Teklif Formu
+90 212 438 42 06
info@taksimdanismanlik.com

K3 Yetki Belgesi

 K türü yetki belgeleri, yurt içi eşya taşımacılığı veya hususi taşımacılık yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilen belge türüdür. Taşımanın şekline göre üç farklı türe ayrılır. K1 Yetki Belgesi: Yurt içinde ticari amaçla eşya taşımacılığı yapacaklara verilir K2 Yetki Belgesi: Hususi taşımacılık yapacaklara verilir K3 Yetki Belgesi: Ticari amaçla taşınma eşyası taşımacılığı yapacaklara verilen belge türüdür.
 

K3 YETKİ BELGESİ NEDİR?
 

K3 yetki belgesi ticari amaçla ev ve büro eşyası taşımacılığı yapacak olan şahıs ve şirketlere verilen bir belge türüdür. K3 yetki belgesine eklenecek araçların kullanım amacı bilgisi ticari olması şarttır. Bu yetki belgesi ile yalnızca ev ve büro eşyası taşınabilir. K3 yetki belgesi ile nakliyecilik yapılamaz. K3 yetki belgesi almak isteyen şahıs ve şirketlerin vergi mükellefi olması, 20 yaşından küçük en az iki adet birim taşıt ile 45 tonu sağlaması, ticaret veya esnaf odasına kayıtlı olması ve en az 5.000 TL sermayeye sahip olması gereklidir. 20 yaşından büyük taşıtlar asgari kapasite hesabına dahil edilmemektedir. 45 tonluk asgari kapasite sağlandıktan sonra 20 yaşından büyük araç eklenebilir. Yetki belgesinin alma şartlarında birisinin kaybedilmesi halinde bu durumun meydana geldiği tarihten itibaren 90 gün içerisinde kaybedilen şartların sağlanması gerekmektedir. Araç yaşı, araç satışı, hurdaya ayrılması, icra ile satışı ve benzeri sebepler nedeniyle asgari kapasitenin kaybedilmesi halinde yetki belgesinin geçerlilik süresi boyunca kapasitenin kaybedildiği sürelerin toplamı 630 günden fazla olmayacak şekilde tekrar asgari kapasite sağlanmalıdır. Bu sürelerin aşıldığı durumda yetki belgesi iptal edilir. Şahıs veya şirketler yetki belgesi aldıktan sonraki 6 aylık sürede mesleki yeterlilik belgesi şartından muaftırlar. K3 yetki belgesi almış şahıs veya şirketlerin en az bir adet mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu belgeye sahip birisini istihdam etmeleri gerekmektedir. Mesleki yeterlilik belgesi (ODY veya ÜDY) olmayan şahıs veya şirketlere idari para cezası düzenlenmektedir. Bu ceza bir seferlik olmayıp MYP olmadığı tespit edilip ceza düzenlendikten sonraki 30. gün terkar düzenlenebilmektedir. K3 yetki belgesi almak isteyen şahsın, şirketlerde ise sahip ortak ve yöneticilerin yönetmelikte belirtilen suçlardan ceza almamış olması gereklidir. Yönetmelikte belirtilen suçlardan ceza almış ise, şahıs veya şirketlere belge düzenlenmemektedir.
 

K3 YETKİ BELGESİ KİMLERE VERİLİR?


K3 yetki belgesi ticari amaçla ev ve büro eşyası taşımacılığı yapacak olan şahıs ve şirketlere verilir.
 

K3 YETKİ BELGESİ NEREDEN ALINIR?
 

K3 yetki belgesi için başvurular Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından alınmaktadır. Eğer varsa ilçe müdürlüğüne, yoksa il müdürlüğüne gidilerek içinde tüm gerekli belgelerin bulunduğu dosya bizzat teslim edilmelidir. Başvuru şahıs adına yapılacaksa başka biri şahıs adına başvuru yapamaz, ancak şirket için başvuru yapılıyorsa ortaklardan herhangi biri başvuru yapabilir. Başvuru gerekli merciler tarafından değerlendirildikten sonra formda belirtilen iletişim adresine belge gönderilir.
 

K3 YETKİ BELGESİ ALMAK İSTEYEN GERÇEK KİŞİLERDEN İSTENEN BELGELER NELERDİR?

K3 Yetki Belgesi Almak İsteyen Gerçek Kişilerden İstenen Belgeler Şöyledir:

 - Başvuru dilekçesi

 - Yetki belgesi ve taşıt kartı işlen başvuru formları

 - En son sermaye durumunu gösterir esnaf veya ticaret oda faaliyet belgesi olarak aslı (sermayenin en az 5.000 TL olması gerekmektedir.)

 - Gerçek kişi taşımacıya ve temsile yetkili kişilere ait adli sicil belgesi (elektronik olarak erişim imkanına bağlı olarak, söz konusu belge istenmeyecektir.)

 - Noter onaylı imza beyannamesi aslı

 - TC kimlik numarası beyanı

 - Vergi dairesi ve vergi numarasının bildirilmesi

 - 20 yaşını geçmeyen, en az 2 birim ticari, özmal taşıtlara 45 tonluk asgari kapasite şartını sağlayacak sayıda taşıtlara ait emniyet kayıtlarıyla uyumlu ve geçerli muayeneli ruhsat fotokopileri veya araç plakası ile tescil seri/sıra numarasının bildirilmesi.K3 Yetki Belgesi Almak İsteyen Tüzel Kişilerden İstenen Belgeler Şöyledir:
 

 - Başvuru dilekçesi

 - Yetki belgesi ve taşıt kartı işlem başvuru formları

 - Firmanın kuruluşun, temsil ve ilzamını ve en son sermaye durumunu gösterir ticaret sicil gazetesi aslı veya onaylı örneği (sermayenin en az 5.000 TL olması gerekmektedir.)

 - Ticaret odası faaliyet belgesi aslı

 - Taşımacı tüzel kişiliğin ortakları ile temsile yetkili kişilere ait adli sicil belgesi (elektronik olarak erişim imkanına bağlı olarak, söz konusu belge istenmeyecektir) (A.Ş ve Kooperatif yönetim kurulu başkan ve üyelerinin)

 - En son temsil ve ilzam yetkililerine ait noter onaylı imza sirküleri aslı

 - Firma ortak ve yöneticilerine ait T.C kimlik numaraları beyanı

 - Vergi dairesi ve vergi numarası bildirilmesi

 - 20 yaşını geçmeyen, en az 2 birim ticari, özmal taşıtlara 45 tonluk asgari kapasite şartını sağlayacak sayıda taşıtlara ait emniyet kayıtlarıyla uyumlu geçerli muayeneli ruhsat fotokopileri veya araç plakası ile tescil seri/sıra numarasının bildirilmesi

 

K3 YETKİ BELGESİNİ YENİLEMEK İSTEYEN GERÇEK KİŞİLERDEN İSTENEN BELGELER NELERDİR?

K3 Yetki Belgesini Yenilemek İsteyen Gerçek Kişilerden İstenen Belgeler Şunlardır:
 

 - Belge sahibi tarafından imzalanmış yenileme başvuru dilekçesi

 - Noter onaylı imza beyannamesi aslı

 - TC kimlik numarası beyanı

 - Yeni tarihli ticaret odası veya esnaf odası faaliyet belgesi aslı

 - Gerçek kişi taşımacıya ve temsili yetkili kişilere ait adli sicil belgesi (Elektronik olarak erişim imkanına bağlı olarak, söz konusu belge istenmeyecektir.)

 - Ticaret odası üyesi olanlar için, değişiklik varsa ilgili ticaret sicil gazetesi aslı ya da onaylı örneği

 - Halen yetki belgenizde kayıtlı ve ilave edilecek taşıt/ taşıtlara ait, teknik muayene tarihi geçerli emniyet kayıtlarıyla tam uyumlu ruhsatların dört yüzü bir sayfada fotokopileri veya araç plakası ile tescil/sıra numarasının bildirilmesi
 

NOT:

 - Muafiyetli olarak belge almış olanlar için; en az 2 birim eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıtın (Çekici (yarı römork veya römorklu), kamyon ve kamyonetin olması gerekmektedir.

 - Muafiyetsiz şartlarda K3 yetki belgesi almış olanlar, 20 yaşını geçmeyen eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıtlarla 45 tonluk asgari kapasite şartını sağlayacak sayıda taşıta sahip olmalıdır. Mesleki yeterlilik şartının sağlanması ve sermaye miktarının en az 5.000 TL olması gerekmektedir. Römork ve yarı römorklarda yaş şartı aranmaz, asgari kapasite harici ilavesi yapılacak taşıtlarda yaş kısıtlaması yoktur.

 

K3 YETKİ BELGESİNİ YENİLEMEK İSTEYEN TÜZEL KİŞİLERDEN İSTENEN BELGELER NELERDİR?

K3 Yetki Belgesini Yenilemek İsteyen Tüzel Kişilerden İstenen Belgeler Şunlardır:
 

 - Temsil ilzam yetkilisi tarafından imzalanmış yenileme başvuru dilekçesi

 - En son sermaye, temsil ilzam ve ortakları gösterir ticaret sicil gazetesi aslı ya da onaylı örneği. ( sermaye en az 5.000 TL olacak)

 - En son temsil ilzam yetkililerine ait noter onaylı imza sirküleri aslı

 - Tüzel kişiliğe ait ortak ve temsile yetkili kişilere ait adli sicil belgesi (elektronik olarak erişim imkanına bağlı olarak, söz konusu belge istenmeyecektir) (A.Ş ve Kooperatif yönetim kurulu başkan ve üyelerinin)

 - Yeni tarihli ve adres bilgileri güncellenmiş ticaret odası faaliyet belgesi aslı

 - Asgari kapasiteyi sağlayıcı sayıda eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıtların (Çekici (yarı römork veya römorklu), kamyon ve kamyonetin) 20 yaşından büyük olması gerekmektedir. En az 45 tonluk, taşıt veya taşıtlarla asgari kapasite şartının sağlanması gerekmektedir. Asgari kapasite harici, ilavesi yapılacak taşıtlarda yaş kısıtlaması yoktur.

 - Halen yetki belgenizde kayıtlı ve ilave edilecek taşıt/taşıtlara ait, teknik muayene tarihi geçerli emniyet kayıtlarıyla tam uyumlu ruhsatın dört yüzü bir sayfada fotokopisi

 - Sahip ortak ve yöneticilere ait T.C kimlik numaralarının olduğu kimlik fotokopileri veya T.C kimlik numaralarının beyanı

 - Mesleki yeterlilik belgesi fotokopisi

 - Firma ortak ve temsil ve ilzam yetkilisi dışında mesleki yeterlilik belgesine sahip kişilerin istihdam edilmek istenmesi halinde; bu kişilerin SGK´da yetki belgesi sahibi adına aktif kaydının olduğuna dair belge ile yabancı uyruklu olanlar için ayrıca müstenidat şerhi düşülmüş noter onaylı pasaport örneği ve noter onaylı oturma izninin gönderilmesi gerekmektedir.
 

NOT: Römork ve yarı römorklarda yaş şartı aranmaz.
 

K3 YETKİ BELGESİNE TAŞIT İLAVE ETMEK İÇİN GEREKLİ OLAN EVRAKLAR NELERDİR?

K3 yetki belgesine taşıt ilave etmek için gerekli olan evraklar şunlardır:

 - Başvuru dilekçesi

 - Taşıt ruhsat fotokopisi
 

K3 YETKİ BELGESİNE TAŞIT DÜŞÜM İÇİN GEREKLİ OLAN EVRAKLAR NELERDİR?

K3 yetki belgesine taşıt düşüm için gerekli olan evraklar şunlardır:
 

 - Başvuru dilekçesi

 - Satış sözleşmesi aslı. (Görüldükten sonra iadesi yapılacaktır.)
 

K3 YETKİ BELGESİ ADRES DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR NELERDİR?

Gerçek kişilerden istenen evraklar şöyledir:
 

 - Başvuru dilekçesi

 - Adresin değiştiği tarihi gösterir yerleşim yeri belgesi aslı

 - Vergi dairesi değişti ise; kayıtlı tüm araçlara ait emniyet kayıtlarıyla uyumlu muayenesi geçerli ruhsat fotokopileri ve taşıt kartı asılları
 

Ticaret Odasına Kayıtlı İse;

a- Unvan değişikliğini gösterir ticaret sicil gazetesi aslı veya onaylı örneği

b- Ticaret odası faaliyet belgesi fotokopisi
 

Tüzel Kişilerden İstenen Evraklar Şöyledir:
 

 - Başvuru dilekçesi

 - Adres değişikliğini gösterir ticaret sicil gazetesi aslı veya onaylı örneği

 - Ticaret odası faaliyet belgesi fotokopisi
 

K3 YETKİ BELGESİ FİRMA UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR NELERDİR?

Ünvan değişikliği için tüzel kişilerden istenen evraklar şöyledir:
 

 - Başvuru dilekçesi

 - Unvan değişikliğini gösterir ticaret sicil gazetesi aslı veya onaylı örneği

 - Yeni unvanlı ticaret odası faaliyet belgesi fotokopisi

 - Yeni unvana göre düzenlenmiş en son temsil, ilzam yetkililerine ait noter onaylı imza sirküleri aslı

 - Yeni unvana göre düzenlenmiş vergi levhası fotokopisi

 - Mevcut taşıtlara ait yeni unvana göre düzenlenmiş emniyet kayıtlarıyla uyumlu ruhsat fotokopileri
 

Ünvan Değişikliğini İçin Gerçek Kişilerden İstenen Evraklar İse Şöyledir:
 

 - Başvuru dilekçesi

 - Ad ve soyad değişikliğini gösterir mahkeme kararı aslı veya noter onaylı örneği ile TC kimlik fotokopisi

 - Mevcut taşıtlara ait yeni ünvana göre düzenlenmiş emniyet kayıtlarıyla uyumlu ruhsat fotokopileri
 

Ticaret Odasına kayıtlı ise;

a- Unvan değişikliğini gösterir ticaret sicil gazetesi aslı veya onaylı örneği

b- Ticaret Odası faaliyet belgesi fotokopisi
 

K3 YETKİ BELGESİ TAŞIT KARTI KAYBOLDUĞUNDA İSTENEN EVRAKLAR NELERDİR?
 

Tüm taşıt kartı kayıplarında istenen evraklar aynıdır.

 - Başvuru dilekçesi

 - Herhangi bir gazetede zayi ilanı

 - Taşıt ruhsat fotokopisi
 

K3 YETKİ BELGESİ İPTALİNDE İSTENEN EVRAKLAR NELERDİR?

K3 Yetki Belgesi İptalinde İstenen Evraklar Şöyledir:
 

 - Başvuru dilekçesi

 - Yetki belgesi aslı

 - Taşıt belgesi aslı

 - Taşıt kartı aslı

 - Temsil ve ilzam yetkili imza sirküsü aslı

İlginizi Çekebilecek Diğer Bloglar

Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
  • Beylikdüzü OSB mah. Mermerciler Sanayi Sit. 3. Cad. No:8 Corner Office K:3 D:53 Beylikdüzü / İstanbul
  • Telefon : +90 212 438 42 06
  • Oud Metha Offices, 1st Floor, Block B Healtcare City Dubai, UAE
  • Telefon : +90 850 888 85 71
  • Fax : 0212 438 42 07
  • info@taksimdanismanlik.com

Ne Aramıştınız ?