Teklif Formu
+90 212 438 42 06
info@taksimdanismanlik.com

JCI (Joint Commission International) Akreditasyonu

Joint Commission International (JCI) Nedir?

Bağımsız, kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan JCI (Uluslararası Ortak Komisyon), dünya genelinde sağlık kuruluşlarını ve programlarını akredite eder ve onaylar. JCI akreditasyonu ve sertifikasyonu, sağlık bakımı kalitesi ve hasta güvenliği için küresel bir lider olarak tanınmaktadır. Joint Commission International, kalite ve hasta güvenliği konusundaki en iyi uygulamaları belirlemekte, ölçmekte ve dünya ile paylaşmaktadır. JCI, sağlık kuruluşlarının tüm ortamlarda performans ve sonuçları iyileştirmesine yardımcı olmak için liderlik ve yenilikçi çözümler sunmaktadır.
JCI´nın misyonu, eğitim, danışmanlık hizmetleri ve uluslararası akreditasyon ve sertifikasyon yoluyla uluslararası toplumda sağlık hizmetlerinin güvenliğini ve kalitesini sürekli olarak iyileştirmektir. Bunun için eğitim, yayınlar, danışmanlık hizmetleri ve uluslararası akreditasyon ve sertifikasyon hizmetleri sunarak uluslararası toplumda hasta güvenliğini ve sağlık hizmetinin kalitesini artırmak için çalışmaktadır. Günümüzde 100´den fazla ülkede, titiz bakım standartlarını teşvik etmek ve en yüksek performansa ulaşmak için çözümler sağlamak amacıyla hastaneler, klinikler ve akademik tıp merkezleri, sağlık sistemleri ve kurumları, bakanlıklar, akademi ve uluslararası savunucularla iş birlikleri yapmaktadır.
JCI, hasta bakımında en yüksek performansı elde etmek için sağlık sektörünün tüm paydaşlarıyla birlikte çalışmaktadır. Sağlık hizmeti kalitesi ve hasta güvenliği için uluslararası standartlar geliştirerek ve sürdürerek kaliteli sağlık hizmetlerinin tüm zorluklarını ele almaktadır. Standartlar, tüm sağlık kuruluşlarında ortak olan önemli işlevler etrafında geliştirilmekte ve düzenlenmektedir. Standartların işlevsel organizasyonu şu anda dünya çapında yaygın şekilde kullanılmakta ve bilimsel çalışma, test ve uygulamalar ile doğrulanmaktadır.
JCI, en iyi uygulamaları sürdürmek için deneyimli doktorlar, hemşireler, yöneticiler ve kamu politikası uzmanlarından oluşan Standart Danışma Paneli’nin görüşlerine başvurmaktadır. Panel, JCI akreditasyon standartlarının geliştirilmesi ve revizyon sürecine rehberlik etmektedir. Panel üyeleri, Latin Amerika ve Karayipler, Asya ve Pasifik Kıyıları, Orta Doğu, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere beş büyük dünya bölgesindendir. Panelin önerileri, standartlara, uluslararası saha incelemelerine ve konuyla ilgili uzmanlardan sağlanan girdilere dayalı olarak düzenlenmektedir.
JCI, küresel olarak tanınan bir kalite ve hasta güvenliği sembolü olan “The Gold Seal of Approval” sertifikasyon sisteminin yürütücüsüdür. Bu amaçla, standart geliştirici, uygulayıcı ve denetleyicisi olarak hizmet verirken, küresel sağlık hizmetlerinin dinamiklerine ayak uydurmaya çalışmaktadır.

JCI Akreditasyonu Nedir?

JCI, sağlık hizmetleri akreditasyonunda tanınmış küresel lider bir kuruluştur. Kalite başarısının ve hasta hizmeti ve güvenliğinin objektif bir değerlendirmesini sağlamaktadır. Sağlık kuruluşları ve ilgili diğer taraflar JCI akreditasyon hizmeti alarak kurumun onlarca yıla dayanan uzmanlığından yararlanabilmektedir.
Akreditasyon sürecinin büyük bir titizlikle ve başarıyla tamamlanması, bir sağlık hizmeti kuruluşunun titiz bir performans değerlendirmesinden geçtiğini ve hasta güvenliği ve bakım kalitesi konusunda sağlam bir dizi niteliği karşıladığının işaretidir. Uluslararası akreditasyon elde etmeye çalışmak sağlık kuruluşları için çok önemli ve bir o kadar da zok bir karardır. Bunu başarmak, kuruluşun üst yönetim dahil tüm birimlerinin taahhütünü gerektiren uzun bir süreçtir. Akredite bir sağlık kuruluşu olmak, kanıtlanmış uygulamaları uygulamak, en nitelikli tıp uzmanlarını istihdam etmek ve elde tutmak ve maliyetleri azaltmak için ihtiyaç duyulan bilgi ve prestiji sağlayabilmektedir.
Joint Commission International ve kurumsal girişimin diğer üyeleri (Joint Commission, The Center for Transforming Healthcare ve Joint Commission Resources), 100´den fazla ülkede yaklaşık 22 bin sağlık kuruluşuyla iletişim halindedir. JCI, bilgisini ve uzmanlığını paylaşarak sağlık kuruluşlarının karşı karşıya olduğu ciddi halk sağlığı sorunları üzerinde önemli bir etki yaratabilmektedir.
Akreditasyon ortağı olarak Joint Commission International´ı seçen kuruluşlar, daha fazla hastaya hizmet verebilmekte ve hizmet yelpazesinde kuruluşu küresel ölçekte öne çıkanlar arasına yükseltmeye yardımcı olacak mükemmellik taahhüdünü sürdürebilmektedir. JCI:
Ø Performans çıtasını yükseltmek için en iyi uygulamaları şekillendirmekte ve en katı standartları oluşturmaktadır.
Ø Dünya çapında binlerce kuruluşla birlikte çalışarak sağlık hizmeti kalitesinin iyileştirilmesi ve hasta güvenliği söz konusu olduğunda güçlü bir bakış açısı sağlamaktadır
Ø Uzman kadrosu oldukça deneyimlidir ve çeşitli sağlık hizmeti ortamlarından ve uzmanlık alanlarından gelmektedir.
Ø Sağlık hizmeti kalitesini önemseyen bir işyerinde hizmet vermeyi tercih eden en iyi ve donanımlı profesyonellerin istihdam edilmesine yardımcı olmaktadır.

JCI Belgesi Nedir?

Joint Commission International, sekiz farklı sağlık hizmet programını akredite edip belgelendirmektedir. Bu kurumları ve akreditasyon kapsamına giren temel konuları şöyle özetleyebiliriz:
Ø Akademik Tıp Merkezleri: JCI, bir akademik tıp merkezi hastanesini aşağıdakilerden herhangi biri olarak tanımlamaktadır:
o   Bir tıp fakültesi ile entegre tıbbi tesis
o   Tıp öğrencilerinin ve tıp fakültesi sakinlerinin eğitimi için ana tesis
o   Akademik ve/veya ticari klinik araştırma çalışmaları yürüten bir tesis
Ø Ayakta Bakım Tesisleri: JCI, ayakta tedavi tesisini aşağıdakilerden herhangi biri olarak tanımlamaktadır:
o   Bağımsız tıbbi, dişçilik ve cerrahi tesisleri
o   Diyaliz tesisleri
o   Radyoloji tanı merkezleri
o   Ayakta tedavi kronik bakım yönetim tesisleri
o   Akut bakım merkezleri
Ø Evde Bakım Tesisleri: JCI standartları, yaşam sonu bakımı da dahil olmak üzere bir hastanın evinde bakım için en iyi uygulamaları ele almaktadır. Performans kapsamının ölçülebilir unsurları şunlardır:
o   Tüm hasta merkezli bakım ve etkileşimler
o   Çevre güvenliği
o   Personel nitelikleri ve eğitim
Ø Uzun Süreli Bakım Tesisi: JCI uzun süreli bakım standartları, aşağıdakiler gibi akut olmayan ortamlar için kalite iyileştirme konularını ele almaktadır:
o   Destekli yaşam tesisleri
o   Rehabilitasyon merkezleri
o   Kronik bakım tesisleri
Ø Tıbbi Nakil Organizasyonu: JCI standartları, hastaların acil ve acil olmayan naklinin tüm yönlerini ele almakta ve hastanelerle ilişkili kamu ve toplum temelli tıbbi nakil organizasyonları için geçerli olmaktadır. JCI standartları, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çoklu taşıma modlarını değerlendirmektedir:
o   Acil tedavi ve nakil hizmetleri
o   Acil olmayan ulaşım hizmetleri
o   Kamu ve özel ambulans hizmetleri
o   Hava ve su tıbbi taşımacılığı
o   İtfaiye acil servisleri
Ø Birinci Basamak Tedavi Merkezleri: JCI birinci basamak standartları aşağıdaki konulara odaklanmaktadır:
o   Topluluk entegrasyonu
o   Sağlığın geliştirilmesi ve sağlık destekleri
o   Hastalık önleme
o   İlk temas tıbbi hizmetleri
o   Sağlık sisteminin diğer bölümlerine bağlantılar
JCI Klinik Bakım Programı Sertifikasyonu (CCPC), JCI tarafından akredite edilmiş kuruluşların, ister hizmet ister hastalık olsun, belirli bir uzmanlık alanında kaliteli hasta bakımına bağlılıklarını daha fazla göstermelerini sağlayan bir araçtır. Bu onların mükemmelliğe doğru bir sonraki adımıdır. Bir veya daha fazla CCPC almış bir tesisi seçen hastalar, tesisin hasta güvenliği, klinik bakım sunumu, genel hasta desteği ve daha fazlasında katı kriterleri karşıladığına güvenebilmektedir.
JCI halihazırda aşağıdaki sertifikaları sunmaktadır:
Ø Akut miyokard enfarktüsü (kalp ile ilgili hastalıklar)
Ø Astım
Ø Kanserin tüm türleri
Ø Çocukluk çağı astımı
Ø Kronik kalp yetmezliği
Ø Kronik böbrek hastalığı
Ø Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH)
Ø Şekerli diyabet (tip 1 ve 2)
Ø Son dönem böbrek hastalığı
Ø Kalp yetmezliği
Ø HIV/AIDS tedavisi
Ø Eklem değiştirme (tüm türler)
Ø Diz kireçlenmesi
Ø Ayakta tedavi edilen diyabet türü
Ø Ağrı tedavsi
Ø Palyatif (Hafifletici) bakım
Ø Birincil inme/felç
Ø Organ naklinin tüm türleri
Ø Travmatik beyin hasarı
JCI akreditasyon ve belgelendirme hizmetleri, küresel sağlık hizmetleri camiasında altın standart olarak görülmektedir. JCI´nin titiz standartlarını karşılayan bir sağlık kuruluşu, bu ayırt edici başarının bir “Gold Seal of Approval” (Altın Onay Mührü) Belgesi’ni ve işaretini gururla sergileyebilmektedir.
Hastalar, JCI tarafından akredite edilmiş ve sağlık hizmetleri JCI standartlarına göre belgelendirilmiş kuruluşların tesislerinde veya iletişim ağlarında bu işareti görebilmektedir. Bu, güvenli bir ortamda kaliteli sağlık hizmeti sunma taahhütlerinin görünür bir işaretidir. Gold Seal of Approval, bu sağlık kuruluşlarının hastalar nezdindeki itibarını artırmakta ve onları rakiplerinden açık bir şekilde ayırmaktadır. Kuruluşlar, JCI Belgesi ile diğer hizmet sağlayıcılarının, işletmelerin, bakanlıkların ve sigorta şirketlerinin saygısını kazanabilmektedir.

JCI Belgesi Nasıl Alınır?

JCI akreditasyonu ve belgesi için başvuran her hastane ve sağlık kuruluşunun hazırlanması yaklaşık iki yıl sürmektedir. Bu süre zarfında tüm kuruluş, JCI standartlarını karşılaması gereken yeni, yüksek kaliteli ve hasta için güvenli politika, uygulama ve prosedürleri geliştirmek ve uygulamak için çalışmaktadır.
JCI Belgesi ve akeditasyonu için yapılan yerinde değerlendirmeler sırasında uzman JCI doktorları, hemşireleri ve sağlık bakım yöneticilerinden oluşan bir ekip, kurumu ziyaret ederek binden fazla ölçülebilir unsuru değerlendirmektedir. Personel, hastalar ve liderlerle yapılan görüşmelerin yanı sıra fiziksel incelemeler ve kayıtların gözden geçirilmesi yoluyla incelemeler organizasyonun her alanına dokunmaktadır. Bu sayede, organizasyonun hasta güvenliği ve kalite sisteminin etkinliğinin eksiksiz bir değerlendirmesi sağlanmaktadır.
JCI, hastaneleri ve akademik tıp merkezlerini akredite edip belgelendirmektedir. Ayrıca klinikleri, laboratuvarları, ambulans hizmetlerini ve acil ulaşım organizasyonlarını, evde bakımı, uzun süreli bakımı ve birinci basamak sağlık kuruluşlarını akredite etmektedir.
JCI Belgesi ve akreditasyonu birtakım taahhütler gerektiren uzun vadeli bir süreçtir. Bu süreçte yapılması gereken çok sayıda hazırlık çalışması vardır ve ardından bu akreditasyon standartlarının korunmasını sağlamak için performans ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilmektedir. JCI akreditasyonunu elde eden ve sürdüren kuruluşlar, kendilerini hastalarına mümkün olan en iyi bakım seviyesini sağlamaya adamıştır.
JCI standartları ve değerlendirme yöntemleri, olumlu değişimi yönlendirmek için tasarlanmış benzersiz araçlar olarak dünyadaki en seçkin akreditasyon çerçevelerinden biridir. JCI Belgesi’ne giden yolda kullanılan standartlar ve değerlendirme yöntemlerinin öne çıkan özellikleri şunlardır:
Ø Sürekli kalite iyileştirmesini teşvik etmek ve desteklemek için tasarlanmıştır.
Ø Riski azaltmak için oluşturulmuştur.
Ø Hasta güvenliği kültürü oluşturmaya odaklanmıştır.
Ø Dünyanın her yerinden sağlık uzmanları tarafından geliştirilmiş ve dünyanın her bölgesinde test edilmiştir.
Ø Sağlık profesyonelleri tarafından özel olarak sağlık sektörü için geliştirilmiştir.
Ø Bireysel sağlık kuruluşları ve ulusal sağlık sistemleri için geçerlidir.

JCI Denetimi Nedir?

JCI denetimleri, JCI Belgesi almak isteyen kuruluşun bünyesinde yerinde ve/veya uzaktan yapılan inceleme, test, analiz ve gözetim çalışmalarını kapsamaktadr. JCI Belgesi almak isteyen bir kuruluş özetle şu konular çerçevesinde denetlenmektedir:
Ø Uluslararası hasta güvenliği hedefleri
Ø Sağlık hizmetlerine erişim ve hizmetin sürekliliği
Ø Hasta ve ailesinin haklarının korunması
Ø Hastaların değerlendirilmesi
Ø Hastalara sağlık hizmeti sunulması; bakım ve tedavi faaliyetleri
Ø Anestezi ve cerrahi operasyonlar
Ø İlaç yönetimi ve kullanımı
Ø Hasta ve aile eğitimi
Ø Kalitenin sürekli iyileştirişmesi ve hasta güvenliğinin sağlanması
Ø Enfeksiyonları önleme ve kontrol altına alma
Ø Yönetim ve liderlik
Ø Tesislerin verimli yönetimi ve güvenliğinin sağlanması
Ø Çalışan eğitimleri
Ø Bilgi yönetim sistemi
Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
  • Beylikdüzü OSB mah. Mermerciler Sanayi Sit. 3. Cad. No:8 Corner Office K:3 D:53 Beylikdüzü / İstanbul
  • Telefon : +90 212 438 42 06
  • Oud Metha Offices, 1st Floor, Block B Healtcare City Dubai, UAE
  • Telefon : +90 850 888 85 71
  • Fax : 0212 438 42 07
  • info@taksimdanismanlik.com

Ne Aramıştınız ?