CE Belgelendirme
20 Aralık 2016

K3 Belgesi

Taşınma eşyası taşımacılığı yapacaklara verilir.
K3 yetki belgesi almak isteyen şahıs ve şirketlerin vergi mükellefi olması,
20 yaşından küçük en az iki adet birim taşıt ile 35 tonu sağlaması,
Ticaret veya Esnaf odasına kayıtlı olması ve en az 5.000 TL sermayeye sahip olması gereklidir.
20 yaşından büyük araçlar asgari kapasite hesabına dahil edilmemektedir. 45 tonluk asgari kapasite sağlandıktan sonra 20 yaşından büyük araç eklenebilir.
Şahıs veya şirketler yetki belgesi aldıktan sonraki 6 aylık sürede Mesleki Yeterlilik Belgesi şartından muaftır. K3 belgesi almış şahıs veya şirketlerin en az bir adet Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmaları veya bu belgeye sahip birisini istihdam etmeleri gerekmektedir. Mesleki Yeterlilik Beglesi (ODY veya ÜDY) olmayan şahıs veya şirketlere idari para cesazı düzenlenmektedir. Bu ceza bir seferlik olmayıp MYB olmadığı tespit edilip ceza düzenlendikten sonraki 30. gün tekrar düzenlenebilmektedir.
Yetki belgesi almak isteyen şahıslarda şahsın, şirketlerde ise sahip ortak ve yöneticilerin  Yönetmelikte belirtilen suçlardan ceza almamış olması gereklidir. Yönetmelikte belirtilen suçlardan ceza alınmış ise şahıs veya şirketlere belge düzenlenmemektedir.
Dökümanlar