Teklif Formu
+90 212 438 42 06
info@taksimdanismanlik.com

ISO 26001 Temel Bilgilendirme Eğitimi

ISO 26001 Temel Bilgilendirme Eğitimi ISO 26001 Nedir?

Bir sosyal sorumluluk belgesidir. Sosyal sorumluluk yönetim sistemi olarak da geçmektedir. Uluslararası standartlar örgütü tarafından geliştirilen uluslararası bir yönetim sistemidir.
ISO 26001 temel bilgilendirme eğitiminin yardımcı olmayı hedeflediği bazı konu başlıkları aşağıda listelenmiştir.
?    İşletmelerin vizyon ve misyonları
?    Süreçler ve prosedürler
?    Müşteriler
?    Çalışanlar
?    Çevre
?    Sosyal sorumluluklar
Temel amacı sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamaktır. Amaçları arasında yer alanlardan bir kısmı:
?    Sosyal sorumluluğu tanımak ve paydaşları dahil etmek
?    Sosyal olarak sorumlu davranışı işletme bütününe entegre etmek
?    Sosyal sorumluluğun altında yatan yedi temel ilkeyi sürdürmek


Sosyal sorumluluğun altında 7 temel ilke yatmaktadır. Bunlar:
1.    Hesap verebilir olmak
2.    Şeffaf olmak
3.    Etik davranmak
4.    Paydaş çıkarlarına saygı duymak
5.    Hukukun üstünlüğüne saygı duymak
6.    Uluslararası davranış normlarına saygı duymak
7.    İnsan haklarına saygı duymak


ISO 26001 standardını belirlemek için;
-    Sivil toplum Kuruluşları
-    İşçi Grupları
-    Tüketici Grupları
-    Resmi Kuruluşlar
Gibi farklı alanlardan ve dünyanın her yerinden birçok insan bir araya gelmiş, ortak paydada buluşmuş ve fikir birliğinde bulunup bunları sistematik bir şekilde yayınlayarak bu standardı oluşturmuşlardır.
ISO 26001 temel bilgilendirme eğitimi denetim kapsamında; çalışanların yaşı, çalışanların koşulları, çalışanların hakları, çalışma saatleri, çalışan maaşları, çalışma ortamı, ayrımcılık ve disiplin ortamı gibi unsurlar yer almaktadır. Bu denetim kapsamına giren unsurlar çalışanların ve iş ortamının uygun bir şekilde yönetilmesini sağlamakta, aynı zamanda işvereni karşılaşacağı tüm haksızlık ve olumsuzluklardan korumaktadır. Karşılıklı eşitlik anlayış ve adalet ilkelerini benimsemiş olan standart, tüm tarafların çıkarlarını gözetmektedir. Bu eğitimi alarak standardın gerekliliklerini yerine getirmek; kuruluşun ve çalışanların refahını yükseltecek, hak edilen değeri görmelerini sağlayacaktır.


ISO 26001 Belgesini edinmek ve sonrası için bazı süreç ve aşamalardan geçmek gerekmektedir. Bu aşamaların en önemlileri aşağıda listelenmiştir.
?    Kurum ya da kuruluş ihtiyaçlarını belirlemelidir.
?    Kurum ya da kuruluş hedeflerini belirlemelidir.
?    ISO 26001 standardı için uygun ortam sağlanmalıdır.
?    ISO 26001 standardında bulunan şartlar sağlanmalıdır.
?    ISO 26001 sorumluluk yönetim sistemi uygulamaları gerçekleştirilmelidir.
?    Başvuruda bulunulmalıdır.
?    Denetimi yapılmalıdır.


Belge edinimi için deneyimli kuruluşlarla çalışmak, belge talebi olan kişi ya da kuruma avantaj sağlamakta, karşılaşılabilecek olumsuzlukları ortadan kaldırmaktadır. Detaylı bilgi, sorular ve ISO 26001 temel bilgilendirme eğitimini almak için iletişime geçilmelidir.
Özel sektör, kamu sektörü ya da kar amacı gütmeyen sektörlerdeki tüm işletmeler bu standardı kullanabilmektedir. ISO 26001 temel bilgilendirme eğitimi hakkında daha detaylı bilgi almak için iletişime geçilmelidir.

ISO 26001 Faydaları Nelerdir?

ISO 26001 belgesini edinen kişi ya da kuruluş bir takım avantajlara sahip olmaktadır. Bu durum belgenin edimiyle doğru orantılıdır. Standardın kapsamında yer alan koşulları yerine getirmek kuruma aşağıda listelenmiş olan bazı olumlu sonuçların kazanımını sağlayacaktır. Daha detaylı bilgi için iletişime geçilmeli ve destek alınmalıdır.
•    Standardı uygulayan kurum rakiplerine karşı üstünlük elde edecektir.
•    Kuruluşun sektördeki saygınlığı artacaktır.
•    Kurumun marka değeri yükselecektir.
•    Müşteri memnuniyetini sağlayacaktır.
•    Kuruluşa yeni müşteri kazandıracaktır.
•    Çalışan verimliliği artacaktır.
•    Çalışanların kuruluşa bağlılıkları artacaktır.
•    Finans sağlayıcılarının kuruluşa bakış açısı değişecek ve daha olumlu bir yön kazanacaktır.
•    Yasal gereklilikler güvence altında tamamlanacaktır.
•    Her türlü soyut verim artacağından, bu konuda oluşabilecek maliyetler en aza indirgenecektir.
•    Topluma ve çevreye karşı olan sorumluluğun gereklilikleri yerine getirilecektir.
•    Kurum ya da kuruluşun etik görünümü önem kazanacaktır.
•    Kuruluşun iletişimde olduğu her alanla (resmi makamlar, rakipler, müşteriler vb.) ilişkisi güçlenecektir.
•    Standart; kuruluş ya da kişiler için iyileşme ve sürekli bir gelişim hedeflemekte, bunu sağlamaktadır.
•    Kurumun performansına katkı sağlayacaktır.
•    Sistem insan kaynaklı olduğundan; standardı uygulayan kuruluşlarda bu kuruluşla herhangi bir şekilde bağlantısı olan herhangi bir kişi memnun kalacak, standart gereği bu kişinin her türlü hakkı gözetilecektir.
Bu standart daha iyi bir kuruluşu ve daha memnun kişileri (çalışan-müşteri-finansman) hedeflemektedir. ISO 26001 temel bilgilendirme eğitimi için iletişime geçilmelidir.

 

Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
  • Beylikdüzü OSB mah. Mermerciler Sanayi Sit. 3. Cad. No:8 Corner Office K:3 D:53 Beylikdüzü / İstanbul
  • Telefon : +90 212 438 42 06
  • Oud Metha Offices, 1st Floor, Block B Healtcare City Dubai, UAE
  • Telefon : +90 850 888 85 71
  • Fax : 0212 438 42 07
  • info@taksimdanismanlik.com

Ne Aramıştınız ?