Koşer Belgesi Gerekli Evraklar
30 Mayıs 2016
İthalat Kredileri
22 Aralık 2016

İşçi Özlük Dosyası Hazırlama Hizmeti

Özlük Dosyaları Danışmanlık Hizmeti
6331 sayılı İş Güvenliği Kanunu ve yönetmelikleri uyarınca “Özlük Dosyaları Hazırlama” Hizmet sürecimiz,
1.      Personel Bilgi Formları hazırlayarak her personelin kendine ait işletmede bulunması gereken “İşçi Özlük Dosyası” hazırlamak,
2.      Mevzuat ve gereklilikler yönünden işçilere ve işverene bu konuda bilgilendirme yapmak,
3.      Personelle ilgili tüm bilgilere hem dosyasından hem elektronik ortamdan ulaşılabilmesini sağlamak,
4.      İş Güvenliği Kanunu yönünden işçi dosyasında bulunması gereken  “İşe Giriş Muayene Raporu” hazırlamak, (Sağlık Görevlisi ve Özlük Dosyası Danışmanı)
5.      Muayeneleri yaparak formların geçerliliğini kontrol ederek paraflamak,(İşyeri hekimimiz işyerinde muayene yaparak hazırlar)
6.      İş Güvenliği Eğitimi ile işçilere iş Güvenliği Kanununa istinaden bilgiler vermek,(İş Güvenliği Uzmanı)
7.      Eğitim Sertifikaları hazırlamak ve onaylamak (İş Güvenliği Uzmanı)
8.      Personel Sözleşmeleri ve Bordroları Kontrol etmek ve imzalatmak (Özlük Danışmanı)
9.      Dosyada bulunması gerekenleri tamamlayarak son kontrol ve onayı sağlamak, (Taksim OSGB İş Güvenliği Kurulu—İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi, Sağlık Görevlisi, Özlük Danışmanı) (Ayrıca İşveren ve/veya OSGB Müdürü )
4857 sayılı İş Kanunu’nun İşçi Özlük Dosyası Nedir?
“İşçi özlük dosyası
MADDE 75. – İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler. İşveren bu dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanında, bu Kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır.
İşveren, işçi hakkında edindiği bilgileri dürüstlük kuralları ve hukuka uygun olarak kullanmak ve gizli kalmasında işçinin haklı çıkarı bulunan bilgileri açıklamamakla yükümlüdür.”
Tüm işçiler için işyerinde işçi özlük dosyası oluşturması gerekmektedir. Bu özlük dosyasında; tüm belge ve bilgiler üçüncü şahıslardan saklı kalmak kaydıyla:
IŞÇI ÖZLÜK DOSYASINDA BULUNMASI GEREKLI BELGELER
İşe Başvuru Formu
Hizmet Sözleşmesi
Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi 4/1 a
GSS Giriş Bildirgesi
SGK Sigortalı Bildirim Belgesi
Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi 4/1 a
Aile Durum Bildirimi Formu
İşçi kimlik bilgileri, Nüfus Cüzdanı Sureti
İkamete Dayalı Nüfus Kayıt Örneği
Yabancı Uyruklu İşçi Çalışma İzin Belgesi
Ücret Hesap Pusulası
Mezun olduğu okul diploma fotokopisi
Referansları ve CV’ si
Demirbaş Malzeme Teslim Belgesi
Sağlık Raporu
Kan Grubunu Gösterir Belge
Adli sicil kaydı
Askerlik Durumunu Gösterir Belgeler
18 yaşından küçük çalışan var ise ebeveyninin muvafakatnamesi
Ücretsiz İzinler ve Yıllık Ücretli İzin İle İlgili Dilekçe veya Formlar
Yıllık Ücretli İzin Cetveli
Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesine İlişkin Düzenlenen Tutanaklar
2 adet vesikalık Fotoğraf
Doğum Yapan Kadının 6 aylık ücretsiz izin talep dilekçesi
Doğum Yapan Kadının Emzirme izin talep dilekçesi
İş Kazalarında Yapılması Gereken İdari İşlemler ve İş Kazası Bildirimi SGK
İş Kazası Tutanağı
Çalışma Belges

 

Fazla Çalışma Onay Belgesi
İşe İzinsiz Gelmeme / İş Geç Gelme Tutanağı ve İhtarı
İstifa Dilekçesi
İbraname
Toplu İşçi Çıkarılması ile İlgili Olarak Bir Ay Önceden Bölge Çalışma
Müdürlüğü’ne Verilecek Yazı Örneği
Toplu İşçi Çıkarılması ile İlgili Olarak Bir Ay Önceden Türkiye İş Kurumu
Müdürlüğü’ne Verilecek Yazı Örneği
İşe Gelmeyen İşçinin En Son Adresine Gönderilecek Noter Tebligatı İhtarname
Daha evvel İşten Çıkarılan İşçinin Tekrar İşe Alınma Daveti
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca işçiye verilmesi gerekli eğitim ve bilgilendirmelerin belgeleri
İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili gerekli araç ve gereçlerin verildiğine ilişkin işçinin İmzasını Taşıyan belgeler