CE Belgelendirme
20 Aralık 2016

K2 Belgesi Araç İlavesi

 K2 ilave için gerekli evraklar;
·         İLAVE-DÜŞÜM DİLEKÇESİ ANTETLİ KAĞIDA KAŞE-İMZA OLACAK
·         YENİ ALINAN ARAÇLARIN RUHSAT FOTOKOPİLERİ
·         VEKALETNAME NOTERDEN ONAYLATILACAK