Teklif Formu
+90 212 438 42 06
info@taksimdanismanlik.com

ISO 14052 Nedir?

ISO 14052 standardı, ISO 14000 standart ailesinin bir parçasıdır ve tedarik zincirindeki malzeme akışı maliyet muhasebesinin (MFCA) pratik uygulaması için rehberlik sağlar. 2017 yılında “Çevre yönetimi - Malzeme akışı maliyet muhasebesi - Bir tedarik zincirinde pratik uygulama için rehberlik” ismiyle yayınlanan ISO 14052 standardı günümüzde geçerliliğini sürdürmektedir. ISO 14051´de açıklanan MFCA ilkelerine ve genel çerçevesine dayanmaktadır. Standart, kuruluşlara aşağıdaki konularda rehberlik sağlamaktadır:

Ø  kuruluşlar arasında MFCA entegrasyonunun önemi

Ø  tedarik zincirinde malzeme ve enerji verimliliğini artırmak için genel bir yaklaşım

Ø  tedarik zincirinde MFCA´nın uygulanmasına yönelik adımlar

ISO 14052 ve Tedarik Zincirinde Malzeme Akışı Maliyet Muhasebesi

ISO 14052 standardında sunulan MFCA çerçevesi;

Ø  bir tedarik zincirinde malzeme ve enerji verimliliğini geliştirmeye yönelik senaryoları,

Ø  tedarij zinciri boyunca MFCA´nın başarılı bir şekilde uygulanmasına yönelik ilkeleri

Ø  bilgi paylaşımını ve

Ø  MFCA´nın uygulanması için pratik adımları içermektedir.

MFCA, tedarik zincirinin tüm aşamalarında malzeme akışlarının ve enerji kullanımının değerlendirilmesi, kapsamlı bir sürdürülebilirlik yönetimi için temel oluşturabilmektedir. Örneğin, MFCA bilgileri, çevresel göstergelerin izlenmesi veya tedarik zincirindeki risklerin belirlenmesine ve azaltılmasına yardımcı olmak için kullanılabilir. MFCA, tedarik zincirinde uygulandığında, tedarikçiler ve müşteriler arasındaki ana bağlayıcı olan kuruluşların satın alma departmanı ile tedarikçiler arasındaki mevcut tedarik zinciri yönetimi bilgi paylaşımını, iletişim mekanizmalarını ve yönetim uygulamalarını iyileştirebilir.

MFCA´nın kapsamını bir tedarik zincirindeki birden fazla kuruluşa genişletmek, malzemelerin ve enerjinin daha verimli kullanımına yönelik entegre bir yaklaşım geliştirmelerini sağlayacaktır. Bu, tedarik zincirindeki farklı kuruluşlar için çeşitli ekonomik ve çevresel faydalar sağlayabilir. Toplam malzeme kayıplarını (ana malzemeler, enerji ve yardımcı malzemeler) azaltmak ve böylece maliyetleri düşürmek, çevresel performansı artırmak (sera gazı azaltımı ve daha yüksek malzeme/enerji verimliliği gibi) bu faydalardan bazılarıdır. Ayrıca paydaşlar arasında güveni, iş birliğini ve verimli iş ilişkilerini artırmak için ortak fırsatlar sağlamaktadır. Tedarik zincirindeki farklı kuruluşlar arasındaki güvenilir bir ilişki ve ortak anlayış, iş birliğini teşvik etmektedir. Bu aynı zamanda karşılıklı MFCA iş birliği yoluyla uzun vadeli sözleşmeler için de bir teşvik olabilir.

ISO 14052 Standardının Kapsamı

ISO 14052 standardında şu maddeler yer almaktadır:

    1 Kapsam

    2 Normatif referanslar

    3 Terimler ve tanımlar

    4 Tedarik zincirinde malzeme ve enerji verimliliği

                   4.1 Tedarik zincirini başlatan kuruluşun rolleri

                   4.2 Tedarik zinciri açısından malzeme kayıplarının oluşması

                   4.3 Tedarik zincirindeki kümülatif malzeme kayıpları

    5 Bir tedarik zincirinde MFCA´nın başarılı bir şekilde uygulanması için ilkeler

                   5.1 Taahhüt

                   5.2 Güven

                   5.3 İş birliği

                   5.4 Ortak fayda

    6 MFCA analizi hakkında bilgi paylaşımı

                   6.1 Genel

                   6.2 Malzeme akışında süreçle ilgili bilgilerin paylaşımı

                   6.3 Malzeme akışına ilişkin fiziksel bilgilerin paylaşımı

                   6.4 Çevresel etkilerle ilgili sayısal bilgilerin paylaşılması

                   6.5 Parasal bilgilerin paylaşılması

    7 Bir tedarik zincirinde MFCA´nın uygulanması için adımlar

                   7.1 Genel

                   7.2 Tedarikçilerin veya müşterilerin neden olduğu maddi kayıpların kuruluş                tarafından ön tespiti

                   7.3 İş birliği fırsatlarının belirlenmesi ve mutabakatı

                   7.4 MFCA uygulaması için hedef seçimi

                   7.5 MFCA analizinin kapsamına ilişkin anlaşma

                   7.6 Ortak MFCA ekibinin kurulması

                   7.7 Bilgi paylaşımının türü hakkında anlaşma

                   7.8 MFCA incelemesi ve/veya bilgi paylaşımı

                   7.9 Malzeme ve enerji kullanımında azalma seçeneklerinin belirlenmesi

                   7.10 Eylem planı üzerinde anlaşma

                   7.11 Planlanan eylemlerin uygulanması

                   7.12 İlerlemeyi izleme

                   7.13 Sonuçların gözden geçirilmesi ve eylem planında değişiklik yapılması

    8 Bir tedarik zincirinde MFCA bilgilerinin daha fazla kullanımı

    Ek A Vaka örneği: Otomobil klimaları için kompresör piston parçalarının üretimi ile ilgili       tedarik zinciri MFCA projesi

                   A.1 Arkaplan

                   A.2 Hedeflenen ürünün malzeme akış modeli

                   A.3 MFCA incelemesi ve tespit edilen maddi kayıplar

                   A.4 Malzeme kullanımının azaltılmasına yönelik seçeneklerin belirlenmesi

                   A.5 Eylem planı/iyileştirmeler konusunda anlaşma

                   A.6 Proje sonuçları

    Ek B Tedarik zincirinde MFCA için bilgi paylaşımı

     

     

 

 

 

 

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Bloglar

Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
  • Beylikdüzü OSB mah. Mermerciler Sanayi Sit. 3. Cad. No:8 Corner Office K:3 D:53 Beylikdüzü / İstanbul
  • Telefon : +90 212 438 42 06
  • Oud Metha Offices, 1st Floor, Block B Healtcare City Dubai, UAE
  • Telefon : +90 850 888 85 71
  • Fax : 0212 438 42 07
  • info@taksimdanismanlik.com

Ne Aramıştınız ?