Teklif Formu
+90 212 438 42 06
info@taksimdanismanlik.com

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Danışmanlık Hizmeti

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Danışmanlığı

 

Enerji kavramı dünyamız için her geçen gün daha önemli ve kritik bir hale gelmeye başlamıştır. Dünya nüfusunun artması, sanayileşmenin hızlanması ve teknolojinin gelişmesiyle beraber enerjiye duyulan ihtiyaç da artmıştır. Bunun sonucu olarak enerji maliyetleri de yükselmekte ve doğrudan veya dolaylı olarak çevreye verilen zararın boyutu da giderek büyümektedir. Bu durum karşısında, enerjiyi daha verimli şekilde kullanmak için ulusal ve uluslararası düzeyde birtakım standartların geliştirilmesi vazgeçilmez hale gelmiştir.

Bu standartların başında gelen ISO 50001,     faaliyet alanı ve ölçeği farketmeksizin her kamu ve özel sektör kuruluşu için uygulanabilen bir sistemdir. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi danışmanlığı alarak bu sistemi kendi bünyesinde kuran işletmeler, enerjiyi daha verimli, etkin ve sürdürülebilir şekilde kullanmak için gerekli süreçleri oluşturabilmektedir. ISO 50001 belgesinin alınması için gerekli hazırlıkların yapılması, belgelendirme süreci ve sonrasında bu sistemi kontrollü bir şekilde işletebilmek için ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi danışmanlığı son derece önemlidir.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Danışmanlığı Almanın Faydaları

Enerji; sektör, büyüklük, lokasyon, ürün ya da hizmet türü farketmeksizin her firma için en gerekli ve en önemli bileşendir. Bu bağlamda, ISO 50001’in bütün işletme türlerini kapsadığı düşünülürse, belgelendirme sürecinde her işletme, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Danışmanlığı ‘na ihtiyaç duymaktadır. Böylelikle, ISO 50001 ile beraber işletmelerin enerji politikalarında, enerji kullanım stratejilerinde ve enerji yönetim sistemindeki köklü değişimlerin hızlı bir şekilde gerçekleşmesi sağlanabilmektedir.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi danışmanlığı alarak bu sitemi kurup çalıştırmaya başlayan işletmeler elde ettiği en önemli avantajlar şunlardır:

•    Enerji tasarrufu / verimliliği, enerjinin etkin kullanımı / geri kazanımı gibi kavramlar işletme bünyesindeki her birim için önemli hale gelmiştir.
•    İşletme çalışanlarının enerji kullanımı konusundaki farkındalığı artmıştır. Böylelikle, herkes daha az enerji ile daha fazla iş yapacak bilince erişmiştir.
•    ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi danışmanlığı ile beraber işletmede enerji kullanımındna kaynaklanan doğrudan ve dolaylı maliyetlerin önemli ölçüde azaldığı görülmektedir.
•    ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi danışmanlığı alan işletmeler, enerji ile ilgili diğer standartlara ve bu konudaki yasal süreçlere daha hızlı entegre olabilmektedir.
•    İşletme bünyesindeki her türlü makine, ekipman ve teçhizatın enerji kullanımı sürekli olarak takip edilebilmektedir. Böylelikle, işletme genelinde günlük, aylık ve yıllık enerji performansı kontrol altında tutularak raporlanabilmektedir
•    ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Danışmanlığı ‘nın çevreye sağladığı en büyük fayda ise, işletmenin daha az enerji tüketmesini sağladığı için çevreye daha az sera gazı emisyonu salınması olacaktır.
•    ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi danışmanlığı sayesinde işletme yönetimi, enerji ile ilgili konularda daha hızlı karar alma kabiliyetine kavuşmaktadır.
•    Enerji Yönetim Sistemi’nin en iyi şekilde işleten kurumlar, teknolojik gelişmelere daha hızlı ve kolay bir şekilde ayak uydurabilmektedir.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Danışmanlığı Nasıl Verilmektedir?

ISO 50001’i uygulamak ve bunun sonucunda gerekli sertifikasyon sürecini tamamlamak isteyen işletmelerin bu süreçte tek başına hareket etmesi çok zordur. Bu durumda, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi danışmanlığı veren bir kuruluştan destek alınmasında fayda vardır. Günümüzde, bu standardı uygulayıp belge sahibi olan her firmanın beraber çalıştığı bir danışmanlık firması bulunmaktadır.
Danışmanlık süreci, belge başvurusu yapacak işletmelerin, bu hizmeti verecek kurum ile bir anlaşma imzalaması ile başlamaktadır. Akabinde, danışmanlık firması, işletmede ISO 50001 hazırlıklarını başlatması için firma büyüklüğüne bağlı olarak bir ya da birkaç uzman görevlendirmektedir. Bu uzmanlar, firmanın enerji kullanımı konusundaki mevcut durumu analiz etmekte ve ISO 50001 için gerekli olan planlamaları yapmaktadır.
ISO 50001 konusunda verilen eğitimler de yine ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi danışmanlığı içerisinde yer almaktadır. İşletmede ISO 50001’den sorumlu çalışan ve yöneticilerin konuyla ilgili bilgi sahibi olması sağlandıktan sonra işletmedeki süreçlerin detaylı analizleri yapılmaktadır. Bu noktada, kişilerin görev ve sorumlulukları, kullandığı yazılım ve donanım ürünleri, nitelikleri vs hakkında araştırmalar da yapılmaktadır.
ISO 50001’in en önemli adımlarından biri de dokümantasyondur. Standardın gerektirdiği tüm dokümanlar hazırlanarak gerekli onaylar alınmakta ve işletme iç denetimlerin yapılması için hazır hale getirilmektedir.
Denetim raporları ve ISO 50001 ile ilgili hazırlanan tüm dokümanlar işletme üst yönetim tarafından da onaylandıktan sonra belgelendirme için gerekli başvurular yapılabilmektedir. Akredite belgelendirme kuruluşu da işletmede yapması gereken denetimleri ve kontrolleri tamamladıktan sonra ilgili işletme, ISO 50001 belgesi almaya hak kazanmaktadır.
 

Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
  • Beylikdüzü OSB mah. Mermerciler Sanayi Sit. 3. Cad. No:8 Corner Office K:3 D:53 Beylikdüzü / İstanbul
  • Telefon : +90 212 438 42 06
  • Oud Metha Offices, 1st Floor, Block B Healtcare City Dubai, UAE
  • Telefon : +90 850 888 85 71
  • Fax : 0212 438 42 07
  • info@taksimdanismanlik.com

Ne Aramıştınız ?