CE Belgelendirme
20 Aralık 2016

ISO 9001 BELGESİ MÜRACAAT EVRAKLARI

1.Firma Kayıtlarında örnekler;
 • Vergi levhası Fotokopisi
 • Faaliyet Belgesi Fotokopisi
 • İmza Silkeleri Fotokopisi
 • Resmi Gazetede firmanın kuruluşunu gösteren sayfa
 • Fatura örnekleri
2.Firma ana faaliyet kapsamı,
3.Yönetim temsilcisi atanması,
4.Firma Logosu
5.Çalışan sayısı, Görev tanımları ve Organizasyon şeması
6.Firma faaliyet alanları ve süreçleri
7.Firmanın varsa kalite politikası, kalite hedefleri, vizyon ve misyon
8.Süreç performansları
 • Yıllık üretim,
 • Fire Oranı,
 • Müşteri memnuniyet oranları,
 • Onaylanmış tedarikçi performansları,
 • Müşteri şikâyet oranları,
 • Üretim Kapasitesi,
9.Üretim, üretime hazırlık, kalite kontrol, depolama ve sevkıyat prosesleri
10.Kalibrasyona gönderilen ölçü birimleri
11.Üretimde kullanılan makineler, seri no, model tip, üretim yılı ve üretici