sermayeye sahip olması gereklidir. 20 yaşından büyük taşıtlar asgari kapasite hesabına dahil edilmemektedir. 45 tonluk asgari kapasite sağlandıktan sonra 20 yaşından büyük araç eklenebilir. Yetki belgesinin alma şartlarında birisinin kaybedilmesi halinde bu durumun meydana geldiği tarihten itibaren 90 gün içerisinde kaybedilen şartların sağlanması gerekmektedir. Araç yaşı, araç satışı, hurdaya ayrılması, icra ile satışı ve benzeri sebepler nedeniyle asgari kapasitenin kaybedilmesi halinde yetki belgesinin geçerlilik süresi boyunca kapasitenin kaybedildiği sürelerin toplamı 630 günden fazla olmayacak şekilde tekrar asgari kapasite sağlanmalıdır. Bu sürelerin aşıldığı durumda yetki belgesi iptal edilir.

Şahıs veya şirketler yetki belgesi aldıktan sonraki 6 aylık sürede mesleki yeterlilik belgesi şartından muaftırlar. K3 yetki belgesi almış şahıs veya şirketlerin en az bir adet mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu belgeye sahip birisini istihdam etmeleri gerekmektedir. Mesleki yeterlilik belgesi (ODY veya ÜDY) olmayan şahıs veya şirketlere idari para cezası düzenlenmektedir. Bu ceza bir seferlik olmayıp MYP olmadığı tespit edilip ceza düzenlendikten sonraki 30. gün terkar düzenlenebilmektedir.

K3 yetki belgesi almak isteyen şahsın, şirketlerde ise sahip ortak ve yöneticilerin yönetmelikte belirtilen suçlardan ceza almamış olması gereklidir. Yönetmelikte belirtilen suçlardan ceza almış ise, şahıs veya şirketlere belge düzenlenmemektedir.

 

K3 Yetki Belgesi Kimlere Verilir?

K3 yetki belgesi ticari amaçla ev ve büro eşyası taşımacılığı yapacak olan şahıs ve şirketlere verilir.

 

K3 Yetki Belgesi Nereden Alınır?

K3 yetki belgesi için başvurular Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından alınmaktadır. Eğer varsa ilçe müdürlüğüne, yoksa il müdürlüğüne gidilerek içinde tüm gerekli belgelerin bulunduğu dosya bizzat teslim edilmelidir. Başvuru şahıs adına yapılacaksa başka biri şahıs adına başvuru yapamaz, ancak şirket için başvuru yapılıyorsa ortaklardan herhangi biri başvuru yapabilir. Başvuru gerekli merciler tarafından değerlendirildikten sonra formda belirtilen iletişim adresine belge gönderilir.

 

K3 Yetki Belgesi Almak İsteyen Gerçek Kişilerden İstenen Belgeler Nelerdir?

K3 Yetki Belgesi Almak İsteyen Gerçek Kişilerden İstenen Belgeler Şöyledir?

 1. Başvuru dilekçesi
 2. Yetki belgesi ve taşıt kartı işlen başvuru formları
 3. En son sermaye durumunu gösterir esnaf veya ticaret oda faaliyet belgesi olarak aslı (sermayenin en az 5.000 TL olması gerekmektedir.)
 4. Gerçek kişi taşımacıya ve temsile yetkili kişilere ait adli sicil belgesi (elektronik olarak erişim imkanına bağlı olarak, söz konusu belge istenmeyecektir.)
 5. Noter onaylı imza beyannamesi aslı
 6. T.C kimlik numarası beyanı
 7. Vergi dairesi ve vergi numarasının bildirilmesi
 8. 20 yaşını geçmeyen, en az 2 birim ticari, özmal taşıtlara 45 tonluk asgari kapasite şartını sağlayacak sayıda taşıtlara ait emniyet kayıtlarıyla uyumlu ve geçerli muayeneli ruhsat fotokopileri veya araç plakası ile tescil seri/sıra numarasının bildirilmesi.

 

K3 Yetki Belgesi Almak İsteyen Tüzel Kişilerden İstenen Belgeler Nelerdir?

K3 Yetki Belgesi Almak İsteyen Tüzel Kişilerden İstenen Belgeler Şöyledir:

 1. Başvuru dilekçesi
 2. Yetki belgesi ve taşıt kartı işlem başvuru formları
 3. Firmanın kuruluşun, temsil ve ilzamını ve en son sermaye durumunu gösterir ticaret sicil gazetesi aslı veya onaylı örneği (sermayenin en az 5.000 TL olması gerekmektedir.)
 4. Ticaret odası faaliyet belgesi aslı
 5. Taşımacı tüzel kişiliğin ortakları ile temsile yetkili kişilere ait adli sicil belgesi (elektronik olarak erişim imkanına bağlı olarak, söz konusu belge istenmeyecektir) (A.Ş ve Kooperatif yönetim kurulu başkan ve üyelerinin)
 6. En son temsil ve ilzam yetkililerine ait noter onaylı imza sirküleri aslı
 7. Firma ortak ve yöneticilerine ait T.C kimlik numaraları beyanı
 8. Vergi dairesi ve vergi numarası bildirilmesi
 9. 20 yaşını geçmeyen, en az 2 birim ticari, özmal taşıtlara 45 tonluk asgari kapasite şartını sağlayacak sayıda taşıtlara ait emniyet kayıtlarıyla uyumlu geçerli muayeneli ruhsat fotokopileri veya araç plakası ile tescil seri/sıra numarasının bildirilmesi

 

K3 Yetki Belgesini Yenilemek İsteyen Gerçek Kişilerden İstenen Belgeler Nelerdir?

K3 Yetki Belgesini Yenilemek İsteyen Gerçek Kişilerden İstenen Belgeler Şunlardır:

 1. Belge sahibi tarafından imzalanmış yenileme başvuru dilekçesi
 2. Noter onaylı imza beyannamesi aslı
 3. T.C kimlik numarası beyanı
 4. Yeni tarihli ticaret odası veya esnaf odası faaliyet belgesi aslı
 5. Gerçek kişi taşımacıya ve temsili yetkili kişilere ait adli sicil belgesi (Elektronik olarak erişim imkanına bağlı olarak, söz konusu belge istenmeyecektir.)
 6. Ticaret odası üyesi olanlar için, değişiklik varsa ilgili ticaret sicil gazetesi aslı ya da onaylı örneği
 7. Halen yetki belgenizde kayıtlı ve ilave edilecek taşıt/ taşıtlara ait, teknik muayene tarihi geçerli emniyet kayıtlarıyla tam uyumlu ruhsatların dört yüzü bir sayfada fotokopileri veya araç plakası ile tescil/sıra numarasının bildirilmesi

 

NOT

 • Muafiyetli olarak belge almış olanlar için; en az 2 birim eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıtın (Çekici (yarı römork veya römorklu), kamyon ve kamyonetin olması gerekmektedir.
 • Muafiyetsiz şartlarda K3 yetki belgesi almış olanlar, 20 yaşını geçmeyen eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıtlarla 45 tonluk asgari kapasite şartını sağlayacak sayıda taşıta sahip olmalıdır. Mesleki yeterlilik şartının sağlanması ve sermaye miktarının en az 5.000 TL olması gerekmektedir. Römork ve yarı römorklarda yaş şartı aranmaz, asgari kapasite harici ilavesi yapılacak taşıtlarda yaş kısıtlaması yoktur.

 

K3 Yetki Belgesini Yenilemek İsteyen Tüzel Kişilerden İstenen Belgeler Nelerdir?

K3 Yetki Belgesini Yenilemek İsteyen Tüzel Kişilerden İstenen Belgeler Şunlardır:

 1. Temsil ilzam yetkilisi tarafından imzalanmış yenileme başvuru dilekçesi
 2. En son sermaye, temsil ilzam ve ortakları gösterir ticaret sicil gazetesi aslı ya da onaylı örneği. ( sermaye en az 5.000 TL olacak)
 3. En son temsil ilzam yetkililerine ait noter onaylı imza sirküleri aslı
 4. Tüzel kişiliğe ait ortak ve temsile yetkili kişilere ait adli sicil belgesi (elektronik olarak erişim imkanına bağlı olarak, söz konusu belge istenmeyecektir) (A.Ş ve Kooperatif yönetim kurulu başkan ve üyelerinin)
 5. Yeni tarihli ve adres bilgileri güncellenmiş ticaret odası faaliyet belgesi aslı
 6. Asgari kapasiteyi sağlayıcı sayıda eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıtların (Çekici (yarı römork veya römorklu), kamyon ve kamyonetin) 20 yaşından büyük olması gerekmektedir. En az 45 tonluk, taşıt veya taşıtlarla asgari kapasite şartının sağlanması gerekmektedir. Asgari kapasite harici, ilavesi yapılacak taşıtlarda yaş kısıtlaması yoktur.
 7. Halen yetki belgenizde kayıtlı ve ilave edilecek taşıt/taşıtlara ait, teknik muayene tarihi geçerli emniyet kayıtlarıyla tam uyumlu ruhsatın dört yüzü bir sayfada fotokopisi
 8. Sahip ortak ve yöneticilere ait T.C kimlik numaralarının olduğu kimlik fotokopileri veya T.C kimlik numaralarının beyanı
 9. Mesleki yeterlilik belgesi fotokopisi
 10. Firma ortak ve temsil ve ilzam yetkilisi dışında mesleki yeterlilik belgesine sahip kişilerin istihdam edilmek istenmesi halinde; bu kişilerin SGK’da yetki belgesi sahibi adına aktif kaydının olduğuna dair belge ile yabancı uyruklu olanlar için ayrıca müstenidat şerhi düşülmüş noter onaylı pasaport örneği ve noter onaylı oturma izninin gönderilmesi gerekmektedir.

NOT: Römork ve yarı römorklarda yaş şartı aranmaz.

 

K3 Yetki Belgesine Taşıt İlave Etmek İçin Gerekli Olan Evraklar Nelerdir?

K3 yetki belgesine taşıt ilave etmek için gerekli olan evraklar şunlardır:

 1. Başvuru dilekçesi
 2. Taşıt ruhsat fotokopisi

 

K3 Yetki Belgesine Taşıt Düşüm İçin Gerekli Olan Evraklar Nelerdir?

K3 yetki belgesine taşıt düşüm için gerekli olan evraklar şunlardır:

 1. Başvuru dilekçesi
 2. Satış sözleşmesi aslı. (Görüldükten sonra iadesi yapılacaktır.)

 

K3 Yetki Belgesi Adres Değişikliği İçin İstenen Evraklar Nelerdir?

Gerçek kişilerden istenen evraklar şöyledir:

 1. Başvuru dilekçesi
 2. Adresin değiştiği tarihi gösterir yerleşim yeri belgesi aslı
 3. Vergi dairesi değişti ise; kayıtlı tüm araçlara ait emniyet kayıtlarıyla uyumlu muayenesi geçerli ruhsat fotokopileri ve taşıt kartı asılları

Ticaret Odasına Kayıtlı İse;

a- Unvan değişikliğini gösterir ticaret sicil gazetesi aslı veya onaylı örneği

b- Ticaret odası faaliyet belgesi fotokopisi

 

Tüzel Kişilerden İstenen Evraklar Şöyledir:

 1. Başvuru dilekçesi
 2. Adres değişikliğini gösterir ticaret sicil gazetesi aslı veya onaylı örneği
 3. Ticaret odası faaliyet belgesi fotokopisi

 

K3 Yetki Belgesi Firma Unvan Değişikliği İçin İstenen Evraklar Nelerdir?

Ünvan değişikliği için tüzel kişilerden istenen evraklar şöyledir:

 1. Başvuru dilekçesi
 2. Unvan değişikliğini gösterir ticaret sicil gazetesi aslı veya onaylı örneği
 3. Yeni unvanlı ticaret odası faaliyet belgesi fotokopisi
 4. Yeni unvana göre düzenlenmiş en son temsil, ilzam yetkililerine ait noter onaylı imza sirküleri aslı
 5. Yeni unvana göre düzenlenmiş vergi levhası fotokopisi
 6. Mevcut taşıtlara ait yeni unvana göre düzenlenmiş emniyet kayıtlarıyla uyumlu ruhsat fotokopileri

 

Ünvan Değişikliğini İçin Gerçek Kişilerden İstenen Evraklar İse Şöyledir:

 1. Başvuru dilekçesi
 2. Ad ve soyad değişikliğini gösterir mahkeme kararı aslı veya noter onaylı örneği ile TC kimlik fotokopisi
 3. Mevcut taşıtlara ait yeni ünvana göre düzenlenmiş emniyet kayıtlarıyla uyumlu ruhsat fotokopileri

Ticaret Odasına kayıtlı ise;

a- Unvan değişikliğini gösterir ticaret sicil gazetesi aslı veya onaylı örneği

b- Ticaret Odası faaliyet belgesi fotokopisi

 

K3 Yetki Belgesi Taşıt Kartı Kaybolduğunda İstenen Evraklar Nelerdir?

Tüm taşıt kartı kayıplarında istenen evraklar aynıdır.

 1. Başvuru dilekçesi
 2. Herhangi bir gazetede zayi ilanı
 3. Taşıt ruhsat fotokopisi

 

K3 Yetki Belgesi İptalinde İstenen Evraklar Nelerdir?

K3 Yetki Belgesi İptalinde İstenen Evraklar Şöyledir:

 1. Başvuru dilekçesi
 2. Yetki belgesi aslı
 3. Taşıt belgesi aslı
 4. Taşıt kartı aslı
 5. Temsil ve ilzam yetkili imza sirküsü aslı

 

 

 

EN

 

 

K3 Certificate Of Authorization

K tyoe of authorization certificates, domestic goods transportation or special transport make the document type given to real and legal persons. According to the shape of transport is divided into three different species.

 

K1 Certificate of Authorization: It is given to those who will carry goods for commercial purposes domestically.

K2 Certificate of Authorization: It is given to private transportation operators

K3 Certificate of Authorization: The type of document given to carry goods for commercial purposes.

 

What Is K3 Authorization Certificate?

K3 authorization certifiacte is a type of certificate given to individuals and companies who will carry home and office goods for commercial purposes. The purpose of use of the vehicles to be added to the certificate of authority K3 must be commercial. With this authorization certificate, only household and office goods can be carried. Transportation can not be done with K3 certificate of authorization.

K3 persons and companies who want to obtain authorization certificate must be taxpayer, at least two units under 20 with vehicles to provide 45 tons, be registered in the Chamber of Commerce or tradesmen and have at least 5.000 TL capital. Vehicles older than 20 are not included in the minimum capacity account. After providing a minimum capacity of 45 tons, vehicles older than 20 years can be added. If one of the conditions of obtaining the authorization certificate is lost, the conditions that are lost within 90 days from the date of the occurrence of this situtation must be met. In case of loss of the minimum capacity due to vehicle age, vehicle sales, scrap, execution and similar reasons, the minimum capacity due to vehicle age, vehicle sales, execution and similar reasons, the minimum capacity should be provided again so as not to exceed 630 days for the total period in which the capacity is lost during the validity period of the authorization certificate. In case of exceeding these periods, the authorization certificate is cancelled.

The persons or companies are exempt from the condition of the professional qualification certificate within 6 month after obtaining the authorization certificate. Individuals or companies who have obtained K3 competency certificate must have at least one professional qualification certificate or employ someone who has this certificate. Administrative fine is imposed on individuals or companies taht do not have a professional qualification certificate (ODI or IDY). This is not a one-time penalty, it is not MYP determined and the penalty is arranged after 30. the day can be rearranged.

The person who wants to obtain a certificate of authorization must not be penalized for the crimes mentioned in the regulation by the shareholders and managers of the companies. If the person or company is punished for the crimes mentioned in the regulation, no documents are issued.

 

Who Is The K3 Authorization Certificate Given?

K3 authorization certificate is given to the persons and companies who will transport home and office goods for commercial purposes.

 

Where To Get K3 Certificate Of Authorization?

Application for K3 authorization certificate are received by the Ministry of Transportation Maritime and communications. If there is a county directorship, if there is a conty directorship, the file containing all the necessary documents should be submitted in person. If the application is to be made on behalf of the person, another person may not apply on behalf of the person, but if the application is made for the company, one of the partners may apply. After the application is evaluated by the relevant authorities, the document is sent to the communication address specified on the form.

 

What Are The Documents Required From The Real Persons Who Want To Obtain A K3 Authorization Certificate?

K3 Documents Requested From Real Persons Who Want To Obtain Authorization Certificate:

 1. Application letter
 2. Authorization certificate and vehicle card processing application form
 3. The original certificate of activity of the tradesmen of Chamber of Commarce indicating the latest capital status (the capital must be at least try 5.000)
 4. The legal registry certificate of the real person carrier and representative persons (depending on the oppurtunity to access electronically, the document in question will not be requested)
 5. Original signature notarized
 6. T.C ID card statement
 7. Notification of tax office and tax number
 8. A minimum of 2 units of commercial vehicles, at least 20 years of age, a minimum capacity requirement of 45 tons of vehicles to provide a number of safety records in accordance with the current inspection of the license copies or vehicle license plate registration serial/sequence number to be notified.

 

K3 What Are The Documents Requested From Legal Persons Who Want To Obtain A License?

K3 Documents Requested From Legal Persons Who Want To Obtain Authorization Certificate:

 1. Application letter
 2. Authorization certificate and vehicle card processing application from
 3. The original or certified copy of the trade registry Gazette showing the establishment, representation and signature of the company and the latest capital status (the capital must be at least try 5,000)
 4. Original copy of the certificate of the Chamber of Commerce
 5. Legal registry certificate belonging to the partners of the carrier legal entity and the persons authorized to represent (depending on the opportunity to access electronically, the document in question will not be requested) and the chairman and members of the Cooperative Boards of directors.
 6. Original notarized signature circular belonging to the latest representative and Ilzam authorities.
 7. For the company’s partners and managers idenficication number declaration
 8. Tax office and tax number notification
 9. A minimum of 2 units of commercial vehicles, at least 20 years of age, a minimum capacity requirement of 45 tons of vehicles to provide a number of safety records in accordance with the current ispection of the license copies or vehicle license plate registration serial/sequence number to be notified.

 

K3 What Are Documents Requested From The Real Persons Who Want To Renew The Authorization Document?

K3 The Documents Requested From The Persons Who Want To Renew The Authorization Document Are:

 1. Renewal application petition signed by the owner of the document
 2. Original notarized signature
 3. T.C ID number statement
 4. Original certificate of activity of the Chamber of Commerce or the Chamber of tradesmen
 5. The legal registry certificate of the real person carrier and representative person (depending on the oppurtunity to access electronically, the document in question will not be requested)
 6. For those who are members of the Chamber of Commerce; original or certified copy of the trade registry Gazette if you have relevant changes
 7. The technical inspection date of the vehicle / vehicles to be added, which is still registered in your authorization document, is in full compliance with the current safety records of the four sides of the licenses on a page with a copy of the vehicle license plate serial / sequence number to be reported.

NOTE

 • For those who have received a certificate of exemption, at least 2 units of goods to carry özmal commercial vehicle (tractor (semi-trailer or trailer), truck) must be.
 • Those who have obtained K3 certificate of authority in free of charge Conditions, 20 years of age for carrying goods özmal commercial vehicles to 45 tons of minimum capacity requirement must have a number of transports. The requirement for professional qualification and the amount of capital must be at least 5,000 TL. In trailers and semi-trailers, age requirements are not required, there is no age restriction in vehicles to be added to the minimum capacity.

 

K3 What Are The Documents Requested From Legal Persons Who Want To Renew The Certificate of Competence?

The documents requested from the legal entities wishing to renew the certificate of competence are as follows:

 1. The renwal application petition signed by the representative of the Ilzam authority
 2. The original or certified copy of the trade registry Gazette that shows the lates Capital, Representation, and associates. (capital will be at least 5,000 TL)
 3. Original notarized signature circular belonging to the most recent representative of Ilzam authorities
 4. Legal registration certificate of the joint and representative persons belonging to the legal entity (depending on the possibilty of electronic access, the document in question will not be requested) and the chairman and members of Cooperative Board of direcotrs)
 5. New date and address information uptaded Chamber of commerce activity certificate original
 6. The minimum capacity of the commercial vehicles (tractor (semi trailer or trailer), truck) reserved for carriyng a number of goods must be over 20 years of age. Minimum capacity requirement for vehicles or vehicles of at least 45 tons is required. There is no age restriction in vehicles to be added Except for minimum capacity.
 7. A copy of the four sides of the license, which is still in full compliance with the valid safety records, of the vehicles to be added in your authorization document.
 8. Owner and managers T.C photocopies of ID numbers or T.C statement of ID numbers
 9. Photocopy of professional qualification certifiacte
 10. In case of employmet of persons with professional qualification certificate other than company partner and representative an Ilzam officer, the document indicating the active registration of these persons of behalf of the owner of the authorization certificate at SGK and aslo a copy of the notary approved passport and a notary approved residence permit should be sent to foreign nationals.

Note: Age requirement is NOT required for trailers and semi-trailers

 

K3 What Are The Documents Required To Add The Vehicle To The Authorization Certificate?

The documents required to add the vehicle to the K3 authorization certificate are as follows:

 1. Application petition
 2. Copy of vehicle registration

 

K3 What Are The Documents Required For The Driving License?

 

K3 certificate of authority required documents for vehicle fall are::

 1. Application petition
 2. Original sales contract.( After being seen, refund will be made.)

 

 

K3 Authorization Certificate What Are The Required Documents For The Address Change?

Documents requested from real persons:

 1. Application petition
 2. The original copy of the place of residence shows the date of the address changed
 3. If the tax office has changed; inspection of all registered vehicles in compliance with the safety records valid license copies and vehicle card originals

 

If Registered To The Chamber Of Commerce;

a-Original or certified copy of Trade Registry Gazette showing title change

B – photocopy of activity certificate of Chamber of Commerce

 

Documents requested from legal entities:

 1. Application petition
 2. The original or certified sample of the trade registry Gazette showing address change
 3. Photocopy of activity certificate of Chamber of Commerce

 

 

 

K3 Authorization Certificate What Are The Required Documents For The Company Title Change?

Documents requested from legal persons for the change of title are as follows::

 

 1. Application petition
 2. Original or certified copy of Trade Registry Gazette showing title change
 3. Photocopy of the activity certificate of the new title Chamber of Commerce
 4. The latest representative issued according to the new title, notarized signature circular belonging to ilzam authorities original
 5. Photocopy of the tax plate issued according to the new title
 6. Copy of the license in compliance with the safety records issued according to the new title of the existing vehicles

 

 

Documents Requested From Real Persons For The Change Of Title Are As Follows::

 1. Application petition
 2. A copy of the original or notarized copy of the court decision showing the change of surname and first and last name.
 3. Copy of the license in compliance with the safety records issued according to the new title of the existing vehicles

 

If registered to the Chamber of Commerce;

a-Original or certified copy of Trade Registry Gazette showing title change

B-photocopy of activity certificate of Chamber of Commerce

 

 

K3 Authorization Certificate What Are The Required Documents When The Vehicle Card Is Lost?

The required documents for all vehicle card losses are the same.

 1. Application petition
 2. Notice of loss in any newspaper
 3. Copy of vehicle registration

 

 

K3 What Are The Documents Required For The Cancellation Of The Authorization Certificate?

The Documents Requested For The Cancellation Of K3 Authorization Certificate Are As Follows::

 1. application petition
 2. original authorization certificate
 3. vehicle original copy
 4.  vehicle original card
 5. signature circular of representative and signature officer