CE Belgelendirme
20 Aralık 2016

K Belgesi Nasıl Alınır?

K belgesi almak için bize bir telefon açmanız yeterli. Öncelikle size gerekli olan evrak listesini ve vekaletname örneğimizi yolluyoruz. Evrakların bize ulaşmasının ardından dosya incelemeniz yapılıyor. Bu incelemenin içinde aracınızın trafik tescil bilgileri de kontrol ediliyor. Aracın emniyetteki kayıtları ile ruhsattaki bilgilerin bire bir uyuşması gerekir yoksa belge başvurunuz kabul edilmez. Ruhsatla ilgili incelememizi tamamlayıp gerekli formları doldurduktan sonra işlemlere başlıyoruz. Herhangi bir sorun çıkmaması halinde normal şartlarda k belgesi bir gün içinde bütün işlemlerini bitirip ödeme numaranızı çıkartıyoruz. Bakanlığın sizin adınıza açacağı ödeme numarasına belge harcınızı yatırdıktan sonra işlemleriniz tamamlanmış oluyor.
K1 YETKİ BELGESİ İÇİN İSTENEN BELGELER
 1. Yetki Belgesi Başvuru Formu
 2. Taşıt Kartı İşlem Başvuru Formu
 3. kişilerin (tüm ortaklar) adli sicil belgeleri ile nüfus cüzdanı örnekleri
 4. Firmayı temsil yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri (aslı veya noter onaylı suretleri)
 5. Kuruluş ticaret sicil gazetesi ile değişiklikleri gösteren ticaret sicil gazetesi veya taşımacı gerçek kişi/ firmanın kayıtlı olduğu esnaf odası / ticaret odası belgesi (belgede taşımacının unvanı, adresi, kayıt tarihi, çalışma konusu/iştigali, sermayesi yazılı olacak)
 6. Yetki belgesi talep edene ait araçların trafik ve tescil belgelerinin örnekleri
 7. Yetki belgesi talep edenin merkezi adresine ait kira kontratı veya tapu örneği
 8. Yetki belgesi ücreti ile taşıt belgesine kayıt edilecek taşıtların taşıt kartları ücretlerinin yatırılmış olduğunu gösteren makbuz asılları
 9. Gerçek kişilerin, kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 30 ton azami yüklü ağırlığa sahip, taşıma kooperatifleri dahil tüzel kişilerin ise kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 110 ton azami yüklü ağırlığa sahip eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıt filosu. Araçların 20 yaşından küçük olması.
 10. 10 milyar Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesi.
diğer bilgiler:
1)Yurt içi eşya taşımalarında, K1 yetki belgesi sahipleri, yalnız kendi adına kayıt ve tescil edilmiş özmal ticari taşıtları taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.
2) K1 yetki belgesine kayıt edilecek taşıtların, motorlu araç tescil ve trafik belgelerinde ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş olmaları zorunludur.
K1* YETKİ BELGESİ İÇİN İSTENEN BELGELER
 1. Yetki Belgesi Başvuru formu
 2. Taşıt Kartı İşlem Başvuru formu
 3. Kişilerin (tüm ortaklar) adli sicil belgeleri ile nüfus cüzdanı örnekleri
 4. Firmayı temsil yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri
 5. Ticaret sicil gazetesi veya taşımacı gerçek kişi/ firmanın kayıtlı olduğu esnaf odası / ticaret odası belgesi (belgede taşımacının unvanı, adresi, kayıt tarihi, çalışma konusu/iştigali, sermayesi yazılı olacak)
 6. Yetki belgesi talep edene ait araçların trafik ve tescil belgelerinin örnekleri
 7. Yetki belgesi talep edenin merkezi adresine ait kira kontratı veya tapu örneği
 8. Vergi Levhası fotokopisi.
 9. Gerçek kişilerin, kendi adına kayıt ve tescil edilmiş yüklü ağırlıkları 3 500 kg.ı geçmeyen (kamyonet) ve şehir dışına çıkmayan eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıt filosu. Araçların 20 yaşından küçük olması.
 10. 10 milyar Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesi.
diğer bilgiler:
1)Şehir içi eşya taşımalarında, K1* yetki belgesi sahipleri, yalnız kendi adına kayıt ve tescil edilmiş yüklü ağırlıkları 3 500 kg.ı geçmeyen (kamyonet) ve şehir dışına çıkmayan özmal ticari taşıtları taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.
2) K1 yetki belgesine kayıt edilecek taşıtların, motorlu araç tescil ve trafik belgelerinde ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş olmaları zorunludur.
K2/ K2*YETKİ BELGESİ İÇİN İSTENEN BELGELER
 1. Yetki Belgesi Başvuru Formu
 2. Taşıt Kartı İşlem Başvuru Formu
 3. kişilerin (tüm ortaklar)  nüfus cüzdanı örnekleri (Noter veya Mersin Ticaret ve Sanayi Odası onaylı)
 4. Firmayı temsil  yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri (aslı veya noter onaylı suretleri)
 5. ticaret sicil gazetesi veya taşımacı gerçek kişi/firmanın kayıtlı olduğu esnaf odası/ticaret odası belgesi (belgede taşımacının unvanı, adresi, kayıt tarihi, çalışma konusu/iştigali, sermayesi yazılı olacaktır)
 6. Yetki belgesi talep edenin merkezi adresine ait kira kontratı veya tapu örneği
 7. Ücret indiriminden yararlanılabilmesi (K2*)için:
-Yüklü ağırlığı (Net ağırlık + İstihab haddi) 3500 kg’ı geçmeyen özmal taşıt.
 1. Kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az bir adet eşya taşımaya mahsus özmal taşıta/taşıtlara ait motorlu araç tescil ve trafik belgelerinin örneği (Noter veya Mersin Ticaret ve Sanayi Odası onaylı)
 2. Araçların muayenesinin yapılmış olması zorunludur.
diğer bilgiler:
1) Esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımalarında, K2 ve K2* yetki belgesi sahipleri, yalnız kendi adına kayıt ve tescil edilmiş özmal taşıtları taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.
2) Taşıtların motorlu araç tescil ve trafik belgelerinde ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş olmaları K2 ve K2* yetki belgeleri için ihtiyaridir.( zorunlu değildir.)
K3 YETKİ BELGESİ İÇİN İSTENEN BELGELER
 1. Yetki Belgesi Başvuru Formu
 2. Taşıt Kartı İşlem Başvuru Formu
 3. kişilerin (tüm ortaklar)  nüfus cüzdanı örnekleri (Noter veya Mersin Ticaret ve Sanayi Odası onaylı)
 4. Firmayı temsil  yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri (aslı veya noter onaylı suretleri)
 5. ticaret sicil gazetesi veya taşımacı gerçek kişi/firmanın kayıtlı olduğu esnaf odası/ticaret odası belgesi (belgede taşımacının unvanı, adresi, kayıt tarihi, çalışma konusu/iştigali, sermayesi yazılı olacaktır)
 6. Yetki belgesi talep edene ait araçların trafik ve tescil belgelerinin örnekleri
 7. Yetki belgesi talep edenin merkezi adresine ait kira kontratı veya tapu örneği
 8. Yetki belgesi ücreti ile taşıt belgesine kayıt edilecek taşıtların taşıt kartları ücretlerinin yatırılmış olduğunu gösteren makbuz asılları
 9. Gerçek kişi ve taşıma kooperatifleri dahil tüzel kişilerin kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 45 ton azami yüklü ağırlığa sahip eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıt filosu. Araçların 20 yaşından küçük olması.
 10. 5 milyar Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları.
diğer bilgiler:
1) Ev ve büro eşyası taşımalarında, K3 yetki belgesi sahipleri, yalnız kendi adına kayıt ve tescil edilmiş özmal ticari taşıtları taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.
2) K3 yetki belgesine kayıt edilecek taşıtların, motorlu araç tescil ve trafik belgelerinde ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş olmaları zorunludur.