Teklif Formu
+90 212 438 42 06
info@taksimdanismanlik.com

ISO 14067 Karbon Ayak İzi Eğitimi

 

ISO 14067 karbon ayak izi eğitiminde ürünlerin yaşam döngüsü boyunca neden olduğu sera gazı emisyonlarının nasıl hesaplanacağı anlatılmaktadır. ISO 14067, ürünlerin karbon ayak izlerinin nicelleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ilkeleri ve prensipleri açıklamaktadır. Bunun için ISO 14040 ve ISO 14044 standartlarında çerçevesi ortaya konulan yaşam döngüsü değerlendirmesi (LCA) yaklaşımını kullanmaktadır. ISO 14067 karbon ayak izi eğitiminde kuruluşların, ürünlerinden kaynaklı sera gazı emisyonlarının bu doğrultuda hesaplanması ve raporlanması için kullanılması gereken bilgiler aktarılmaktadır. Kuruluşların ilgili yöneticileri ve çalışanları ISO 14067 karbon ayak izi eğitimine katılarak bu standardı kurumsal sürdürülebilirlik çalışmalarına nasıl entegre edeceğini öğrenebilmektedir.

ISO 14067 Karbon Ayak İzi Eğitimi Kapsamı

Bu eğitim, kuruluşların bir ürünün hammadde olarak çıkarılması, işlenmesi, üretimde kullanılması, depolanması, dağıtılması, satılması, kullanılması ve kullanıldıktan sonra atık olarak değerlendirilmesi gibi süreçlerin tamamında oluşturduğu karbon ayak izinin nasıl hesaplanacağını anlatmaktadır. ISO 14067 standardının maddelerinin detaylı olarak açıklandığı karbon ayak izi eğitimi, katılımcılara yaşam döngüsü yaklaşımının nasıl kullanılması gerektiğini öğretmektedir. Bu kapsamda, ISO 14067 karbon ayak izi eğitiminin şu konu başlıklarından oluştuğunu söylemek mümkündür:

Ø  Karbon ayak izi nedir, neden önemlidir?

Ø  Karbon ayak izi nasıl hesaplanır, hesaplamada kullanılan standartlar nelerdir?

Ø  Sera gazı emisyonlarıyla ilgili yürürlükte olan yasa ve yönetmelikler nelerdir?

Ø  ISO 14067 nedir? Nasıl kullanılmalıdır?

Ø  ISO 14067 standardının maddeleri ve detaylı olarak açıklanması

Ø  Yaşam döngüsü değerlendirmesi nedir? Karbon ayak izi hesaplamalarında nasıl kullanılır?

Ø  Karbon ayak izi eğitiminin avantajları ve kuruluşlara katkıları

ISO 14067 Karbon Ayak İzi Eğitimi Detayları

ISO 14067 karbon ayak izi eğitimi normal koşullarda eğitimi veren kurumun dersliklerinde yüz yüze olarak verilmektedir. Fakat içinde bulunduğumuz pandemi şartlarından ötürü eğitimlerinin büyük oranda çevrimiçi (online) olarak verildiğini söyleyebiliriz. Katılımcı sayısı ve eğitimin kapsamına bağlı olarak farklı sürelerde organize edilen ISO 14067 karbon ayak izi eğitimi, hem teorik hem de pratik bilgiler içermektedir. Eğitime katılan kişilere katılımcı sertifikası verilmektedir. Bazı eğitimlerin sonunda sınav yapılabilmekte; bu durumda sınavda başarılı olan kişiler için başarı sertifikası düzenlenmektedir.

ISO 14067 Karbon Ayak İzi Eğitimine Kimler Katılmalı

ISO 14067 karbon ayak izi eğitiminin katılımcı profili oldukça geniştir. Ürünlerin sera gazı emisyonu hesaplamaları, sektör ya da büyüklük fark etmeksizin her işletmenin en önemli kurumsal sosyal sorumluluklarından biri olduğundan faaliyet alanı ne olursa olsun her kurumun çalışanı eğitime katılabilmektedir. Bu bağlamda ISO 14067 karbon ayak izi eğitiminin,

Ø  kurumların üst düzey yöneticilerine,

Ø  kalite sistemi çalışanlarına,

Ø  çevresel mevzuatların uygulama süreçlerinde yer alan çalışanlara,

Ø  tedarik zinciri sorumlularına,

Ø  kurumsal sürdürülebilirlik yöneticilerine,

Ø  bu alanda kariyer hedefi kişilere ve öğrencilere

hitap ettiğini söyleyebiliriz.

ISO 14067 Karbon Ayak İzi Eğitimi Faydaları

ISO 14067 karbon ayak izi eğitimine katılan kişilerin elde edeceği faydaları şöyle özetleyebiliriz:

Ø  ISO 14067 standardının maddelerini detaylı bir şekilde öğrenmek

Ø  Standardın nerede ve nasıl kullanılacağı hakkında bilgi sahibi olmak

Ø  Yaşam döngüsü değerlendirmesi metodolojisini öğrenmek

Ø  Karbon ayak izi doğrulama çalışmalarında aktif olarak rol alabilmek

Ø  Denetçi, baş denetçi, doğrulayıcı, baş doğrulayıcı vb gibi unvanlar kazanabilmek için bilgi birikimi artırma fırsatı elde etmek

Ø  Kurumsal sürdürülebilirlik politikalarının uygulanması ve hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için sera gazı emisyon yönetimi gerekliliklerini öğrenebilmek

Ø  Katılım ve / veya başarı sertifikalarıyla bu konudaki kararlılığı belgeleyebilmek

 
 
Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
  • Beylikdüzü OSB mah. Mermerciler Sanayi Sit. 3. Cad. No:8 Corner Office K:3 D:53 Beylikdüzü / İstanbul
  • Telefon : +90 212 438 42 06
  • Oud Metha Offices, 1st Floor, Block B Healtcare City Dubai, UAE
  • Telefon : +90 850 888 85 71
  • Fax : 0212 438 42 07
  • info@taksimdanismanlik.com

Ne Aramıştınız ?