CE Belgelendirme
20 Aralık 2016

K2 Belgesi için Gerekli Evraklar

K2 için gerekli evraklar;
 
·         K2 Belgesi Dilekçeyi antetli kağıdınıza kaşe-imza yapmanız gerekmektedir.
·         Vekaletnameyi noterden onaylatmanız gerekmektedir.
·         Taşıt Kartı Başvuru Formunun ve K2 Yetki Belgesi Başvuru Formunun 2. Sayfasının sağ alt köşesindeki başvuru sahibinin kaşe-imzası olacak.
·         Vergi Levhası Fotokopisi
·         İmza sirküleri aslı yada noter onaylısı
·         Ruhsat Fotokopisi 4 sayfa okunaklı ve en son muayenesi yapılmış şekilde
·         Ortakların kimlik fotokopisi