Teklif Formu
+90 212 438 42 06
info@taksimdanismanlik.com

ISO 9000 Standartlar Serisi

 

ISO 9000 Standartlar Serisi:

ISO 9000 standart serisi, kalite yönetim sistemi için uluslararası standartları belirleyen bir dizi belgedir. Bu standartlar, bir organizasyonun kalite yönetim sistemi oluşturmasına, uygulamasına ve sürekli olarak iyileştirmesine yönelik gereklilikleri belirler. ISO 9000 serisi, müşteri memnuniyetinin artırılması, süreç verimliliğinin artırılması, maliyetlerin azaltılması ve iş performansının iyileştirilmesi gibi birçok farklı avantaj sağlar.

 

ISO 9000 serisi, 1987 yılında ilk olarak yayınlanmıştır ve ardından birçok revizyondan geçirilerek güncellenmiştir. Seri, ISO 9001, ISO 9002 ve ISO 9003 gibi alt standartlardan oluşmaktadır. Ancak, 2000 yılında yapılan bir revizyonla bu alt standartlar yerine ISO 9001 standartı tek bir belge haline getirilmiştir. ISO 9000 serisi, herhangi bir endüstride faaliyet gösteren organizasyonlar tarafından kullanılabilir ve dünya çapında kabul edilmiş bir kalite yönetim sistemi standardıdır.

 

ISO 9000 serisi, kalite yönetim sistemi standartlarının bir grubudur. Bu standartlar, bir organizasyonun kalite yönetim sistemini oluşturmasına, uygulamasına ve sürekli olarak iyileştirmesine yönelik gereklilikleri belirler. ISO 9000 serisi, birçok farklı endüstride faaliyet gösteren organizasyonlar tarafından kullanılmaktadır. Aşağıda ISO 9000 serisi standartlarının kısa açıklamaları verilmiştir:

 

ISO 9000 serisi, şunları içerir:

 

ISO 9000:Kalite yönetim sistemleri - Temel esaslar, terimler ve tarifler.

Bu standart, kalite yönetim sistemlerinin temel kavramlarını ve terimlerini tanımlar.

 

ISO 9001: Kalite yönetim sistemi için gereksinimler

ISO 9001, bir organizasyonun kalite yönetim sistemi için gereksinimleri belirleyen en temel standarttır. Bu standart, bir organizasyonun kalite yönetim sistemi oluşturmasına, uygulamasına ve sürekli olarak iyileştirmesine yönelik gereklilikleri belirler.

 

ISO 9004: Kalite yönetim sistemi için yönetim yaklaşımı

ISO 9004, bir organizasyonun kalite yönetim sistemi için yönetim yaklaşımını belirleyen standarttır. Bu standart, bir organizasyonun kalite yönetim sistemi stratejisini oluşturmasına, uygulamasına ve sürekli olarak iyileştirmesine yönelik öneriler sağlar.

 

ISO 19011: Yönetim sistemleri denetimleri için yönergeler

ISO 19011, bir organizasyonun yönetim sistemlerinin etkinliğini değerlendirmek için kullanılan denetimlerin yönergelerini belirleyen standarttır. Bu standart, bir organizasyonun yönetim sistemleri denetimlerini planlama, yürütme, raporlama ve izleme aşamalarında rehberlik sağlar.

 

ISO 9000  kalite yönetim sistemi standartlarına ek olarak kullanılan destekleyici standartlar vardır. Bu standartlar, bir organizasyonun kalite yönetim sistemi oluşturması, uygulaması ve sürekli olarak iyileştirmesi için ek yönergeler sağlar.

 

ISO 9000 destekleyici standartlar arasında bazıları şunlardır:


ISO 10002: Müşteri memnuniyeti yönetimi
ISO 10002, bir organizasyonun müşteri memnuniyeti yönetimini sağlamasına yönelik gereklilikleri belirleyen standarttır. Bu standart, bir organizasyonun müşteri şikayetlerini ele alma, müşteri memnuniyetsizliği ile başa çıkma ve müşteri memnuniyetini artırma konusunda yönergeler sağlar.

 

ISO 10003: Müşteri şikayetleri için alternatif çözüm yolları
ISO 10003, bir organizasyonun müşteri şikayetlerinin alternatif çözüm yollarını belirlemesine yönelik gereklilikleri belirleyen standarttır. Bu standart, bir organizasyonun müşteri şikayetlerini ele alma, müşteri şikayetlerinin çözümü için alternatif yollar sunma ve müşteri memnuniyetini artırma konusunda yönergeler sağlar.

 

ISO 14001: Çevre yönetim sistemi için gereksinimler
ISO 14001, bir organizasyonun çevre yönetim sistemi için gereksinimleri belirleyen standarttır. Bu standart, bir organizasyonun çevresel etkilerini yönetmesine ve çevresel performansını sürekli olarak iyileştirmesine yönelik gereklilikleri belirler.

 

ISO 45001: İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi için gereksinimler
ISO 45001, bir organizasyonun iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi için gereksinimleri belirleyen standarttır. Bu standart, bir organizasyonun iş sağlığı ve güvenliği risklerini yönetmesine, iş kazalarını ve hastalıklarını önlemesine ve işyerinde sağlıklı ve güvenli bir ortam yaratmasına yönelik gereklilikleri belirler.

 

ISO 26000: Sosyal sorumluluk rehberi
ISO 26000, bir organizasyonun sosyal sorumluluk kavramıyla ilgili olarak nasıl hareket etmesi gerektiği konusunda yönergeler sağlayan standarttır. Bu standart, bir organizasyonun sosyal sorumluluk alanında faaliyet göstermesine, paydaşlarının ihtiyaçlarını karşılamasına ve sürdürülebilirlik konusunda liderlik etmesine yönelik öneriler sağlar.

 

ISO 9000 ile ISO 9001 arasındaki fark

ISO 9000 serisi, kalite yönetim sistemi için gerekli olan temel prensipleri belirler. Bu prensipler arasında liderlik, müşteri odaklılık, çalışanlarla ilgili yaklaşım, süreç yaklaşımı, sürekli iyileştirme, karar verme ve ilişkili taraflarla ilişkiler yer alır. ISO 9001, organizasyonların bu prensipleri uygulamalarını sağlayacak olan gereklilikleri belirler.

 

ISO 9001, bir organizasyonun kalite yönetim sistemi için gereklilikleri belirler. Bu gereklilikler, bir organizasyonun müşteri ihtiyaçlarını karşılamak, ürün ve hizmet kalitesini artırmak, süreçleri sürekli olarak iyileştirmek ve verimliliği artırmak için yapması gerekenleri belirler. ISO 9001, kalite yönetim sistemi için gerekliliklerin yanı sıra, bir organizasyonun belgeleme gerekliliklerini de belirler.

 

ISO 9000 serisi, bir organizasyonun kalite yönetim sistemi oluşturması ve sertifikasyon alması için kılavuz niteliğinde olup, bir organizasyonun kalite yönetim sistemi konusunda uluslararası kabul görmüş bir standarda uygunluğunu göstermesine yardımcı olur. ISO 9000 serisi, bir organizasyonun ürün ve hizmetlerinde kaliteyi artırarak, müşteri memnuniyetini artırmasına ve verimliliği artırarak maliyetleri azaltmasına yardımcı olur. Bu nedenle, birçok organizasyon, ISO 9000 serisi standardını benimsemekte ve sertifikasyon almayı hedeflemektedir.


 

İlginizi Çekebilecek Diğer Bloglar

Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
  • Esentepe Mahallesi Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Pardus PLaza No:4 Şişli/İstanbul
  • Telefon : +90 212 438 42 06
  • Oud Metha Offices, 1st Floor, Block B Healtcare City Dubai, UAE
  • Telefon : +90 850 888 85 71
  • Fax : 0212 438 42 07
  • info@taksimdanismanlik.com

Ne Aramıştınız ?