Teklif Formu
+90 212 438 42 06
info@taksimdanismanlik.com

ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi Danışmanlık Hizmeti

ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi Danışmanlık Hizmeti

 

Kamu veya özel sektör işletmesi olması farketmeksizin her kurumun, çalışmaları ve faaliyet gösterdiği alanlar ile ilgili çeşitli riskleri mevcuttur. Tamamen sıfıra indirilmesi mümkün olmasa da bu risklerin önceden belirlenmesi, ayrıntılandırılması ve neden–sonuç analizinin yapılması mümkündür. Kurumları doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendiren bu riskler, böylelikle minimize edilebilmekte ve olumsuz sonuçlarından kaçınılabilmektedir.
Kurumların, riskleri ilk defa belirlemesinden, kapsamlı ve sistematik önlemler alması ve uygulamasına kadar gerçekleştirdiği çalışmaların tamamına risk yönetimi denilmektedir. Giderek globalleşen ve daha kompleks bir yapıya bürünen kurumlar, sektörler ve ticari faaliyetler için zaman içerisinde genelgeçer kuralların olduğu bir standart gerekli hale gelmiştir. ISO 31001 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi, bu bağlamda uluslarası düzeyde geliştirilmiş bir standart olup halihazırda birçok kurum tarafından uygulanmaktadır. Birçok firma bu standart için ISO 31001 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi danışmanlık hizmeti ve eğitim desteği alabilmektedir. Bu standart ile ilgili sürdürülen danışmanlık hizmetlerinden önce ISO 31001’i biraz yakından tanımakta fayda var.

ISO 31001 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi Nedir?

ISO 31001, özetle doğru bir risk yönetimi yapabilmek için kurumlar bünyesinde belirli esaslar ve birtakım ilkeler belirlemektedir. Standardın amacı, risk yönetiminin kurumun bütün departmanlarında ve bürün süreçlerinde yapılmasını sağlamaktır. Bunu yaparken de kurumun kültürü; vizyon, misyon ve değerlerinden sapmamaya özen gösterilmektedir.  ISO 31001 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi danışmanlık hizmeti alan kurumlar, bu standardı işletme faaliyetlerinin tamamına olduğu gibi sadece belirli proje ve aktivetelere de uygulayabilmektedir.
ISO 31001 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi Danışmanlık Hizmetleri Nelerdir?
Her kurumun, kendi içerisinde, paydaşları ile yürüttüğü çalışmalarda veya dış faktörlerden doğan riskler için aldığı birtakım önlemler mevcuttur. Fakat her koşulda kurumlar bu riskleri belirli bir aşamaya kadar yönetebilmekte ve bir yerden sonra ISO 31001 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi danışmanlık desteğine ihtiyaç duyabilmektedir. ISO 31001’in kurum bünyesinde nasıl uygulanacağı ve bu konuyla ilgili kimlerin ne tür çalışmalar yürüteceği ile ilgili bütün konular ISO 31001 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi Danışmanlık hizmeti ile cevap bulabilmektedir.
ISO 31001 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi Danışmanlık hizmetinden faydalanan bir kurum, standart kapsamı ve ilgili adımlar hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmanın yanında, gerekli dokümanların nasıl oluşturulması ve takip edilmesi gerektiğini de öğrenebilecektir. Böylesine önemli bir konuda danışmanlık hizmeti alan kurumlar, şüphesiz, kendi içerisinde zamanla risk yönetimi yapabilir hale gelmekte ve bir risk kültürü oluşturabilmektedir. Bu noktada, ISO 31001 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi Danışmanlık hizmetinin bu konuda tecrübe sahibi olan kişi ya da firmalardan talep edilmesinde büyük fayda vardır.

ISO 31001 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi Danışmanlık Desteği Neden Önemlidir?

Günümüz iş dünyasında sektör ve ölçek farketmeksizin her kurum için risk yönetimi en önemli konulardan biri haline gelmiştir. Bu nedenle, her geçen dün daha fazla sayıda kurum, bu konuda kendini geliştirmekte ve ISO 31001 sistemini kendi bünyesinde faal hale getirmek için çalışmaktadır. ISO 31001 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi Danışmanlık hizmeti bu noktada çok kritik bir rol üstlenmektedir. Bu hizmeti alan kurumlar, ISO 31001 belgelendirme sürecini daha hızlı bir şekilde atlatabilmektedir.


ISO 31001 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi Danışmanlık desteği alan kurumlar, ilgili standardın şu maddelerini daha kolay kavrayabilmekte ve uygulayabilmektedir:

•    Giriş
•    Kapsam
•    2 Terimler ve tarifler
•    3 Prensipler
•    4 Çerçeve
•    4.1 Genel 0
•    4.2 Vekâlet ve taahhüt
•    4.3 Riski yönetme ile ilgili çerçevenin tasarımı
•    4.4 Risk yönetiminin gerçeklemesi
•    4.5 Çerçevenin izlenmesi ve gözden geçirilmesi
•    4.6 Çerçevenin sürekli iyileştirilmesi
•    5 Süreç
•    5.1 Genel
•    5.2 İletişim ve istişare
•    5.3 Kapsam oluşturma
•    5.4 Risk değerlendirme
•    5.5 Risk iyileştirmesi
•    5.6 İzleme ve gözden geçirme
•    5.7 Risk yönetim sürecinin kaydı


    Doğru kişi ya da kuruluşlardan alınmış ISO 31001 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi Danışmanlık desteği ile kurumlar özetle şu avantajları elde edebilmektedir:

•    Riskler, risk yönetim sistematiği, standart maddelerin uygulanması ve buna benzer konularda gerekli öngörülerin yapılması.
•    Gerektiğinde hızlı ve doğru kararlar alabilme becerisi kazanma.
•    Riskleri doğru bir şekilde yöneterek zamandan ve paradan tasarruf sağlama.
•    İş adımlarında birtakım risklerden dolayı meydana gelecek aksamaların önüne geçilmesi.
•    Kurum hedeflerine daha hızlı ulaşabilme.
•    Başta müşteriler olmak üzere, kurum çalışanları, tedarikçiler, sivil toplum kuruluşları, sendikalar, meslek odaları vs gibi paydaşlar arasında güven oluşması.
 

Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
  • Beylikdüzü OSB mah. Mermerciler Sanayi Sit. 3. Cad. No:8 Corner Office K:3 D:53 Beylikdüzü / İstanbul
  • Telefon : +90 212 438 42 06
  • Oud Metha Offices, 1st Floor, Block B Healtcare City Dubai, UAE
  • Telefon : +90 850 888 85 71
  • Fax : 0212 438 42 07
  • info@taksimdanismanlik.com

Ne Aramıştınız ?