Koşer Belgesi Gerekli Evraklar
30 Mayıs 2016
İthalat Kredileri
22 Aralık 2016

ISO 17025 YÖNETİM SİSTEMİNİN SAĞLADIĞI YARARLAR

ISO 17025 YÖNETİM SİSTEMİNİN SAĞLADIĞI YARARLAR
 • Akredite laboratuvar olmanın avantajları, teknik yeterliliğin güvenilir bir göstergesi olmasıdır.
 • Ulusal ve uluslararası anlamda yeterliliğin resmi olarak tanınması anlamına gelir.
 • Laboratuvarlar tarafından düzenlenen rapor ve sertifikalar uluslararası kabul görmektedir.
 • Firma olarak akredite laboratuvar test, ölçüm ve analiz hizmetini daha çok satabilir hale gelir.
 • Akredite laboratuvardan çıkan test sonuçlarının iç pazar ve uluslararası pazarlarda kabul görür.
 • Laboratuvarların test tekrarı ve değerlendirmelerinin azaltılması veya bertaraf edilmesini sağlar.
 • Üçüncü taraflar tarafından tanınması nedeniyle laboratuvarın tek bir denetimden geçmesini sağlayarak çoklu denetimleri önler.
 • Spesifik test alanlarında kanıtlanmış yetkinliklere haiz laboratuvarların resmen tanınmasını sağlar.
 • Akredite laboratuvar tarafından deney raporu verilen ihraç ürünlerin tercih edilme şansını artırır.
 • Test laboratuvar standartlarının ve durumunun güncel tutulmasını sağlar.
 • Deneylerin kalite düzeylerini arttırır.
 • Saygınlık ve ticari üstünlük sağlar.
 • Kalitenin sürekliliğini temin eder.
 • Güvenilirliği arttırır.
 • Müşteri memnuniyetini üst seviyelere çıkartır.
 • Personelin teknik yeterliliğinin arttırır.
 • Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin (DÖF) başlatılabilmesi için bir bilgi kaynağı oluşturulur.
 • Cihaz ve teçhizatın sürekli bakımı ve kontrolünü sağlar.
Taksim Danışmanlık Hizmetleri, müşterilerine şu açılardan katkı verir;
 • TS-EN-ISO 17025:2005 standardını kurmak için eğitim verir.
 • Büyük Müşterilerinizin yapacağı fabrika denetimlerinin çok daha kolay ve olumlu geçirilmesini sağlar.
 • Gerekli uygulama, raporlama ve mevzuat eğitimlerini verir.
 • Başka firmalardaki deneyimlerini ve uygulamalarını paylaşır; böylece yüzlerce firmada denenmiş uygulamaları firmanıza katar.
 • İç denetimleri yapar. Böylece asıl denetimden önce oluşabilecek eksiklikleri belirler ve düzeltir.
 • Kalite Yönetim Sisteminizin gerçek anlamda da işlemesi için gerekli sistemi kurar.