Koşer Belgesi Gerekli Evraklar
30 Mayıs 2016
İthalat Kredileri
22 Aralık 2016

ISO 17020 Standardı Danışmanlığı

ISO 17020 Standardı Danışmanlığı
 • Kaldırma iletme ekipmanları testleri
 • basınçlı kaplar testleri
 • elektriksel ölçümler yapan firmaların uyması gereken bir akreditasyon standardıdır.
KALDIRMA VE İLETME MAKİNALARI
 1. VİNÇ
 2. MOBİL VİNÇ
 3. KULE VİNÇ
 4. CARASKAL
 5. FORKLİFT
 6. TRANSPALET
 7. ARAÇ KALDIRMA LİFTİ
 8. PLATFORM
 9. TRİFOR (HALATLI ÇEKTİRME)
 10. HUBZUG (ZİNCİRLİ ÇEKTİRME)
 11. KRİKO
 12. KALDIRMA EKİPMANLARI
 13. İŞ MAKİNELERİ
BASINÇLI KAPLAR
 1. HAVA TANKI VE KOMPRESÖR
 2. KALORİFER KAZANI
 3. BUHAR KAZANI
 4. BUHAR JENERATÖRÜ
 5. KIZGIN YAĞ KAZANI
 6. SICAK SU KAZANI
 7. OTOKLAV
 8. HİDROFOR
 9. GENLEŞME TANKI
ELEKTRİKSEL ÖLÇÜMLER
 1. TOPRAKLAMA,
 2. PARATONER,
 3. İç tesisat uygunluk
Türkak denetimlerinde muayene yapan firmanın altyapı yeterliliği, muayene işlemlerinin doğruluğu, güvenilirliği ve tarafsızlığı ile standardın maddelerinin tam olarak uygulanıp uygulanmadığı gözlenmektedir.
Akreditasyon başvurusunun kabul edilebilmesi için; uygunluk değerlendirme kuruluşunun (UDK) yükümlülükleri ve akreditasyon şartlarına uyacağına ilişkin taahhüdü de içeren başvuru formunun tam olarak doldurulmuş ve başvuran UDK üst yönetimi veya üst yönetimin yetkilendirdiği kişi/kişiler tarafından imzalanmış olması gerekmektedir. Ayrıca başvuran UDK’nın; adı, tanımı, adresi, yasal statüsü, kuruluş yapısı, insan ve teknik kaynakları, faaliyetleri eğer varsa bağlı olduğu kuruluşla olan ilişkisi, adresleri ve akredite olmak istediği kapsam veya kapsamları açık bir şekilde tanımlayan dokümanları da talep edilir.
MUAYENE KURULUŞLARI
Akredite olmak isteyen Muayene Kuruluşları TS EN ISO/IEC 17020 standardında belirtilen şartları yerine getirmelidirler.
Muayene kuruluşları TS EN ISO/IEC 17020 standardına ilave olarak zorunlu TÜRKAK dokümanları ve uluslararası düzenleyici dokümanların gereklerini yerine getirmek zorundadır.
Zorunlu Dokümanlar
 • R 10.01
 • R 10.02
 • R 10.04
 • R 10.06
 • R 10.08
 • R 10.09
 • R 10.10
 • R 10.11
 • R 10.12
 • R 10.13
 • R 10.14
 • R 50.01
 • R 50.09
 • ILAC P9
 • ILAC P10
 • ILAC P15
 • ILAC G24
 • EA-1/22
 • EA-2/17
 • EA-4/15
 • İlgili diğer TÜRKAK, EA, IAF ve ILAC dokümanları
BAŞVURU DOKÜMANLARI
Doküman No.
Adı
Dosya
F701-007
Muayene Kuruluşu İçin Başvuru Formu
F701-007
F701-012
Akreditasyon Başvurusu Sırasında İstenilen Belgeler
F701-012
F701-039
Akreditasyon Sözleşmesi (2 nüsha)
F701-039
F701-032
Muayene Kuruluşları İçin Kontrol Formu
F701-032
F701-071
Akreditasyon Hizmetleri, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Yetkili Bildirim Formu
F701-071
Bu konu oldukça ayrıntılı bir standart uygulamalar zinciri olduğundan mutlaka iyi bir danışmanla çalışmanız önerilir.