Teklif Formu
+90 212 438 42 06
info@taksimdanismanlik.com

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi

ISO 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi nedir?

Bilgi ve teknoloji çağında, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, kurumların bilgi varlıklarını korumak ve riskleri etkin bir şekilde yönetmek için kilit bir adımdır. ISO 27001, uluslararası geçerliliği olan önemli  bir standarttır ve kuruluşlara bilgi güvenliği için en iyi uygulamalarını benimsemeleri için bir çerçeve sunar. Bu sistem, bilgi güvenliği yönetim süreçlerini kurumsal politikalarla bütünleştirerek, hassas verilerinizi güvende tutmanızı ve itibarınızı güçlendirmenizi sağlar. Sizin için ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi hakkında daha fazla bilgi sunmak için buradayız. Hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olmak için güvenlik çözümleri sunuyoruz ve bilgi güvenliği süreçlerinizde size rehberlik ediyoruz.

 

Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin Amacı ve Temel Unsurları

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS), bir kuruluşun bilgi varlıklarını korumak, bilgi güvenliği risklerini yönetmek ve bilgi güvenliği süreçlerini etkin bir şekilde yürütmek için kullanılan bir çerçevedir. BGYS, bilgi güvenliği politikalarını, prosedürlerini, yönergelerini ve kontrollerini tanımlayarak organizasyonun bilgi güvenliği hedeflerine ulaşmasını sağlar.

 

BGYS´nin amacı, bilgi varlıklarını korumak, bilgi güvenliği risklerini en aza indirmek, hukuki ve düzenleyici gereksinimlere uyum sağlamak, itibar kaybını önlemek ve iş sürekliliğini sağlamaktır. Ayrıca, bilgi güvenliği bilincini artırmak, personelin eğitimini sağlamak ve bilgi güvenliği ile ilgili sorumlulukları tanımlamak da BGYS´nin hedefleri arasındadır.

 

 

BGYS´nin temel unsurları şunlardır:

 

 

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, kuruluşun bilgi varlıklarını korumak, riskleri yönetmek ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için sistematik bir yaklaşım sunar. Bu, bilgi güvenliği kültürünü teşvik eder ve kuruluşun bilgi güvenliği hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur.

 

ISO 27001 Nedir?

Günümüzde işletmelerin büyük bir kısmı, müşterilerinin ve çalışanlarının hassas verilerini tutmaktadır. Bu verilerin gizliliğinin korunması ve kötü niyetli saldırılara karşı önlem alınması büyük önem taşır. Bu nedenle, ISO 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi, işletmelerin bilgi güvenliği risklerini yönetmelerine ve korumalarına yardımcı olmak için tasarlanmış bir standarttır.

 

ISO 27001, bilgi güvenliği yönetim sistemi için uluslararası bir standarttır. "ISO/IEC 27001 Bilgi Teknolojisi - Güvenlik Teknikler - Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi - Gereksinimler" olarak da bilinir. Bu standart, bir organizasyonun bilgi güvenliği yönetim sistemini kurmasını, uygulamasını, sürdürmesini ve sürekli iyileştirmesini sağlamak için gereken gereksinimleri belirler.

 

ISO 27001 standardı, bir işletmenin bilgi varlıklarının tüm yönlerini ele alan bir bilgi güvenliği yönetim sistemi (BGYS) oluşturmasını gerektirir. Bu sistemin amacı, işletmenin bilgi varlıklarının gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini korumak, iş sürekliliğini sağlamak ve bilgi güvenliği risklerini azaltmaktır.

 

ISO 27001 standardının uygulanması, işletmelerin bilgi güvenliği yönetimine odaklanmasını sağlar. Ayrıca, standart, işletmelerin bilgi güvenliği yönetiminde sürekli iyileştirme yapmalarına da yardımcı olur.

 

ISO 27001 Standardı Ne İşe Yarar?

 

 

ISO 27001 Standardı Nasıl Uygulanır?

ISO 27001 standardının uygulanması, işletmenin büyüklüğüne ve karmaşıklığına bağlı olarak değişebilir. Ancak, genel olarak ISO 27001 uygulama süreci aşağıdaki adımlardan oluşur:

 

Değerlendirme: İşletme, mevcut bilgi güvenliği uygulamalarını değerlendirir ve ISO 27001 standartlarına uygunluğunu belirler.

Politika Oluşturma: İşletme, bilgi güvenliği politikalarını ve prosedürlerini oluşturur ve belgelendirir.

Risk Değerlendirmesi: İşletme, bilgi güvenliği risklerini belirler ve bu riskleri azaltmak için uygun önlemleri alır.

Bilgi Varlıklarının Yönetimi: İşletme, tüm bilgi varlıklarını belirler, sınıflandırır ve koruma gereksinimlerine göre yönetir.

Personel Eğitimi: İşletme, tüm personelin bilgi güvenliği konusunda eğitilmesini sağlar.

İzleme ve Denetim: İşletme, ISO 27001 standartlarının uygulanmasını izler ve düzenli denetimler yapar.

ISO 27001 standardının uygulanması, işletmenin bilgi güvenliği yönetimine odaklanmasını ve sürekli iyileştirmeler yapmasını sağlar.

Firmalar, ISO 27001 bilgi güvenliği sertifikası alarak, müşterilerine bilgi güvenliği konusunda güven verirler.

 

ISO 27001 Sertifikası Hangi İşletmeleri Kapsamaktadır?

ISO 27001, tüm işletmelerin kullanabileceği bir standarttır. Bilgi güvenliği yönetim sistemi (BGYS) oluşturmak isteyen veya var olan sistemini iyileştirmek isteyen tüm organizasyonlar bu standarda uygun olarak belgelendirme işlemi gerçekleştirebilirler.

Bu standardın kullanımı, özellikle bilgi ve iletişim teknolojileri (ICT) sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için büyük bir önem taşımaktadır. Ancak, finans, sağlık, hukuk gibi birçok sektörde faaliyet gösteren işletmeler de bilgi güvenliği yönetim sistemi uygulayarak ISO 27001 sertifikası almaktadır. Özellikle teknoloji ve iletişim alanında faaliyet gösteren firmalar için  ISO 27001 Belgesi almak zorunlul hale gelmiştir. Bu kurumların faaliyet alanlarını şöyle sıralayabiliriz:

1.    İnternet servisleri
2.    Sabit ya da mobil telefonlar
3.    Sanal mobil şebeke hizmetleri
4.    Uydu ve haberleşme
5.    Elektronik haberleşme
6.    Altyapı işletmeciliği
7.    Görev ve imtiyaz sözleşmesi imzalayan firmalar.
8.    Bilişim sektöründe yer alan ve yazılım ve donanım hizmeti veren firmalar.
9.    Gümrük işleri kolaylaştırma yetkisine sahip olmak isteyen firmalar.

    Faaliyet alanları yukarıda verilen firmaların yanında, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirme;

1.    2014 yılında çıkarılan bir kanun ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve elektrik, petrol, doğalgaz sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar,
2.    2015 tarihinde yürürlüğe giren bir yasa ile e-fatura hizmeti veren / verecek özel entegratör firmalar
için zorunlu hale getirilmiştir.

 

ISO 27001 Belgesi Nasıl Alınır?

ISO 27001, bir organizasyonun bilgi güvenliği yönetim sistemlerinin (BGYS) gerekliliklerini yerine getirdiğini kanıtlayan uluslararası bir standarttır. Bu belge, müşteriler ve tedarikçiler gibi paydaşlar için güvenilirliği ve itibarı artırır. İşte belgelendirme aşamaları:

 

İlk adım olarak, belgelendirme kuruluşlarına başvurmanız gerekir. Bu kuruluşlar, ISO 27001 sertifikasyonu için belgelendirme hizmeti sunarlar. Başvuru sürecinde, belgelendirme kuruluşu organizasyonunuzun belgelendirme kapsamını belirleyecektir. Ayrıca, belgelendirme süreci hakkında bilgi verilir ve belgelendirme için gereken belgelerin hazırlanması konusunda yardımcı olur.

ISO 27001 belgesi almak için, organizasyonunuzun bir BGYS´ye sahip olması gerekir. Bu BGYS, belgelendirme kuruluşu tarafından incelenecektir. BGYS dokümantasyonu, politikalar, prosedürler, talimatlar ve kayıtlar içermelidir. Bu dokümantasyon, organizasyonunuzun bilgi varlıklarının güvenliğini nasıl koruduğunu ve iş süreçlerinin nasıl yürütüldüğünü açıklamalıdır.

BGYS´nin etkinliğini ve uygunluğunu sağlamak için organizasyonunuz, periyodik iç denetimler gerçekleştirmelidir. İç denetimler, BGYS´nin uygulanabilirliğini, uygunluğunu ve etkinliğini değerlendirir. Bu denetimler, belgelendirme kuruluşunun da dikkate alacağı önemli bir unsurdur.

Dış denetim, belgelendirme kuruluşu tarafından gerçekleştirilir. Belgelendirme kuruluşu, BGYS´nin ISO 27001 gerekliliklerine uygunluğunu değerlendirecek ve uygun görülmesi durumunda ISO 27001 belgesini firmaya verecektir.

ISO 27001 belgesinin alınmasının ardından, organizasyonunuzun BGYS´sini sürekli olarak geliştirmesi gerekir. BGYS´nin sürekli iyileştirilmesi, ISO 27001 belgesinin yenilenmesi için gereklidir. Bu, organizasyonunuzun bilgi varlıklarının güvenliğini sürekli olarak sağlaması için önemlidir.

 

ISO 27001 belgesi, bir organizasyonun güvenilirliği ve itibarı için önemli bir adımdır. Belge almak için uygun bir BGYS oluşturmakve belgelendirme sürecinde belgelendirme kuruluşu ile yakın bir iş birliği içinde çalışmak gereklidir. Sürekli iyileştirme faaliyetleri de belgenin güncelliğinin korunması için önemli bir unsur olarak kabul edilmektedir. Organizasyonunuz, ISO 27001 belgesi almak için gereken tüm adımları başarıyla tamamladığında, belgelendirme kuruluşu tarafından ISO 27001 belgesi verilecektir.

 

ISO 27001 belgesi almak, organizasyonunuzun bilgi güvenliği yönetim sisteminin uluslararası standartlara uygun olduğunu gösterir. Bu belge, müşterilerinizin ve tedarikçilerinizin güvenini ve itibarını artırır. Ayrıca, iş süreçlerinizin daha etkili ve verimli bir şekilde yönetilmesine yardımcı olur.

 

 ISO/IEC 27001:2022 Standardı Yayınlandı:

ISO/IEC 27001:2022 versiyonu 25 Ekim 2022 tarihinde yayınlandı. ISO 27001 2022 standardına geçiş için verilen süre 3 yıldır. Bu standart, önceki sürüm olan ISO 27001:2013´e göre bazı önemli değişiklikler içermektedir. Bu değişiklikleri ISO/IEC 27001:2022 Standardı sayfamızda bulabilirsiniz.

ISO 27001:2022 standardına geçiş yapmak isteyen kuruluşlar için son tarih 31 Ekim 2025´tir Bu tarihten sonra, ISO 27001:2013 sertifikaları geçersiz sayılacaktır.Taksim danışmanlık firması olarak, ISO 27001:2022 standardına uyum sağlamak için gereken adımları sizin için kolaylaştırıyoruz.  ISO 27001:2022 standardına geçiş yapmak isteyen kuruluşlara aşağıdaki hizmetleri sunuyoruz:

 

- Mevcut bilgi güvenliği yönetim sisteminizin durumunu analiz ediyoruz.
- ISO 27001:2022 standardına uyum sağlamak için gereken değişiklikleri belirliyoruz.
- Bilgi güvenliği yönetim sisteminizi revize ediyoruz.
- Bilgi güvenliği yönetim sisteminizin uygulanmasına ve sürdürülmesine destek veriyoruz.
- Bilgi güvenliği yönetim sisteminizin denetlenmesine ve sertifikalandırılmasına yardımcı oluyoruz.

 

Taksim danışmanlık firması olarak, ISO 27001:2022 standardına geçiş yapmak isteyen kuruluşlara profesyonel, kaliteli ve uygun fiyatlı bir hizmet sunuyoruz. Siz de bilgi güvenliğinizi güçlendirmek ve rekabet avantajı elde etmek istiyorsanız, bizimle iletişime geçin.  

Taksim Danışmanlık sahip olduğu bilgi ve tecrübeyle her sektörden firmanın ihtiyaç duyduğu ISO belgelendirme ve eğitim hizmetlerine en kaliteli çözümleri sunmaktadır. ISO 27001 belgesi veya  ISO 27001 Eğitimi  almak için hemen iletişime geçebilirsiniz.

Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
  • Esentepe Mahallesi Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Pardus PLaza No:4 Şişli/İstanbul
  • Telefon : +90 212 438 42 06
  • Oud Metha Offices, 1st Floor, Block B Healtcare City Dubai, UAE
  • Telefon : +90 850 888 85 71
  • Fax : 0212 438 42 07
  • info@taksimdanismanlik.com

Ne Aramıştınız ?