CE Belgelendirme
20 Aralık 2016

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Eğitimi

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Eğitimi
Amaç
Enerji Yönetim Sistemi, kuruluşların enerji politikalarını belirlemesi, amaç ve hedefleri doğrultusunda oluşturduğu enerji yönetim programları çerçevesinde enerji tüketimini yönetmesi ve enerji yönetim sisteminin performansını değerlendirerek iyileştirmelerin sağlanmasına dayanmaktadır.
 • Enerji Yönetim Sisteminin kuruluşlarda uygulanması ile birlikte;
  Aynı işi gerçekleştirmek için daha az enerji kullanımı
  Enerjinin daha verimli kullanımı ile enerji kaynaklarına daha az para ödenmesi
  Enerjiye harcanan fazla paraların üretime ve yatırıma kaydırılması
  Enerjinin etkin kullanılarak, israfın önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi
  Çevrenin korunması için, enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılması
  Alternatif enerji kullanımının özendirilmesi hedeflenmektedir
  Eğitim İçeriği Nedir?
  Enerji yönetim sisteminin kurulması, yönetilmesi, sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için gerekli olan çalışma ve kuralları
  18 Nisan 2007’de kabul edilen 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve bu yasaya dayanarak çıkarılan yönetmelikler kapsamında kuruluşların uyması zorunlu olan hususların gözden geçirilmesi.
  Enerji verimliliği kanununun kuruluşlara getirdiği sorumluluklar
  Enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin arttırılmasına dair yönetmelikler
  Enerji Verimliliği ile ilgili Temel Kavramlar
  Enerji Yönetim Sisteminin ve ve Belgelendirmenin Faydaları
  Enerji Yönetim Sistemi ISO 50001 Serisi standartlarının Anlatılması
  Enerji 50001 Enerji Yönetim Sistemi Pratik ve Örnek Çalışmalar
  Enerji Yönetim Sistemi Doküman örnekleri uygulama ve anlatımı
Kimler Eğitime Katılabilir?
Enerji harcamalarını azaltmak ve kontrol altına alma isteyen kuruluşların mühendis ve yöneticileri, kendilerini bu konuda geliştirmek isteyenler.
İrtibat için 0541 341 20 34 Burcu Hanım, Canan Hanım
www.taksimdanismanlik.com