Koşer Belgesi Gerekli Evraklar
30 Mayıs 2016
İthalat Kredileri
22 Aralık 2016

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi
Eğitim süresi:2 gün
Eğitim konular:
  • Tetkikçilere ÇYS tetkik yöntemleri konusunda bilgi verilmekte olup, uygulamalar konusunda en son anlayışı benimsemeleri için gereken beceriler sağlanmaktadır.
  • Kuruluş içi Çevre Yönetim Sistemi tetkiki uygulama yapılmaktadır
  • Karmaşık tetkik izlerini takip ederek uygunsuzluklar saptanmaktadır
  • Düzeltici eylemleri raporlama ve sunabilme öğretilmektedir.
Kimler Katılmalı
·         ISO 14001 için kuruluş içinde tetkik sorumluluğu üstlenen personel
·         ISO 14001 iç tetkikçisi olmak isteyen diğer yönetim sistemleri tetkikçileri

Faydası ne olmaktadır?

·         Karmaşık tetkik izlerini tamamlama
·         Olası her tür ÇYS uyumsuzluğunu belirleme
·         Düzeltici faaliyetleri raporlama ve sunma becerilerini kazanma

Eğitim Yapısı nasıl olmaktadır?

·         ISO 14001 şartları
·         Mülakat tipleri
·         Tetkik protokollerinin kullanılması
·         Uygunluk doğrulama stratejileri
·         Mevcut uygulama ile ilgili vaka çalışmaları
·         Ekip lideri olarak yerinde tetkik sürecinin yönetilmesi
·         Tetkik ekibinin etkinliğinin en üst düzeye çıkarılması
Gerekli Ön Bilgi
·         ISO 14001 standardı hakkında bilgi sahibi olmak gereklidir.