Koşer Belgesi Gerekli Evraklar
30 Mayıs 2016
İthalat Kredileri
22 Aralık 2016

İSO 17025 AKREDİTASYONUNU KİMLER YAPTIRMALI?

İSO 17025 AKREDİTASYONUNU KİMLER YAPTIRMALI?
Deney ve kalibrasyon hizmeti veren bütün kuruluşlar ISO 17025 belgesi standardı uygulanabilir.
Bu standart, personel sayısına ve deney veya kalibrasyon faaliyetlerinin kapsamına bakılmaksızın bütün laboratuvarlara uygulanabilir.
Laboratuvar, bu standart tarafından kapsanan bir veya birden fazla faaliyeti yürütmüyorsa numune alma yeni metotların tasarımı ve geliştirilmesi gibi, bu hususlarla ilgili maddelerdeki şartlar uygulanmaz.
Kuruluşlar birinci taraf, ikinci taraf ve üçüncü taraf durumundaki laboratuvarları, inceleme ve ürün belgelendirme işlemlerinin bir parçası olarak deney veya kalibrasyon hizmeti veren laboratuvarları kapsar.
  • Birinci Taraf Laboratuvarlar: Üreticinin Laboratuvarları
  • İkinci Taraf Laboratuvarlar: Müşteri Laboratuvarları
  • Üçüncü Taraf Laboratuvarlar: Bağımsız Laboratuvarlar