Teklif Formu
+90 212 438 42 06
info@taksimdanismanlik.com

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Danışmanlık Hizmeti

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Danışmanlık Hizmeti
 

Sorunları her geçen gün katlanan çevremizde doğal kaynak kullanımı tehlikeli düzeyde artmaktadır. Bu kaynaklar arasında toprak, su, hava gibi yaşamımız açısından önemli kaynaklar bulunmaktadır. ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi, doğal kaynak kullanımının azami ölçüde ıslah edilmesi için sistematize edilmiştir. Bu kapsamlı sistemde kaynakların bilinçsiz kullanımın uygun seviyeye getirilmesi amaçlanmaktadır. Bunun yanı sıra; toprağa, suya, havaya verilen olası zararların en düşük minimize edilmesi hedeflenmektedir. Bu çerçevede ISO 14001 Standardında çevre boyutlarının gözlemlenmesi ve ıslahın sürekliliğini hedeflenmektedir. Uygulamada ise, çevresel etkenlere ilişkin yasal mevzuatlar ve kanunlar göz önünde bulundurulmaktadır.
Bu noktada ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı, şirketlerin ve kuruluşların çevre güvenliğini sağlayabilmesi adına hazırlanmıştır. Bu standart, çevredeki doğal kaynakların tedbirli kullanımı ve bu hususta izlenmesi gereken adımları açıklamaktadır.
 Artan küresel çevre kirliliği ile birlikte yeni kavramlar ve olgular türemektedir. Günümüz sanayisinde küresel bağlamda iş ortamında çevre kirliliğini azaltmaya yönelik ortak bir karşılaştırma ve değerlendirme ihtiyacı doğmaktadır. ISO 14001, kullanım kılavuzuyla birlikte bir çevresel kaynakların yönetim sisteminin gerekliliklerini belirleyen uluslararası bir standarttır. Çevre Yönetim Sistemi Standardı, kurum ve kuruluşların çevre hassasiyetine olan bağlılıklarını rakiplerine göstermelerini de sağlamaktadır. Ayrıca, bu adımı attıktan sonra işletmeler, hem çevre dostu hem de bu konudaki itibarlarını pekiştirebilmektedirler. Bu Standartla, ayrıca yürütülen faaliyetlerde doğal çevre kaynaklarına olabildiğince az yıkıcı müdahalede bulunmak amaçlanmaktadır.


ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Neden Gereklidir?

    ISO 14001, ürünün hammaddeden başlayarak müşteriye sunulmasına kadar olan süreçte çevresel faktörlerin belirlenmesi için oluşturulmuştur.  Ayrıca, bu faktörlerin gerekli önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesi için kılavuzluk yapan bir standarttır. ISO 14001, işletmelerin çevreye verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması, mümkün olduğu durumlarda ortadan kaldırılması için geliştirilen bir yönetim sistemidir.
Bu yüzden kuruluşlar için kaçınılmaz bir tedbirler bütünü niteliğindedir. Havaya verilen emisyonlar, suya bırakılan atıklar, toprağa atılan atıklar olarak sınıflandırılabilir. Ayrıca, ham maddelerin ve doğal kaynakların kullanımı, enerji kullanımı, ortama salınan ısı, radyasyon, titreşim gibi enerji türleri de tehlike arz etmektedir.


ISO 14001 İçeriği Nedir?

TS EN ISO 14001 standardı genel kapsamda şu bölümlerden oluşmaktadır:

•    Genel Şart
•    Çevre Politikası
•    Planlama
•    Çevre Boyutları
•    Yasal Ve Diğer Şartlar
•    Amaçlar, Hedefler Ve Program/Programlar
•    Uygulama Ve  Faaliyetler
•    Kaynaklar, Görevler, Sorumluk Ve Yetki
•    Uzmanlık, Eğitim Ve Farkında Olma
•    İletişim
•    Dokümantasyon
•    Dokümanların  Kontrolü
•    Faaliyetlerin Kontrolü
•    Acil Duruma Hazır Olma Ve Müdahale
•    Kontrol Etme
•    İzleme Ve Ölçme
•    Uygunluğun Değerlendirilmesi
•    Uygunsuzluk, Düzeltici  Faaliyet Ve Önleyici Faaliyet
•    Kayıtların Kontrolü
•    İç Tetkik
•    Yönetimin Gözden Geçirmesi

ISO 45001 Çevre Yönetim Sistemi´nin Faydaları Nelerdir?

•    İşletmelerin çevreye verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması ve mümkün ise ortadan kaldırılabilmesi için geliştirilen yönetim sistemine Çevre Yönetim Sistemi adı verilir. ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi, özünde doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan, risk analizleri tabanında kurulan bir yönetim modelidir.
•    İzin ve yetki belgelerinin alınmasını kolaylaştırır.
•    Ulusal ve uluslararası yasal mevzuatlara uyum sağlanır.
•    Ulusal ve uluslararası alanda itibar kazandırır.
•    Çevre etkilerinden kaynaklanan maliyetler düşer.
•    Doğal kaynakların etkin kullanımı sonucunda masraflar azalır verimlilik artar.
•    Müşteriye, çevre yönetimi için bir yükümlülük altına girildiği güvencesinin verilmesiyle, müşteri güveni artar.
•    Mesuliyetle sonuçlanan olayları azaltır dolayısıyla mali sorumluluk sigortası maliyetlerini düşürme potansiyeli sağlar.
•    Şirket faaliyetlerinden kaynaklanan kirlilik, kaynaktan başlayarak kontrol altına alınır ve kirlenme azaltılır.
•    Potansiyel tehlike durumlarının belirlenmesi sayesinde acil durum ve kazalara karşı hazırlıklı olunduğundan kayıpla sonuçlanan olaylarda azalma görülür.
•    İşyeri kalitesinin dolayısıyla işçi moralinin yükselmesi sağlanır ve işletmeye bağlılık artar.
•    Personele verilen eğitimler sayesinde çalışanlarda çevre bilincinin artması sağlanır.
•    Yeşil üretim süreçlerinin önemli olduğu pazarlara girmeyi kolaylaştırır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Danışmanlık Hizmetleri

Danışmanlık hizmetlerinde öncelikle kuruluşun faaliyetlerini çevresel açıdan etkileyen her bir unsur analiz edilir. Bu unsurlar kuruluşun paydaşınlarından geldiği gibi kuruluşun çevre açısından bulunduğu durum itibari ile elinde bulundurduğu avantajları ve dezavantajları avantajlardan oluşmaktadır. Kuruluşlar ayrıca çevre yönetim sistemi çalışmalarında dış ve iç paydaşlara kendisini nerede konumlandırdığı ile ilgili politikasını paylaşmaktadır. Bu temel bağlamda analizlerin yanı sıra kuruluşun çevre performansını etkileyen her süreç tanımlanır izlenmekte ve geliştirilmektedir. Bu süreçler kısaca aşağıda verilmektedir:

•    Mevcut durum analizinin yapılması.
•    Firma ile ilgili yasal şartların belirlenmesi
•    Gerekli bilgilendirmelerin verilmesi
•    Sistem dokümantasyonunun oluşturulması
•    Sistemin uygulanması
•    Belgelendirme başvurusunun yapılması

Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
  • Esentepe Mahallesi Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Pardus PLaza No:4 Şişli/İstanbul
  • Telefon : +90 212 438 42 06
  • Oud Metha Offices, 1st Floor, Block B Healtcare City Dubai, UAE
  • Telefon : +90 850 888 85 71
  • Fax : 0212 438 42 07
  • info@taksimdanismanlik.com

Ne Aramıştınız ?