Teklif Formu
+90 212 438 42 06
info@taksimdanismanlik.com

ISO 14046 Su Ayak İzi Doğrulaması

 
Hesapladığı kurumsal su ayak izini bağımsız üçüncü taraf kuruluşlar aracılığıyla doğrulamak isteyen şirketler ISO 14046 su ayak izi doğrulaması yapmaktadır. Dünya çapında geçerli bir standart olan ISO 14046, su ayak izinin hesaplanması, raporlanması ve doğrulanması için ihtiyaç duyulan bilgileri ve ilkeleri açıklamaktadır. Bu bağlamda, ISO 14046 su ayak izi doğrulaması yapmak isteyen kuruluşlar standartta yer alan ilgili maddeleri ve yönergeleri takip etmek ve uygulamak zorundadır. Su ayak izi doğrulamasında, hesaplamalarında ve envanter çalışmalarında yaşam döngüsü değerlendirmesi yaklaşımını kullanan ISO 14046, kuruluşlar için en önemli referans dokümandır.

ISO 14046 Nedir?

Su, dünyamız ve canlılık için şüphesiz en önemli yaşamsal kaynaktır. Nüfusun artmasına bağlı olarak tarım ve sulama alanlarının artması, hayvancılık faaliyetlerinin gelişmesi, teknolojinin ilerlemesi vb gibi faktörler suya olan ihtiyacı, dolayısıyla su kullanımını daha da artırmıştır. Gezegenimizdeki su miktarı her ne kadar sabit olsa da kullanılabilir ve içilebilir su miktarı her geçen dün azalmaktadır. Bu suyun korunması ve verimli kullanılması canlılığın devamı için son derece önemlidir. Yeryüzündeki her faaliyet doğrudan veya dolaylı olarak belirli bir miktarda suyun kullanılmasına veya kirletilmesine neden olmaktadır. Bu su miktarına genel olarak su ayak izi adını vermekteyiz. Bireysel ve kurumsal bazda su ayak izi değeri hesaplanabilmekte ve raporlanabilmektedir. Bu çalışmalara kılavuzluk eden en önemli doküman ise ISO 14046’dır.
Şirketler, süreçlerinden, ürün ve hizmetlerinden kaynaklı su ayak izini ISO 14046’da yer alan ilkelere göre hesaplayabilmektedir. Bu hesabın doğruluğunun ve güvenirliğinin teyit edilmesi ise ancak su ayak izi doğrulaması ile mümkündür. ISO 14046, bunun için de kuruluşların yapması gerekenleri açıklamaktadır.
Su ayak izi doğrulaması çalışmalarına ışık tutan ISO 14046 standardı, yaşam döngüsü değerlendirmesi (LCA) metodolojisini kullanmaktadır. Bu döngünün farklı evreleri için hesap yapılmasına imkan tanıyan standart, su konusundaki potansiyel çevresel etkileri tanımlamakta ve zamansal ve coğrafi faktörleri de içermektedir. Suyun ne kadar kullanıldığını ve ne kadar kaliteli olduğunu da tanımlayan ISO 14046, hidrolojik bilgileri esas almaktadır.

ISO 14046 Su Ayak İzi Doğrulaması Nasıl Yapılır?

ISO 14046, su ayak izi doğrulaması sürecinde yapılması gereken çalışmaları da detaylandırmaktadır. Raporlama başlığı altında kuruluşların üçüncü taraf raporları nasıl hazırlayacağını ve hangi parametreleri karşılaştırması gerektiğini anlatmaktadır. Ek A bölümünde ise ISO 14046 su ayak izi doğrulaması yapacak işletmelerin amaç ve kapsamının tanımını, kurumsal sınırları, ve su ayak izi değerlendirmelerinde ihtiyaç duyulan özel gereksinimleri açıklamaktadır.
ISO 14046 su ayak izi doğrulaması, doğrulama hizmeti veren akredite bağımsız kuruluşlar tarafından yapılmaktadır. Şirketler, su ayak izi hesaplamalarını ve envanter çalışmalarını tamamladıktan sonra bu kuruluşlarla iletişime geçerek doğrulama hizmeti alabilmektedir.

ISO 14046 Su Ayak İzi Doğrulaması Avantajları

ISO 14046 su ayak izi doğrulamasının şirketlere sağladığı avantajları şöyle özetleyebiliriz:
Ø Su kullanımına ilişkin çevresel etkileri analiz edebilmek
Ø Yaşam döngüsü yaklaşımının kullanılması sayesinde ürün ve hizmetlerin ne kadar su tükettiklerini belirlemek ve bunları azaltmak için aksiyonlar alabilmek
Ø Su ile ilgili günümüzde her kurumun yapması gereken stratejik risk yönetim çalışmalarını gerçekleştirebilmek
Ø Verimli su kullanımını sağlamak; bu sayede maliyetleri düşürmek, süreçlerin etkinliğini artırmak
Ø Hükümet, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, sendikalar vb gibi paydaşlarla birlikte kurumsal su ayak izinin azaltılmasıyla ilgili iş birlikleri fırsatları oluşturmak
Ø Doğru, güvenilir, tutarlı, şeffaf ve bilimsel veriye dayalı sonuçlar ile kurumsal itibarın ve paydaş güveninin artması

ISO 14046 Su Ayak İzi Doğrulaması Danışmanlık

Su ayak izini doğru hesaplamak kadar doğrulamak da son derece önemlidir. Şirketler, sonuçlarını geçerli hale getirebilmek için mutlaka ISO 14046 su ayak izi doğrulaması yaptırmalıdır. Hesaplama, raporlama ve doğrulama süreçlerinin en hızlı ve doğru bir şekilde tamamlanabilmesi için şirketlerin danışmanlık hizmeti alması tavsiye edilmektedir. ISO 14046 su ayak izi doğrulama danışmanlığı sayesinde işletmeler doğru adımları atarak hem çalışmalarını en kısa sürede tamamlamakta hem de maliyetten tasarruf edebilmektedir.
 
 
Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
  • Beylikdüzü OSB mah. Mermerciler Sanayi Sit. 3. Cad. No:8 Corner Office K:3 D:53 Beylikdüzü / İstanbul
  • Telefon : +90 212 438 42 06
  • Oud Metha Offices, 1st Floor, Block B Healtcare City Dubai, UAE
  • Telefon : +90 850 888 85 71
  • Fax : 0212 438 42 07
  • info@taksimdanismanlik.com

Ne Aramıştınız ?