ISO 18513 Turizm Hizmetleri Kalite Yönetim Standardı

AS 9100 Havacılık Yönetim Sistemi Danışmanlık Hizmeti
10 Haziran 2019
ISO 45001 (OHSAS 18001) İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Danışmanlık Hizmeti
11 Haziran 2019

ISO 18513 Turizm Hizmetleri Kalite Yönetim Standardı

Turizm faaliyetleri alanında uluslararası özelliklere sahip olan ISO 18513 Turizm Hizmetleri Kalite Yönetim Standardı, çok uzun araştırmalar sonucu ortaya çıkmış bir sistem yönetimi. Teknolojinin gelişmesi, mesafe kavramının ortadan kalkması ve kültürler arası alışverişin hızlanmasıyla turizm sektörü dünyanın en önemli sosyal, kültürel ve ekonomik fenomeni haline getirmiştir.

Son 50 yıldır ise ulusal ve uluslararası seyahatlerde görülen yoğun artış, sektörün hızlı büyümesi, hizmet ve kalite açısından sorunlar yaşamasına neden olmuş; bu yönde çözüm üretmek adına ilgili kurumların bir araya gelerek günümüzdeki kalite yönetim standartlarını ve kriterlerini geliştirmelerini sağlamıştır.

Bu alandaki son adımlar 2003 yılında “Uluslararası Standartlar Örgütü” tarafından ISO 18513:2003 Turizm Hizmetleri Kalite Yönetim Standardı olarak yayınlanmıştır.

 

Turistik Tesisler İçin Standardın Kapsamı

  • Kat hizmetleri ve ön büroda kullanılan işaretlerin standardizasyonu,
  • Rezervasyon formlarının kurumsal ve işlevsel hale getirilmesi,
  • Çalışanların kurumsal olarak ortak bir dil kullanmaları,
  • Yabancı dil seviyelerinin belirlenmesi ve eğitim süreçleri,
  • Güvenlik sistemlerinin uluslararası standartlara uygun olması,
  • Gıda güvenliğinin uluslararası standartlarda uygulanması,
  • Voltaj elektrik sistemlerinin uygunluğu,
  • Satın alma işlemlerinde standartların oluşturulması,
  • Çalışanların performans takibi ve verilen hizmetin değerlendirilmesine yönelik prensipleri kapsamaktadır.

 

Turizm İşletmeleri ve Kalite

Turistlerin ihtiyaçlarını karşılayacak ürün ve hizmetlerin üretilmesi, işletmelerin daha verimli çalışmasını ve maliyetlerin etkin bir şekilde düşürülmesi için uygulanan stratejiler olarak tanımlanmaktadır.

Günümüzde turizm faaliyetlerine yönelik uluslararası özelliklere sahip tek standart olan ISO 18513 bu alanda aktif çalışan firmaların hizmet ve yönetimlerini düzenleyerek, sürekliliği ve müşteri memnuniyetini sağlamaktadır. ISO 18513′ ün bir diğer özelliği de ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemiyle sorunsuz bir şekilde uyum sağlayabilmesidir.

 

Kalite Müşteri İhtiyacıdır!

Turizm sektörü gıdadan ulaşıma, ulaşımdan eğlenceye kadar birçok alana da dünya çapında hitap edebilen ve bünyesinde barındıran bir sektör olma özelliği de taşıyor. Dünyanın her yerinden, her ülkesinden insana hizmet sunmak için faaliyetlerde bulunan bu özel turizm dünyasında kalite ister istemez hayati bir konu olarak karşımıza çıkıyor.

Turizm firmalarında kalite standardı uygulamaları ürün ve hizmetlerin sunum aşamasından başlayarak satış sonrasında verilen hizmetlere kadar uzanmaktadır. Bu süreçte müşteri ihtiyaçlarının sürekli takip edilerek karşılanması ve personelin bu ihtiyaçlara uygun davranışlar sergilemesi ve kurum içi eğitimlerinin gerçekleştirilmesi zorunludur.

Turizm sektöründe işletmeler kaliteyi müşteri ihtiyacı olarak görüldüklerinde ve sürekli başarıyı kurum politikası olarak benimsediklerinde ancak eksiksiz ve hatasız bir hizmet sunmuş olacaklardır. Turizm sektörü hassas bir alan olduğu için işletmelerin ISO 18513 belgesiyle uluslararası yetkinlik ve yapabilirliklerini kanıtlamış olmaları devamlılıkları açısından önemlidir.