Teklif Formu
+90 212 438 42 06
info@taksimdanismanlik.com

ISO 45001 Baş Denetçi Eğitimi

Daha önceleri tamamen firmaların inisiyatifinde bulunan ve her firmanın kendine has yöntemler ile gerçekleştirdiği iş sağlığı eğitimi, günümüzde sistemli ve düzenli bir bütüne kavuşmuş durumdadır. Söz konusu inisiyatiflerin bir bütün haline gelmesi ise ISO 45001 ile mümkün hale gelmiştir.
ISO 45001, bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemidir. Bu sistemin oluşturuluş amacı, olası iş kazalarının veya meslek hastalıklarının önlenmesine yönelik tedbirleri ve iyileştirmeleri gerçekleştirmek ve bu bağlamda da sistemsel bir işleyiş oluşturmaktır. Temel işleyiş doğrultusu ise firmaların olası iş kazalarına yönelik önlem almasını kolaylaştırmak, iş güvenliğine sistemsel bir bakış sağlamaktır.

İş Güvenliği Firmalar Açısından Neden Önemlidir?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün yayınlamış olduğu rapora göz gezdirenlerin, son yılların iş kaza ve hastalıklarına yönelik şu izlenimi elde etmeleri mümkündür; son yıllardaki iş hastalık ve kazalarında ciddi bir artış görülmektedir. Söz konusu artışların temel nedeni ise olumsuz çalışma koşullarıdır. Yani kazaların, iş gücündeki düşüşün temel nedeni, çalışma koşullarının sağlıklı çalışmaya elverişli olmamasıdır. “İş gücündeki düşüş”, söz konusu durumun firma açısından önemini de gözler önüne sermektedir.
İş kazalarının ve işe bağlı ortaya çıkan hastalıkların artması, üretimin devamlılığı üzerinde ciddi bir tehlike oluşturmaktadır. Bu sebeple, firmaların üretimlerini düzenli kılmaları için sağlıklı ve güvenli, iş koşul veya ortamını sağlaması gereklidir. Ayrıca, firma bünyesinde meydana çıkacak bir hastalık, iş kazası ve bu kaza veya hastalığa bağlı olarak gelişecek ölüm, firmanın yıllarca oluşturmaya çalıştığı itibarı açısından da olumsuz bir izlenim teşkil edecektir. Yıllarca oluşturulması hedeflenen, bu bağlamda çalıştırmalar gerçekleştirilen marka değeri firma açısından önemlidir ve söz konusu değerin iş kava ve hastalıkları ile kaybedilmemesi için gerekli önlemler alınmalıdır.

1.    Her şeyden önce kimyasal maddelerin insan ve çevre sağlığını olumsuz etkilemesini önlemek.
2.    Kimyasal maddelerin AB pazarındaki ticaret hacmini artırmak ve ticari faaliyetleri daha kolay ve sürdürülebilir hale getirmek.
3.    Kimyasal maddelerden doğan her türlü tehlikeyi engellemek ve olası zararları gidermek için uygun teknikleri geliştirmek.
4.    Kimyasal madde üretimi ya da ticareti yapan kuruluşlara, bu maddelerle ilgili risk ve güvenlik konusunda sorumluluk kazandırmak.
5.    Kimya sektöründe rekabeti, dolayısıyla kaliteyi artırmak ve yenilik ve inovasyonu teşvik etmek.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesi Sahibi Firmaların Elde Ettikleri Avantajlar Nelerdir?

-    ISO 45001 belgesine sahip olmak, firmalar açısından oldukça avantajlıdır. Bu avantajlara verilebilecek ilk örnek, pozitif izlenimdir. Söz konusu belge, firmaların güvenilir olduğunun en belirgin göstergesidir.
-    Halihazırda bir sistem içerisinde gerçekleştirilen iş güvenliğinin, ileriki zamanlarda oluşturacağı maliyeti iş sağlığı ve güvenliği belgesi ile minimize etmek mümkündür.
-    İş kazaları ile sürekli olarak karşı karşıya kalan ve bu bağlamda gerekli önlemleri almayan firmaları en büyük sorunu, tazminatlardır. İş sağlığı ve güvenliği belgesi alan bir firma, söz konusu belge ile beraber almış olduğu önlem ve iyileştirmeler sayesinde tazminatları önleyerek, ciddi maliyet düşüşüne gidebilecektir.
-    İnisiyatif kullanılan, düzensiz ve kısmen eksik iş güvenliği önlemleri yerine, düzenli ve belirli bir sistem içerisinde alınan iş güvenliği önlemleri sağlanmış olunur.
-    Firmaların, yalnızca hizmet sunacakları diğer firmalara değil, müşterilerine karşı da olumlu izlenim yaratması mümkün hale gelir. Firmalar, bilinçli müşterilerine, çalışanlarına verdikleri değeri gösterme imkanı elde etmiş olurlar.

ISO 45001 Baş Denetçi Eğitimi İçeriği

-    İSG yönetiminin sistem ve denetimi
-    Denetimin hedeflerinin öğrenilmesi
-    Denetimin çeşitlerinin öğrenilmesi
-    Standartların bir denetçi bakışı ile incelenmesi
-    Standart için örnek metinler
-    Denetim ve denetime dair risklerin yönetilmesi
-    Denetimin aşamaları


Denetimin aşamaları ise aşağıda verildiği gibidir:
1.    Hazırlık / Planlama Aşaması
Denetim ekibinin seçildiği, seçilen ekip doğrultusunda planlama ve kontrollerin yapıldığı aşamadır.
2.    Denetim Gerçekleştirme Aşaması
Açılış toplantısının yapıldığı, soru ve cevap ilişkisi üzerine konuşulduğu, denetime dair dokümanların incelendiği, saha gözlemlerinin yapılmasının ardından bulguların kaydedilerek kapanışın yapıldı aşamadır.
3.    Takip Denetimi
4.    Raporlama
Diğer aşamaların gerçekleştirilmesi sonucunda elde edilen bulgularla denetim ekibinin görevlerinin ve denetimin kurallarının belirlendiği aşamadır.
Söz konusu aşamaların tamamının gerçekleştirilmesi sonrası, kişilerin bir sınava tabi tutulacağı da bilinmelidir.
 

Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
  • Beylikdüzü OSB mah. Mermerciler Sanayi Sit. 3. Cad. No:8 Corner Office K:3 D:53 Beylikdüzü / İstanbul
  • Telefon : +90 212 438 42 06
  • Oud Metha Offices, 1st Floor, Block B Healtcare City Dubai, UAE
  • Telefon : +90 850 888 85 71
  • Fax : 0212 438 42 07
  • info@taksimdanismanlik.com

Ne Aramıştınız ?