Teklif Formu
+90 212 438 42 06
info@taksimdanismanlik.com

ISO 14067 Karbon Ayak İzi Belgelendirme

 
ISO 14067 karbon ayak izi belgesi, yaşam döngüsü boyunca neden olduğu sera gazı emisyon miktarı doğrulanan ürünlere verilmektedir. Şirketler, ürünlerinin hammadde olarak çıkarılmasından ömrünü tamamladıktan sonra atık hale gelmesine kadar tüm süreçleri kapsayacak şekilde karbon ayak izi hesaplaması yapabilmektedir. Bunun için ISO 14067 standardı kullanılmaktadır. ISO 14067 karbon ayak izi belgesi de hesaplanan bu emisyon miktarının akredite belgelendirme kuruluşları tarafından doğrulanması neticesinde düzenlenmektedir. Belirli bir ürün ya da ürün grubu için ISO 14067 karbon ayak izi belgesi alan şirketler, ekonomik, çevresel ve sosyal anlamda birçok avantaj elde etmekte ve paydaşlarına sorumlu ürünler sunabilmektedir.

ISO 14067 Karbon Ayak İzi Belgelendirme Nedir?

ISO 14067 karbon ayak izi belgesinin detaylarından geçmeden önce karbon ayak izinin ne olduğundan ve ISO 14067 standardından kısaca bahsetmekte fayda var. Bir ürünün karbon ayak izi doğrudan veya dolaylı olarak neden olduğu sera gazı emisyon miktarını ifade etmektedir. Yani bir ürünün üretiminde, kullanımında veya kullanıldıktan sonraki süreçlerde atmosfere salınan CO2, Metan, Nitröz Oksit gibi gazların toplamı o ürünün toplam karbon ayak izini ortaya çıkarmaktadır. ISO 14067 standardı da bu hesabın yapılmasında yaşam döngüsü değerlendirmesi (LCA) yaklaşımını kullanmaktadır. Bu bağlamda, ürünlerin hammadde olarak kaynağından çıkarılması, işlenmesi; üretim, depolama ve dağıtım gibi tedarik zinciri süreçleri, satış ve kullanım, kullanım ömrünü tamamladıktan sonra atık olarak değerlendirilmesi gibi aşamaların tamamını dikkate almaktadır. ISO 14067 karbon ayak izi belgesi de sera gazı emisyonu bu standart çerçevesinde hesaplanan ve doğrulanan ürünler için verilmektedir.

ISO 14067 Karbon Ayak İzi Belgelendirme Nasıl Yapılır?

Belgelendirme işlemi, 2014’te çıkarılan “Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik” uyarınca ISO 14065 standardına göre akredite olan kuruluşlar tarafından yapılmaktadır. Bu kuruluşlar, karbon ayak izi hesaplamalarını ISO 14067’ye göre yapan kuruluşların çalışmalarını incelemekte ve doğrulamaktadır. Akabinde de karbon ayak izi belgesi düzenlemektedir. Bu noktada takip edilen adımların şunlar olduğunu söyleyebiliriz:
Ø Ürünün yaşam döngüsüne ilişkin süreçlerin ortaya çıkarılması
Ø Sera gazı emisyonuna neden olan adımların ve kaynakların belirlenmesi
Ø Sera gazı türleri ve miktarlarına ilişkin verilerin toplanması
Ø Emisyon hesaplarının yapılması
Ø Raporlama ve dokümantasyon çalışmalarının tamamlanması
Ø Sera gazı doğrulama işleminin gerçekleştirilmesi
Ø Hesaplamaların doğruluğu ve tutarlılığı tescillendikten sonra belgelendirmenin yapılması

ISO 14067 Karbon Ayak İzi Belgelendirme Faydaları

Günümüzde her büyüklükteki kamu ve özel sektör şirketlerinin, ürünlerinin yaşam döngüsü boyunca neden olduğu sera gazı emisyonlarını hesaplaması gerekmektedir. Bu durum, kurumsal sürdürülebilirlik politikalarının ve hedeflerinin bir gereğidir. Bu çalışmayı yapmak ve daha sonra ISO 14067 karbon ayak izi belgesi almak şirketlere doğrudan veya dolaylı olarak birçok fayda sağlamaktadır. Bunları şöyle özetleyebiliriz:
Ø Ürün emisyon değerlerinin bağımsız kuruluşlar tarafındna doğrulanması
Ø Kurumsal itibarın artması
Ø Paydaşlar nezdindeki güvenin artması
Ø Piyasaya sorumlu ürün arzı
Ø Sürdürülebilir tedarik zinciri süreçlerinin oluşturulması
Ø Marka imajının artması, yeni ve sorumlu yatırımcıların ilgisinin çekilmesi

ISO 14067 Karbon Ayak İzi Belgelendirme Eğitim ve Danışmanlık

Sera gazı doğrulama belgesi almak isteyen kuruluşlar, danışmanlık hizmeti alarak bu sürecin çok daha hızlı ve düşük maliyetli olmasını sağlayabilir. Danışmanlık firmaları, kuruluşların ISO 14067 karbon ayak izi belgelendirme süreçlerinin tamamında onlara yol göstermekte, ihtiyaç duyduğu bilgileri en hızlı ve doğru şekilde sağlayabilmektedir. İşletmelerin bu süreçte alması gereken eğitimler de yine danışmanlık firmaları tarafından verilebilmektedir. ISO 14067 karbon ayak izi belgesi danışmanlığı sayesinde şirketler piyasada en kısa sürede fark yaratabilme şansı elde etmektedir.
 

 

Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
  • Esentepe Mahallesi Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Pardus PLaza No:4 Şişli/İstanbul
  • Telefon : +90 212 438 42 06
  • Oud Metha Offices, 1st Floor, Block B Healtcare City Dubai, UAE
  • Telefon : +90 850 888 85 71
  • Fax : 0212 438 42 07
  • info@taksimdanismanlik.com

Ne Aramıştınız ?