Teklif Formu
+90 212 438 42 06
info@taksimdanismanlik.com

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi

Bilim ve teknolojinin son yıllarda giderek daha fazla gelişmesiyle beraber bilgi güvenliği konusu da çok daha önemli bir hale gelmiştir. Bu nedenle, birçok uluslararası standart düzenlenmekte ve bilgi güvenliği kavramı ortak bir zemine oturtulmaya çalışılmaktadır. Bu standartlardan ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile kurumların sahip olduğu kendi bilgileri ve kurum bünyesinde bulunan müşteriler ve diğer paydaşlarının bilgileri güvenli bir şekilde korunabilmektedir.
Bu yönetim sisteminin birçok kuruluş için zorunlu hale getirilmesiyle beraber ilgili kuruluşlar ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi almak için ayrı bir çalışma yürütmektedir. Belge alma sürecinde birçok önemli nokta olduğundan kuruluşlar, bünyesindeki bazı personellere bu konuda çeşitli eğitimler aldırmaktadır. Bu eğitimlerden biri de ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi olmaktadır.
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi ile beraber bu belgeyi alma zorunluluğu bulunan kuruluşlar ISO 27001 süreci ile ilgili doğru bir planlama yapabilmektedir. Belgenin kuruluşlara belirli bir süre için verilmesi ve her yıl çeşitli denetlemelerin yapılması, kuruluşları, bu eğitimin kapsadığı bilgileri güncel tutmaya teşvik etmektedir.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi Amacı Nedir?

Bu eğitim, kurumların ISO 27001 sertifikasına sahip olmasına kadar geçen bütün süreci en doğru şekilde planlamasına ve sertifika alındıktan sonra da kurum içerisinde doğru stratejilerin izlenmesine yardımcı olmaktadır. Bu bakımdan ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi ile kurumlar, şu hedefleri gerçekleştirmeye çalışmaktadır:
-    Bu yönetim sisteminin kurulmasını ve sürekli olarak geliştirilmesi.
-    Bunun için gerekli olan tüm temel dokümantasyon bilgisinin kazanılması.
-    Standardın maddelerinin doğru şekilde anlaşılması, yorumlanması ve uygulanması.
-    Yönetim sisteminin gerektirdiği doğru raporlama becerilerinin oluşturulması.
-    ISO 27001 süreci ve bilgi güvenliği konusunda kurum içerisinde farkındalık kazandırılması.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi Kimlere Yöneliktir?
Bu eğitimin hitap ettiği kitle, aslında kurumlarda ISO 27001 sürecine dahil olan bütün personellerdir. Bu bakımdan, yönetim sisteminin uygulanmasında görev alan bütün kurum çalışanları, yöneticiler, danışmanlar; ISO 27001’in gerektirdiği raporlama işlemlerinden sorumlu kişiler, yönetim sisteminin süreçlerini kontrol eden kurum içi denetçiler ve denetçi adayları, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi almak durumundadır.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi Süresi Nedir?
Bu eğitim, genel olarak 2 – 3 günlük bir süre zarfında gerçekleştirilmektedir. Eğitimi veren kurumun ya da firmanın ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi konusundaki planlamasına bağlı olarak eğitim süresi değişebilmektedir. Bunun yanında, eğitime katılımcı profili ve hedef kitleye bağlı olarak da farklı süreli ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi görebilmek mümkündür.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi Hangi Konuları Kapsamaktadır?
Bu eğitim, ISO 27001 konusunda oldukça bilgilendirici bir içeriğe sahiptir. Özellikle, 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi almak isteyen ve halihazırda bu belgeye sahip olup süreç hakkındaki bilgilerini güncel tutmak isteyen kurumlar, eğitime mutlaka katılım göstermelidir.

    ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi kapsamında anlatılan konuların başlıkları şöyle sıralanabilir:
-    Bilgi güvenliği nedir, neden bu kadar önemlidir?
-    Bilgi güvenliği konusundaki yasal ve ticari konular.
-    ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin geçmişi ve gelişim süreci.
-    ISO 27001 kapsamı, yöntemi ve politikası gibi çeşitli prosedürler.
-    ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin gerektirdiği dokümantasyon yapısı ve bu sisteme dahil dokümanların neler olduğu (talimalat, plan, form, liste vs); ayrıca dokümanların takibinin ve kontrolünün nasıl yapıldığı.
-    ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi kapsamında dokümantasyon ve başka birtakım konular ile ilgili örnek çalışmalar da yapılmaktadır.


ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi alıp iç denetçi olmak isteyen katılımcılar için eğitim içerisinde öne çıkan konu başlıkları ise şunlardır:
-    Genel tetkik prensiplerinin neler olduğu.
-    Tetkiklerin nasıl oluşturulduğu.
-    Tetkiklerin doğru bir şekilde izlenebilmesi ve kontrol edilebilmesi için bir tetkik ekibinin oluşturulması.
-    Tetkikler için gerekli hazırlıkların planlanması, tetkiklerin başlatılması, yönetilmesi, sonlandırılması ve gerekli dokümantasyon işlemlerinin yürütülmesi.


ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi Kurumlara Ne Gibi Faydalar Sağlanamaktadır?
Bu eğitimi alıp kurum içerisinde iç denetçi olmaya hak kazanan çalışanlar ile, kurumun bilgi güvenliğinin sürdürülebilir bir şekilde sağlanması ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin gerekliliklerini yerine getirmesi konusunda her zaman güncel ve hazır bir kurumsal yapıya sahip olması mümkün olmaktadır. Bunun yanında, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi sayesinde, kurumun her yıl düzenli olarak yapılacak denetlemelere hazır olması ve süresi biten ISO 27001 belgesini hızlı bir şekilde tekrar alması sağlanabilmektedir. Bilgi güvenliği konusunda uluslararası bir standarda sahip olunmasının yanında, bu sistemin düzenli olarak takip edilmesi ve aktif olarak kullanılması, kurumun müşteriler gözündeki değerini ve prestijini de artıracaktır. Böylelikle, ilgili kurum ya da şirket, piyasada bir rekabet avantajı da elde edebilecektir.


 

Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
  • Esentepe Mahallesi Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Pardus PLaza No:4 Şişli/İstanbul
  • Telefon : +90 212 438 42 06
  • Oud Metha Offices, 1st Floor, Block B Healtcare City Dubai, UAE
  • Telefon : +90 850 888 85 71
  • Fax : 0212 438 42 07
  • info@taksimdanismanlik.com

Ne Aramıştınız ?