Teklif Formu
+90 212 438 42 06
info@taksimdanismanlik.com

ISO 41001:2018 Tesis Yönetimi Yönetim Sistemleri Standardı

ISO 41001:2018 Tesis Yönetimi Yönetim Sistemleri 

Günümüzde; kuruluşların/kurumların değişen teknolojilere ve kullanıcı ihtiyaçlarına yanıt verirken sürdürülebilir ve etkin bir işyeri sunmaya odaklandığını belirtebiliriz. Etkin ve sürdürülebilir bir iş yeri için Tesis Yönetimi (Facility Management - FM) konusu önem arz etmektedir. Tesis yönetimi küresel olarak en yüksek hızda büyüyen profesyonel ve operasyonel disiplinlerden biri olarak ifade edilebilir. Bu durum dolayısıyla; kuruluşlar küresel pazarda şirket içi sunumu destekleyen ve satın alma ekiplerine FM hizmet sağlayıcıların yetkinliğini ve olgunluğunu ölçmede kullanılabilecekleri bir ölçüt sağlayan, konumlar, merkezler ve tesisler genelinde tutarlı bir FM yaklaşımına gerek duymaktadır. İşte ISO 41001:2018 Standardı tam da bu noktada devreye girmektedir.
Bu standart ISO tarafından yayımlanmıştır. Standardın yayım tarihi, ISO’nun standart ile ilgili sayfasında Nisan 2018 olarak belirtilmiştir. Ayrıca baskı sayısı “1” olarak belirtilmiştir. Yani buradan, bu standardın başka eski baskısı olmadığı anlaşılmaktadır. Standardın hazırlayan ya da oluşturan teknik komite ISO/TC 267 olarak belirtilmiştir. Standardın sayfa sayısı 45’tir. Aynı sayfadan standardın İngilizce ve Fransızca olan ve pdf formatında olan haline ulaşılabilir. Standart her 5 yılda bir gözden geçirilmektedir. ISO’nun sayfasında bu standart; ISO 41001:2018 Tesis Yönetimi – Yönetim Sistemleri – Kullanım Kılavuzu İle Gereksinimler (Facility Management – Management Systems – Requirements with guidance for use) olarak geçmektedir. Ayrıca bu standart; ISO 41001 Tesis Yönetim Sistemi ve ISO 41001:2018 Tesis Yönetimi Yönetim Sistemleri Standardı olarak da anılmaktadır.

ISO 41001 Standart Maddeleri

Önsöz
Giriş
1 Kapsam
2 Atıf yapılan Standard ve/veya dokümanlar
3 Terimler ve Tanımlar/Tarifler
4 Kuruluşun Bağlamı
4.1 Kuruluş ve Bağlamının Anlaşılması
4.2 İlgili Tarafların İhtiyaç ve Beklentilerinin Anlaşılması
4.3 TY Sisteminin Kapsamının Belirlenmesi
4.4 FM Sistemi
5 Liderlik
5.1 Liderlik ve Taahhüt
5.2 Politika
5.3 Kurumsal Görevler, Sorumluluklar ve Yetkiler
6 Planlama
6.1 Risk ve Fırsatları Belirleme Faaliyetleri
6.2 TY Hedefleri ve Bunları Erişmek için Planlama
7 Destek
7.1 Kaynaklar
7.2 Yetkinlik
7.3 Farkındalık
7.4 İletişim
7.5 Dokümante Edilmiş Bilgi
7.5.1 Genel
7.5.2 Bilgi Oluşturma ve Güncelleme
7.5.3 Dokümante Edilmiş Bilginin Kontrolü
7.5.4 TY Bilgi ve Veri Şartları / Gereklilikleri
7.6 Kurumsal Bilgi
8 Operasyon
8.1 Operasyonel Planlama ve Kontrol
8.2 İlgili Taraflarla Koordinasyon
8.3 Hizmetlerin Entegrasyonu

 

9 Performans Değerlendirmesi
9.1 İzleme, Ölçme, Analiz ve Değerlendirme
9.2 İç Denetim/Tetkik
9.3 Yönetim Gözden Geçirmesi
10 İyileştirme
10.1 Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet
10.2 Sürekli İyileştirme
10.3 Önleyici Faaliyetler
Bu belgenin kullanımına ilişkin Ek A (Bilgilendirici) Kılavuz
Bibliyografya

 ISO 41001 Sertifikası Almanın ve Bu Standarttaki Maddeleri/Gereklilikleri Uygulamanın Avantajları

 

ISO 41001 Standardı, tesis yönetim sistemleri ile ilgili uluslararası bir standarttır. Dünya çapında farklı sektörler genelinde etkin tesis yönetiminin oluşturulması, uygulanması ve sürdürülmesi faaliyetlerine ilişkin bir ana çerçeve oluşturduğu söylenebilir. ISO 41001 Sertifikası almanın ve bu standarttaki maddeleri/gereklilikleri uygulamanın avantajları;

•    Sorumluluklarınızın kapsamını belirlemenize ve paydaşlarınızın ihtiyaçlarını karşılayacak uygun kaynaklarla bir yönetim yapısı oluşturmanıza katkı sağlar,
•    Bu standart, tesis yönetimi mesleğinin profilini yükselten bir standarttır,
•    Hizmet sunumunuzu ve varlıklarınızı sürekli olarak gözden geçirmenizi gerektiren sistematik bir yaklaşım sunar,
•    Tüm yönetim sistemlerine ortak bir çerçeve getiren ISO yüksek seviye yapısına (High Level Structure) dayanır,
•    Hizmet sağlayıcıların yetkinliğini ortaya koymak ve kullanıcılara güven vermek için performans değerlendirmesi ve performans ölçümü de dahil olmak üzere ortak ilkeler, kavramlar ve terimler sağlamaktadır,
maddeleri ile sıralanabilir.

ISO 41001:2018 Tesis Yönetimi Yönetim Sistemleri Standardı ile İlgili Verilen Eğitimler

ISO 41001:2018 Tesis Yönetimi Yönetim Sistemleri Standardı ile ilgili olarak özel firmalar tarafından; Tesis Yönetim Sistemi (ISO 41001:2018) – Bilgilendirme Eğitimi, ISO 41001 Gereklilikleri Eğitimi, ISO 41001 İç Denetçisi Eğitimi ve Tesis Yönetim Sistemi (ISO 41001:2018) – Uygulama Eğitimi verilebilmektedir. Bilgilendirme eğitiminin temel amacı: standardın önemli şartlarını örneklerle katılımcılara aktarmak ve/veya bağımsız denetimler ile belgelendirme aşamasına geçmek isteyen kuruluşlara yardımcı olmak olarak açıklanabilir. Uygulama eğitiminin amacı ise; Tesis Yönetim Sistemi Standardı’nı uygulamayı planlayan veya uygulamaya başlayan kuruluşların üst ve orta düzey yöneticileri ile bu standardın uygulamaları hakkında bilgi edinmek isteyen kişilere standardın ana ve alt maddeleri hakkında örneklerle bilgi vermek olarak açıklanabilir.


Bu eğitimlere katılması tavsiye edilen personel; tesis yönetim hizmeti veren veya alan kuruluşların üst ve orta düzey yöneticileri ile bu standart hakkında bilgi sahibi olmak isteyen personel olarak ifade edilebilir. Kuruluşunuzda ISO 41001 Standardı uygulamaya başlamadan önce ya da bu standart ile ilgili belgelendirme faaliyetine başvurmadan önce bu tarz eğitimlere ilgili personelin katılmasını sağlamak, kuruluşunuz için faydalı olabilir.
Ülkemizde, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından da standartlar ile ilgili eğitimler verilmektedir. Ancak TSE’nin 2020 yılı Eğitim ve Sertifika Programı dokümanında ISO 41001 Standardı ile ilgili eğitim yoktur. Bu standart ile ilgili olarak TSE’den eğitim almak isteyen kuruluşlar TSE ile iletişime geçerek bu taleplerini iletebilirler. ISO 41001 Standardı’nın sertifikasına sahip olmak ve bu standardın gerekliliklerini kuruluşunuz bünyesinde yerine getirmek, iş stratejileriyle örtüşen ve sürekli olarak gözden geçirilip iyileştirilen güvenilir bir tesis yönetim sistemine sahip olduğunuzu gösterir.


ISO 41001 Standardı’nın sertifikasyon süreci adımları;

•    Tesis yönetim sistemi geliştirme,
•    Uygulama,
•    Birinci aşama değerlendirme denetimi,
•    İkinci aşama değerlendirme denetimi,
•    Denetim raporu,
•    Sertifikasyon,
maddeleri ile açıklanabilir.

ISO 41001 Danışmanlık

o Mevcut Durum Tespiti – Çalışma Planının Netleştirilmesi, Gerekli Bilgi-Belgelerin Toplanması – Değerlendirilmesi,

o Yönetim ve Çalışanlar için Temel Eğitimlerin Planlaması ve Gerçekleştirilmesi,

o Dokümantasyon İncelemeleri, Hazırlıkları ve Güncellemeler,

o Çalışma Alanlarının ve Uygulamaların İncelenmesi, Tespitler ve İyileştirmelerin Planlanması ve Uygulama Takibi,

o İç Denetçilerin Belirlenmesi ve Eğitimlerin Gerçekleştirilmesi, Denetim Planlaması ve Uygulama Takibi

o Gözden Geçirme – Değerlendirme,

o Belgelendirme Denetim(ler)i Öncesi ve Sonrası Değerlendirmeler

 

Not: Danışmanlık süresi boyunca, TYS’nin Kurulması ile ilgili dış kaynaklı ölçümler-testler-iyileştirme çalışmaları (gerekirse), Danışmanlık Hizmet Teklifinin dışındadır.


 

Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
  • Beylikdüzü OSB mah. Mermerciler Sanayi Sit. 3. Cad. No:8 Corner Office K:3 D:53 Beylikdüzü / İstanbul
  • Telefon : +90 212 438 42 06
  • Oud Metha Offices, 1st Floor, Block B Healtcare City Dubai, UAE
  • Telefon : +90 850 888 85 71
  • Fax : 0212 438 42 07
  • info@taksimdanismanlik.com

Ne Aramıştınız ?