ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi

ISO 45001 (OHSAS 18001) İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Danışmanlık Hizmeti
11 Haziran 2019
İmalatçı Firmalar İçin Elektrik Faturasında İndirim
12 Haziran 2019

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi

Bir kuruluşun karşılaştığı kritik durum, zorluk ve krizler karşısında faaliyetlerini devam ettirebilmesi için alınan önlem ve yapılan hazırlıkların, uluslararası standartlara göre düzenlenmesine “ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi” denilmektedir. Bu sistem, (ISO) “Uluslararası Standart Örgütü” tarafından geliştirilmiştir. Özellikle yüksek risk oranı taşıyan sektörler için tasarlanan ISO 22301, yaşanan zor durumlar ne olursa olsun kurumun en az hasarla yoluna devam etmesini sağlamak için mutlaka kurulmak zorunda olan bir planlama yönetimidir. Bu kapsamda belgelendirme çalışmalarını başlatan işletmeler uygulanacak planları daha iyi anlayarak, firmaya uygun yöntemlerle, iş sürekliliği stratejilerini kurum içinde yaygınlaştırmak suretiyle tecrübe edinmektedir.

 

Krizi Yönetebilmek Standartla Mümkün

ISO 22301 firmaların ihtiyaçlarını ve pay sahiplerinin gereksinimlerini karşılayabilen standartlara sahip bir yönetim sistemidir. Tamamen şirket ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır. Firmaların büyüklüğü, yapısı, pay sahipleri, mevzuatlar, sanayi ve kurumsal etmenler iş sürekliliği yönetim sisteminin şekillenmesinde önemli rol oynamaktadır.

Firmaların faaliyetlerini kesintiye uğratmadan yürütebilmeleri öncelikli hedefleridir. Kontrol edilemeyen sıra dışı durumlar sebebiyle yaşanan olağanüstü olayların, kurum faaliyetlerini etkilememesi için hazırlıklı olunması zorunludur. Bu durum ihmal edilmeyecek bir gerçekliktir.

ISO 22301 standartları bu hazırlıkların yapılmasına ve uygulanmasına yönelik bir sistemdir. Bu planlamaya sahip kuruluşlar kriz durumlarında neler yapılması gerektiğini çok iyi bilirler.

Standart, bugün ve gelecekte karşı karşıya kalınabilecek faaliyet risklerini önceden bilinir kılmaktadır ve bu riskleri kontrol edebilecek planlamaları uygulamaya almaktadır.

ISO 22301 sayesinde firma çalışanlarının kriz durumunda hangi süreçleri izleyecekleri de önceden belirlenmiştir. Böylece olay anında kuruluşların merkezi fonksiyonları sekteye uğramadan iş süreklilikleri devam etmiş olur. Sistem sayesinde kriz sürecinin kontrol altında tutulması, firmaya hızlı hareket etme avantajı sunar. Bu durum firma itibarı açısından rahatlama sağlar ve puan kazandırır.

 

Yasal Zorunluluktan Öteye Gitmiyor!

Günümüzde kuruluşlar ISO 22301’in önemini çok bilmemekle birlikte; bir kriz ya da felaket yaşanmadan iş sürekliliği standartlarını devreye sokmamaktadırlar. Kuruluşlar iş sürekliliğiyle ilgili süreçleri yasal sorumluluklarını yerine getirmiş olmak için ve hizmet üretiminde kesintiye uğradıkları zaman başlatmayı tercih ediyorlar.

İş sürekliliği belgesine sahip olmak zorunlu tutulmuyor ancak, son dönemlerde iş yaşamını her an tehdit altına alabilen doğal felaketler ve ekonomik krizlerin sık sık yaşanır olması, teknoloji, iletişim, enerji gibi sektörlerde faaliyet gösteren şirketler arasında yaygın olarak kullanılmasına neden olmaktadır.

“İş Sürekliliği Yönetim Sistemiyle” firmalar hizmet kesintilerini engelleyebilir, yasal sorumlulukları yerine getirebilir, müşteri kaybını en aza indirebilir ve kurum imajını koruyarak, pazar kayıplarının önüne geçebilirler.

 

Kriz Yaşayan Kuruluşların Geri Dönüşü Mümkün Olmuyor

Global araştırma firması GARTNER’in yaptığı araştırmaya göre felaket veya büyük kesintiye uğramış olan firmaların %43’ünün bir daha açılmadığı, %29’unun da iki yıl içinde kapanmak zorunda kaldığını açıklamıştır.

TUBİTAK UEKAE (Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü’nün) hazırladığı araştırma yazısına göre; 2006 yılından ABD’de ve Kanada’da bulunan 261 orta ve büyük ölçekli firma üzerinde yapılan incelemelerde, şirketlerin %52’sinin iş sürekliliği planına sahip olduğu görülmüştür.

Yine bu kurumların %26’sının iş sürekliliği sistemini kurum kapsamında yaygınlaştırmadığını ve güncelleyemediğini ortaya koymuştur. Netice olarak kurumların sadece %39’unun bu standardı doğru bir biçimde yönetebildiği anlaşılmıştır.

TÜBİTAK UEKAE’nin 2005 yılında yaptığı araştırmaya göre Türkiye’de ki firmaların sadece %11’inin iş sürekliliği planına uyduğunu tespit etmiştir.

 

ISO 22301 Faydaları Neler?

  • Planlama, uygulama, kontrol etme ve önlem alma gibi kavramlarla; kalite ve verimlilikte yüksek seviyeler yakalamak mümkün.
  • Uluslararası bilinirliğe sahip olan ISO 22301 belgesi ile müşterilerinizin güvenini kazanarak, yeni fırsatlar yaratabilir, yeni işler alabilirsiniz. Aynı zamanda rekabet gücünüzü artırmış olursunuz.
  • Şirketinizin geniş bir projeksiyona sahip olmasını sağlar, büyümek için yeni fırsatlar yakalamanıza yardımcı olur.
  • Düzenli denetimler sayesinde kurum içi gelişmeler artar, idari sisteminiz güncelliğini korur.
  • Yasal mevzuatlara uygun olduğunuzu ve gereklilikleri yerine getirdiğinizi hisse sahiplerine gösterirsiniz.
  • İş sürekliliği yönetimi denetimleri, maliyetlerin düşmesini sağlar, finansal performansı artırır, sigorta primlerini düşürür.
  • İş sürekliliği kabiliyeti genel anlamda ciddi bir üstünlük sağlar, rekabet gücü kazandırır, imaja katkı sunar.