Teklif Formu
0850 888 85 63
info@taksimdanismanlik.com

K1 Yetki Belgesi

[vc_row][vc_column offset="vc_col-lg-9" css=".vc_custom_1565185475540{padding-right: 20px !important;}"][vc_column_text] K1 yetki belgesi sahip olduğu taşıtla yurt içinde nakliye faaliyeti yapan gerçek veya tüzel kişilerin alması gerekli olan belgelerdir. Faaliyet gereği K1 yetki belgesine eklenecek olan tüm araçların kullanım amacı bilgisi ?ticari yük nakli? olmalıdır. K1 yetki belgesi şahıs veya şirketlere verilebilir. Bu yetki belgesinin alma şartları ve gereklilikleri şahıs ve şirketlere göre farklılık gösterir. K1 yetki belgesine sadece belge sahibinin sahip olduğu araçlar eklenebilir. Bir başka ifade ile taşıtlar özmal olmalıdır. Şahıs ve şirketlerin ticaret esnaf odasına kayıt olmaları, şirketlerde tüm sahip, ortak ve dışarıdan atanan müdürlerin, şahıslarda ise şahsın adli sicil kaydının ibraz edilmesi ve yönetmelikte belirtilen suçlardan sabıkasının olmaması gerekmektedir. K1 yetki belgesi almak isteyen şirketlerin sahip olduğu 20 yaşından küçük en az 3 adet birim taşıt ile azami yüklü ağırlıkları toplamı 110 tona sahip olmalıdır. Birim taşıt: yarı römorkuyla veya römorkuyla birlikte çekiciyi veya araç tescil belgesinde ?römork takılabilir? ifadesi varsa römorkuyla birlikte çekiciyi veya tek başına kamyonu veya tek başına kamyoneti ifade eder. Kapasite hesaplanırken, birim taşıt şartı sağlandıktan sonra çekicilerde katar ağırlığı 40.000 kilograma kadar olanların katar ağırlığı ne kadarsa, 40.000 kg üstü olanların ise fazlalık hesaba katılmadan 40.000, kamyonlarda ise katar ağırlığı 32.000?e kadar olanlar katar ağırlığı kadar, 32.000 kg üstü olanlar çekicilerde olduğu gibi fazlası alınmadan 32.000 kg olarak hesaplanır. Yani 42.000 kg katar ağırlığı olan çekici 40.000, 36.000 kg katar ağırlığına sahip bir kamyonda 32.000 kg olarak hesaplanır. Bu miktarlardan az ise ağırlık o miktar alınarak hesaplanır. K1 yetki belgesi için başvuran şirketlerden ise mesleki yeterlilik belgesi istenmektedir. Şirket sahibinin veya ortaklardan birinin bu belgeye sahip olması yeterlidir. Şirket ortağı ise ortağı olduğunu, çalışan ise SGK?dan alınacak çalışan olduğunu gösterir herhangi bir belgenin ilgili bölge müdürlüğüne MYP fotokopisi ile müracaat edilmelidir. Şirketler K1 yetki belgesi alındıktan sonra 6 ay bu şarttan muaftır. Şahıslardan istenmez. Şayet bu 6 aylık süreden sonra mesleki yeterlilik belgesi yoksa idari para cezası düzenlenmektedir. Düzenlenen para cezasında ise 30 gün süre verilerek işlem yapılır. Eğer 30 gün sonra mesleki yeterlilik belgesi ibraz edilmezse yine para cezası uygulanır. Yetki belgesinin alma şartlarından herhangi birisinin kaybedilmesi halinde bu durumun meydana geldiği tarihten itibaren 9o gün içinde kaybedilen şartların sağlanması gerekmektedir. Araç yaşı, araç satışı, hurdaya ayrılması, icra ile satışı ve benzeri durumlar nedeniyle asgari kapasitenin kaybedilmesi halinde yetki belgesinin geçerlilik süresi boyunca kapasitenin kaybedildiği sürelerim toplamı 630 günden fazla olmayacak şekilde tekrar asgari kapasite sağlanmalıdır. Bu sürelerin aşıldığı durumda yetki belgesi iptal edilir. İptal durumuna gelen yetki belgesi yönetmelikte yapılan son değişiklikte başka bir belgeye dönüştürülemez. Kamyonet sahibi şahıs veya şirketlerin nakliye yapılması halinde %90 indirimli K1 yetki belgesi alınabilir. K1 yetki belgesinden farkı, sadece kamyonet cinsi araç eklenmesi ve nakliyenin sadece merkezin bulunduğu il sınırları içinde çalışabilir. Şahıs veya şirketin merkezinin bulunduğu il dışında taşımacılık yaptığı tespit edilirse cezai işlem uygulanır. K1 yetki belgesine kamyonet haricinde bir araç eklenmek istendiğinde K1 yetki belgesi için istenilen tonajın ve diğer şartların sağlanması ve K1 ile K1 yetki belgeleri arasındaki ücret farkının ödenmesi ile dönüşüm işlemi yapılabilmektedir.[/vc_column_text][vc_tta_accordion c_icon="chevron" active_section="1"][vc_tta_section title=" K1 YETKİ BELGESİ KİMLERE VERİLİR?" tab_id="1565604698967-b75a627b-0384"][vc_column_text]K1 yetki belgesi, sahip olduğu taşıtla yurt içinde nakliye faaliyeti yapan gerçek veya tüzel kişilere verilir.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="K1 YETKİ BELGESİ NEREDEN ALINIR?" tab_id="1565604698992-bd636980-0d66"][vc_column_text]K1 yetki belgesi için başvurular Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından alınmaktadır. Eğer varsa ilçe müdürlüğüne, yoksa il müdürlüğüne gidilerek içinde tüm gerekli belgelerin bulunduğu dosya bizzat teslim edilmelidir. Başvuru şahıs adına yapılacaksa başka biri şahıs adına başvuru yapamaz, ancak şirket için başvuru yapılıyorsa ortaklardan herhangi biri başvuru yapabilir. Başvuru gerekli merciler tarafından değerlendirildikten sonra formda belirtilen iletişim adresine belge gönderilir.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="K1 YETKİ BELGESİ İÇİN BAŞVURANLARDA VE ARAÇLARDA ARANAN ŞARTLAR NELERDİR?" tab_id="1565604760802-4eab640d-ae16"][vc_column_text] K1 yetki belgesi yurt içinde, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş taşıt veya taşıtlarla, ticari amaçla eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel vergi mükelleflerine verilen belge türüdür. Bu bağlamda bu belge için başvuranlarda ve bu iş için kullanılacak olan araçlarda aranan şartlar şöyledir:
 1. K1 yetki belgesi talep eden gerçek ya da tüzel kişilerden, faal vergi mükellefi olma şartı aranır.
 2. K1 yetki belgesi sahiplerinin, yetki belgelerinin eki olan taşıt belgelerine kaydedilecek veya kayıtlı taşıt-taşıtların geçerli araç muayenesinin yapılmış olması gereklidir.
 3. Gerçek kişilerin en az, bir birim taşıt ve 25 tonluk asgari kapasiteye sahip olmaları gerekir.
 4. Tüzel kişilerin en az iki birim taşıt ve 50 tonluk asgari kapasiteye sahip olmaları şarttır.
 5. K1 yetki belgesi için gerçek veya tüzel kişilerden, trafik tescil belgesinde özel amaçlı olarak tescil edilmiş taşıt/taşıtlar için yetki belgesi almak isteyenlerden bir birim taşıt dışında asgari kapasite şartı aranmaz.
 6. Sadece kamyonetlerle taşımacılık yapmak üzere K1 yetki belgesi almak için başvuran gerçek ve tüzel kişilerden, en az bir birim taşıt dışında asgari kapasite ile 40. maddenin otuz dördüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan şart aranmaz ve bunların yetki belgesi ücretlerinde %75 indirim uygulanır.
 7. K1 yetki belgesi talep eden gerçek kişilerden, birinci fıkranın (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenilmez.
 8. K1 yetki belgesi talep eden gerçek kişilerin, E-Devlet üzerinden yapacakları yetki belgesi müracaatları kabul edilebilir ve bu yönetmelikte belirlenen şartların sağlandığının tespiti halinde, talepleri elektronik olarak karşılanır.
 9. K1 yetki belgesi eki taşıt belgelerine, eşya taşımaya mahsus sadece ticari taşıtlar kaydedilir.
 10. Tüzel kişiliği haiz K1 yetki belgesi sahiplerinin, en az bir adet orta düzey yönetici türü (ODY) mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişiyi istihdam etmeleri şarttır. Gerçek kişiliği haiz mükelleflerden mesleki yeterlilik belgesi bulundurma ya da işverenin sahip olması şartı aranmaz.
 11. K1 türü yetki belgelerinde kayıtlı araçlarda çalışacak olan şoförlerden, SRC3/SRC4 türü mesleki yeterlilik belgesi ile psikoteknik değerlendirme belgesine sahip olma şartı aranır.
 12. KTY, 24. maddedeki şartlara uygun olmak kaydıyla; K1 türü yetki belgelerinde yalnız özmal taşıtlar kaydedilir ve kullanılabilir.
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="K1 YETKİ BELGESİ VERİLMESİ / YENİLENMESİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR NELERDİR?" tab_id="1565604793006-0f5f95d7-55b7"][vc_column_text]K1 yetki belgesinin verilmesi veya yenilenmesi esnasında istenen evraklar şahıs ve şirketler bazında farklılık arz etmektedir. Bu bağlamda şu şekilde ikiye ayrılır: 1- Tüzel (Şirket) Kişilerden İstenen Evraklar:
 • Başvuru dilekçesi (ticari olarak tescilli, en az birim iki birim olmak kaydı ile 50 ton asgari kapasite şartını sağlayacak şekilde özmal taşıtlara ait araç plaka ve tescil seri/sıra numaralarının bildirilmesi)
 • Ticaret, sanayi, esnaf ve sanatkarla veya ziraat odalarından birine kayıtlı olduğunu gösteren belgenin aslı
 • En son temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri aslı
 • Firmanın yabancı uyruklu olan ortak ve yöneticileri var ise ayrıca noter onaylı pasaport örneği
Not 1: Ticaret sicil gazeteleri ve adli sicil belgeleri elektronik ortamda alınmaktadır. Not 2: 2,3 ve 4. maddelerdeki belgelerinin asılları talep edilmesi halinde iade edilebilecektir. 2- Gerçek (Şahıs) kişilerden İstenen Evraklar:
 • Başvuru dilekçesi (ticari olarak tescilli, en az iki birim olmak kaydı ile 25 ton asgari kapasite şartını sağlayacak şekilde özmal taşıtlara ait araç plaka ve tescil seri/sıra numaralarının bildirilmesi)
Not: Adli sicil belgesi elektronik ortamda alınmaktadır.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="K1 YETKİ BELGESİ GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADARDIR?" tab_id="1565605583853-d45a5d94-6907"][vc_column_text]Yetki belgelerinin geçerlilik süresi beş yıldır. Eğer yetki belgesi sahibi olan şahıs veya firma faaliyetine devam etmek istiyorsa yetki belgesini süresi içinde yenilemelidir. Süresi içinde yenilenmeyen yetki belgeleri ve eki belgeler iptal edilir.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="K1 YETKİ BELGESİ YENİLEMESİ NASIL YAPILIR?" tab_id="1565605609782-3832fe2d-782b"][vc_column_text]K1 yetki belgesi sahipleri, K1 yetki belgelerinin yenilenmesi için K1 yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihinin 60 gün öncesinden itibaren Bakanlığa yazılı olarak başvuruda bulunmalıdırlar. K1 yetki belgesi, yenileme ücretinin ödendiği tarih esas alınarak beş yıl geçerli olmak üzere yeniden yenilenir.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="YETKİ BELGESİ DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMİ" tab_id="1565605633796-907d5f5c-779a"][vc_column_text]Yetki belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler; unvan, adres, vergi numarası, ortaklık, hisse devri, sermaye azalışları, yönetici, acentelik sözleşmeleri ve taşıtlara ilişkin değişiklikleri, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 90 gün içinde Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler. Süresi içinde yapılmayan bildirimler için ceza uygulanır.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="K1 YETKİ BELGESİ MESLEKİ YETERLİLİK ŞARTI NEDİR?" tab_id="1565605687075-6fde35e8-d8d8"][vc_column_text]Tüzel kişiliği haiz K1 yetki belgesi sahiplerinin, en az bir adet orta düzey yönetici türü (ODY) mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişiyi istihdam etmeleri şarttır. Gerçek kişiliği haiz mükelleflerden mesleki yeterlilik belgesi bulundurma ya da işverenin sahip olması şartı aranmaz.[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][gem_divider margin_top="50" margin_bottom="50"][vc_empty_space height="75px"][/vc_column][vc_column offset="vc_col-lg-3 vc_hidden-md vc_hidden-sm vc_hidden-xs"][gem_textbox content_background_color="#d1d1d1" content_background_style="cover" padding_left="0" padding_right="0" padding_top="0" padding_bottom="0"][vc_widget_sidebar sidebar_id="page-sidebar-1"][/gem_textbox][/vc_column][/vc_row]

İlginizi Çekebilecek Diğer Bloglar

Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
 • Beylikdüzü OSB mah. Mermerciler Sanayi Sit. 3. Cad. No:8 Corner Office K:3 D:55 Beylikdüzü / İstanbul
 • Telefon : 0850 888 85 63
 • Fax : 0212 438 42 07
 • info@taksimdanismanlik.com