ISO 45001 (OHSAS 18001) İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Danışmanlık Hizmeti

ISO 18513 Turizm Hizmetleri Kalite Yönetim Standardı
10 Haziran 2019
ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi
11 Haziran 2019

ISO 45001 (OHSAS 18001) İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Danışmanlık Hizmeti

ISO 45001, OHSAS 18001’in yeni versiyonu olarak, dünya genelinde işletmelerin çalışma ortamlarında yaşanabilecek riskleri en az indirmek, güvenli çalışma ortamları yaratmak ve çalışan güvenliğini sağlamak için hazırlanan “İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı” olarak öne çıkıyor.

İş sağlığı ve iş güvenliği standardı, bir firmanın gerçekleştirdiği faaliyetlerden etkilenen çalışanlar, geçici işçiler, taşeronlar, ziyaretçiler, müşteriler ya da iş yerinde bulunan herhangi birinin sağlığına ve güvenliğine etki eden koşulların tümü olarak tanımlanıyor.

Üretim ve hizmet sektöründeki personelin çalışma koşullarını güvenilir ve sağlıklı bir hale getirmek adına ISO 45001 kanunlarca zorunlu hale getirilmiştir.

ISO 45001 ağır ve tehlikeli sınıfında yer alan iş yerleri için BSI tarafından geliştirilmiş risk analizine dayanan tüm dünyada kabul görmüş bir yönetim sistemidir. Şartname olarak iş kazası ve meslek hastalıklarının en az indirilmesi, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili yasal yükümlülükleri gerçekleştirmek isteyen işletmeler için yapılması gereken şartları içeriyor. Bu standart, ürün ve hizmet güvenliğinden çok iş sağlığı ve güvenliğini kapsamaktadır.

ISG sistemleriyle ilgili yapılan araştırmalarda çalışanlara yönelik iş güvenliği ve kontrol önemleri uygulanan iş yerlerinde, kaza ve yaralanmaların %70 oranında önüne geçildiği tespit edilmiştir. ISO 45001 standardını uygulayan işletmeler böylesine büyük bir sorumluluğun üstesinden gelebilmek adına üstlenmiş oldukları yükü büyük oranda hafifleterek yükümlülüklerini yerine getirmiş olurlar.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Standardının Faydaları

  • Çalışma ortamlarının olumsuz etkilerinden ve kazalardan korunmayı, rahat, güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışmayı sağlar.
  • Çalışanların motivasyonunu artırarak, katılımın yüksek olmasına katkı sunar.
  • İş gücü kayıplarının önüne geçer; iş kazaları ve meslek hastalıklarından kaynaklanan iş gücü azalmaları engelleyerek, verim artışı ve maliyetlerin düşmesine neden olur. Yangın, patlama, ekipman arızaları ve her türlü tehlikeli durumlar için tedbir alınmasını sağlayarak, işletme güvenliğini artırmış olur.
  • Ulusal ve uluslararası standartlara uyum sağlayarak güvenilir bir firma olmanızı mümkün kılar.
  • İş potansiyelini ve performansını artırır.
  • Kurum kültürünün gelişimine katkı sağlayarak, diğer şirketler ve müşterilere karşı duyarlı ve sorumlu bir imaj sergilemenizi sağlar.
  • Rakiplere karşı güçlü bir imaja sahip olunur.