Teklif Formu
+90 212 438 42 06
info@taksimdanismanlik.com

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Danışmanlık Hizmeti

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Danışmanlık Hizmeti

 

Müşterilerin ve tüketicilerin, ürün ve hizmet almakta olduğu kuruluşlardan beklentileri günden güne değişmektedir. Artık sadece kaliteli ürün ya da hizmet sunmak yetmemekte, buna ek olarak; kuruluşlardan sosyal sorumluluklarını yerine getirmeleri de beklenmektedir. Bu beklentiler, klasik “kalite” tanımlarının da yetersiz kalmasına sebep olmuş, tanımlarda iş sağlığı ve güvenliği ile alakalı ifadeler geçmeye başlamış ve tanım, sosyal sorumlulukların eklenmesi ile birlikte genişlemiştir. Artık kalite denilince, kuruluşların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata ne derece uygun davrandığı, ilgili taraflar için ne kadar güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı oluşturduğu ve bu ortamı sürekli iyileştirip iyileştirmediği de sorgulanmaktadır.
Çalışanlar için, iş yerlerinde tüm yönleriyle sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulamaması, çalışma hayatının günümüzdeki en önemli sorunlarından biridir. Birçok ülkede, özellikle ülkemiz gibi sanayileşme yolunda ilerleyen ve gelişmekte olan ülkelerde, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir takım sorunlar ortaya çıkmakta ve bu sorunlar çalışanların sağlığına ek olarak iş verimini de etkilemektedir. Hem üretim hem de hizmet sektörlerinde, çalışanlar için iş yerlerini sağlıklı ve güvenli hale getirmek, yasalarca zorunlu kılınmıştır. Yasalarca zorunlu kılınan bu yükümlülüğü yerine getirmede kuruluşlara fayda sağlayacak uygulamalardan biri de ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’dir.
Uluslararası standartlarda en önemli kurumlardan biri olan ISO’nun iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ile alakalı olarak yayınladığı bir standart olan ISO 45001 Standardı 2018 yılı Mart ayında yayınlanmıştır. Bu standardın şu ana kadar sadece bir basımı yapılmıştır. Güncel ve geçerli basımı 2018 yılında basılan hali olduğundan bu standardı daha çok ISO 45001:2018 Standardı olarak duyabilirsiniz.  Bu standardın dokümanı 41 sayfadan oluşmakta olup, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile benzerlik göstermekte ve aynı amaca hizmet etmektedir. Bu standardın dokümanı ile ilgili detaylı bilgiye bu sayfadan erişebilirsiniz.

ISO 45001 Standardı belgesi (veya sertifikası), bu belgeyi vermekle yetkili olan akredite bir kuruluş tarafından verilebilir. Bu standardın belgesini almak isteyen kuruluş;

•    Bu standarda yönelik dokümanı edinmeli ve incelemeli,
•    Bu standardı uygulayacağı kapsamı belirlemeli,
•    ISO 45001 Standardı’nı vermekle yetkili ve akredite bir kuruluşa başvurmalı ve dokümanlarını sunmalı,
•    Daha sonra bu kuruluş tarafından yapılacak olan denetimlere girmeli, varsa uygunsuzluklarını gidermeli ve bu denetimleri tamamlamalı,
•    Aldığı belgenin geçerliliğini sürdürmek için gerekirse periyodik denetimlere katılmalıdır.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Danışmanlığı Nedir?

Bir kuruluşun, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin bütün gerekliliklerini sağlayarak ISO 45001 Standardı Sertifikası alması o kuruluşa önemli bir değer katacaktır. Ancak bu belgeyi almadan önce kuruluşların bu belgeyi nasıl alacağını ve bu belgeyi almak için hangi hazırlıkları yapacağını bilmesi gerekir. İşte kuruluşlara ISO 45001 Standardı ile ilgili danışmanlık yapılmasına onların bu standartla ilgili belgeyi almadan önce cevap aradığı soruların cevaplanmasına ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Danışmanlığı adı verilmektedir.
Bu danışmanlık özel firmalar tarafından kuruluşların talebi ile yapılabilmektedir. ISO 45001 Standardı Sertifikası almadan önce danışman bir firmaya başvurarak yerine getirilmesi zorunlu olan tüm işlemlerle ilgili bilgi alınabilmektedir. Ayrıca ISO 45001 Standardı Sertifikası almadan önce kuruluşunuzdaki personelin bu konu hakkında eğitim almasını da sağlayabilirsiniz. ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi’ne personelinizin katılmasını sağlayarak bu standardın uygulanmasına yönelik bilgi sahibi olmalarını sağlayabilirsiniz.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi’nin İçeriği

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi’nin amacı kısaca ISO 45001’de geçen maddeleri tanımak ve öğrenmek olarak açıklanabilir.
Bu temel eğitimin içeriği ise;
•    Genel olarak bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi,
•    İş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin önemi ve yararları,
•    ISO 45001’in tarihçesi,
•    Kullanılan terimler ve tarifler,
•    ISO 45001’in temel kavramaları ve yapısı,
•    ISO 45001 Standardı’nın temel gereklilikleri, maddeleri ile açıklanabilir.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin Faydaları

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ni kuruluş bünyesinde kurmanın ve işletmenin faydaları;
•    Öngörerek ve aktif olarak uygulanan (Proaktif) risk önleme tedbirleri ve iş sağlığı güvenliği performansının sürekli iyileştirilmesi yoluyla organizasyonel dayanıklılığın artması,
•    Yasal zorunluluklara uygunluğun artması,
•    Güvenli ve sağlıklı çalışma ortamlarının kurulabilmesi,
•    İş kazalarına yönelik riskin azalması,
•    Marka ve kurumsal saygınlığın yükselmesi,
•    Hem çalışanların hem de müşterilerin, iş sağlığı ve güvenliği konusunda motivasyonlarının yükselmesi,
•    Güvenli ve sağlıklı çalışma ortamları ile sosyal sorumluluk bilincinin kanıtlanması, maddeleriyle  açıklanabilir.

Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
  • Esentepe Mahallesi Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Pardus PLaza No:4 Şişli/İstanbul
  • Telefon : +90 212 438 42 06
  • Oud Metha Offices, 1st Floor, Block B Healtcare City Dubai, UAE
  • Telefon : +90 850 888 85 71
  • Fax : 0212 438 42 07
  • info@taksimdanismanlik.com

Ne Aramıştınız ?