Teklif Formu
+90 212 438 42 06
info@taksimdanismanlik.com

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlık Hizmeti

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlık Hizmeti

 

Günümüzde artık tercihten ziyade birçok yönüyle zorunluluk halini alan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi , sektör, faaliyet alanı veya işletme büyüklüğü farketmeksizin her kuruluşa hitap eden bir standarttır. Geçmişten bugüne birçok farklı tanımı yapılan ve en temel anlamda müşteri ihtiyaçlarını doğru bir şekilde belirleyip onların memnuniyeti sağlamak olan “kalite”nin en etkin şekilde yönetilmesine yardımcı olmaktadır.
Diğer ISO standartları gibi 9001 de tüm dünyaya tanınan ve bilinen bir düzenlemedir. ISO 9001 sistemini kendi bünyesinde kurup, çalıştırıp ve performansını takip eden kuruluşların ortaya koyduğu ürün ya da hizmet kalitesi, uluslararası düzeyde geçerliliği olan standartlara uygunluk gösterebilmektedir. Hemen her kuruluş için çok temel bir uygulama olduğundan, birçok kamu ya da özel sektör işletmesi ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlık hizmeti almak istemektedir.
ISO’nun kapsamı ve konusu birbiriyle benzer olan veya birbirinden tamamen farklı olan çok sayıda standardı mevcuttur. ISO 9001; ISO 14001, ISO 50001 gibi genel sistemler; ISO 13485, 18901, ISO 22163 gibi spesifik alanlar için geliştirilmiş birçok ISO standardı için de temel oluşturmaktadır. Bu bağlamda, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlık desteğinin ürettiği ürün ya da hizmet türü farketmeksizin her kuruluş için gerekli olduğunu söyleyebiliriz.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlık Hizmeti ve Standart Kapsamı


ISO 9001 belgesi almanın ötesinde, kalite konusunu bütün yönleriyle anlamak ve kalite yönetimini en iyi şekilde yapabilmek için ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlık desteği büyük önem taşımaktadır. Zira, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlık hizmeti, bu alanda bilgi ve tecrübe sahibi olan kişi ya da kurumlar tarafından verilmektedir. ISO 9001 süreci için bir danışmandan destek alan kuruluşlar, bu sistemi en hızlı ve doğru bir şekilde devreye alıp çalışır hale getirebilmektedir.
ISO 9001, kendi içinde birçok madde, kural ve ilke içerdiğinden; bütün bunların her birinin doğru şekilde anlaşılması ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlık çalışmalarında işletmeler, standardın şu maddeleri konusunda teorik ve pratik bilgi sahibi olabilmektedir:

•    Kapsam ve Uygulama Alanı
•    Atıf Yapılan Standartlar
•    Terimler ve Tarifler
•    Kuruluşun Bağlamı: ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlık hizmetinin en temel konularından olan ihtiyaç ve beklentilerin anlaşılması, sistemin kapsamının ve proses adımlarının belirlenmesi için gerekli bilgiler yer aldığı bölümdür.
•    Liderlik: Kurumsal görevlerin, yetkilerin ve sorumlulukların anlatıldığı kısımdır.
•    Planlama: Risk ve fırsatların nasıl belirleneceği ve gerekli planlamaların nasıl yapılması gerektiği, bu bölümde anlatılmaktadır. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlık desteği alan kuruluşlar, kalite amaçları doğrultusunda yapması gereken planlamaları en iyi şekilde öğrenebilmektedir.
•    Destek: Kalitenin yönemi konusunda işletmelerin kullanabileceği kaynaklar, dokümante edilmil bilgiler vs bu bölümünü konusunu oluşturmaktadır.
•    Operasyon: Ürün tasarımı, tedarik edilen ürün ya da hizmetleirn kontrolü, üretim ve sunum aşamaları ve uygun olmayan ürün ya da hizmet çıktılarının kontrolü bu kısımda detaylandırılmaktadır.
•    Performans Değerlendirme: ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlık desteği alan kuruluşların kazandığı en temel yetkinliklerden biri de performansın takibi ve değerlendirilmesidir. Standardın bu bölümünde, izleme, ölçme, analiz, değerlendirmenin yanı sıra, iç tetkik ve yönetimin gözden geçirmesi konularına değinilmektedir.
•    İyileştirme: ISO 9001’in bu son bölümünde, uygunsuzlukların tespiti, düzeltici/önleyici faaliyetler ve iyileştirme adımlarından bahsedilmektedir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlık Hizmetinin Faydaları


ISO 9001’i başarıyla uygulayan işletmeler, kısa ve uzun vadede birçok avantaj elde etmektedir. Sadece finansal açıdan değil; piyada prestij sağlama, paydaşları memnun etme ve onların güvenini kazanma ve daha nitelikli ürün ve süreçlere sahip olma gibi değeri parayla ölçülemeyen faydaları da bulunmaktadır. Bu çerçevede, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlık desteği alarak kalite sistemine entegre olan kuruluşların özetle şu avantajları elde ettiği söylenebilir:
•    Bir kuruluşun başarısının en büyük göstergesi olan müşteri memnuniyeti sağlanmış olur. Müşteri şikayetleri azalırken, müşterilerin kuruma duyduğu saygu ve güven artar.
•    Daha iyi bir planlama, tasarım, devreye alma, uygulama, takip etme, analiz ve değerlendirme adımları ile zamandan ve paradan tasarruf sağlanır.
•    ISO 9001 sahibi işletmeler, yeni pazarlarda faaliyet gösterme konusunda daha cesur ve hazırlı olurlar.
•    ISO 9001, proaktif bir metodolojiyi benimsediğinde, meydana gelen bütün sorunlar çok kısa sürede çözülebilir.
•    Organizasyon içindeki bilgi akışı ve birimler arasndaki işletme daha güçlü, hızlı ve verimli hale gelir.
•    Kalite konusundaki farkındalığı artan; daha bilgili, motive ve kalifiyeli çalışanların elinden daha kaliteli ürünler ortaya çıkar.
•    ISO 9001’i sadece belgesi alınması zorunlu bir standart olarak değil de bir kültür olarak gören işletmeler, kurumsallaşma yolunda emin adımlar ile ilerleyebilirler.
 

Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
  • Esentepe Mahallesi Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Pardus PLaza No:4 Şişli/İstanbul
  • Telefon : +90 212 438 42 06
  • Oud Metha Offices, 1st Floor, Block B Healtcare City Dubai, UAE
  • Telefon : +90 850 888 85 71
  • Fax : 0212 438 42 07
  • info@taksimdanismanlik.com

Ne Aramıştınız ?