Teklif Formu
+90 212 438 42 06
info@taksimdanismanlik.com

İnşaat Yapı Sektörü Kalite Belgesi

İnşaat Yapı Sektörü Kalite Belgesi

 

İnşaat ve yapı sektörü, özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren hem ülkemizde hem de dünyada giderek büyüyen bir alan haline gelmiştir. Bu bağlamda, konut, hastane, okul, alışveriş merkezi, fabrika ve daha birçok farklı yapı türü için gerçekleştirilen çalışmalarda belirli kalite standartlarına ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. Her ne kadar ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, neredeyse bütün sektörler için belirli kalite kriterlerini ortaya koysa da, sektörel bazda özel bir kalite yönetim kavramının oluşturulması gerekmektedir.

Bu çerçevede, ISO 9001’in temel ilkelerinden yola çıkarak oluşturulmuş olan İnşaat Yapı Sektörü Kalite Belgesi , sektörde yer alan kurumlar için bir yol haritası niteliğindedir. İnşaat uygulamalarında; ürün, hizmet ve süreçleri daha kaliteli, etkili, güvenli ve müşteri memnuniyeti odaklı gerçekleştirmek için İnşaat Yapı Sektörü Kalite Belgesi , en önemli referanslardan biri olmaktadır. Sektörde BCP 2000 İnşaat Kalite Belgesi olarak da bilinen bu düzenleme, yapılar için zorunlu değildir. Fakat, gerekli kriterleri karşılayan yapılara İnşaat Yapı Sektörü Kalite Belgesi verilmektedir.

İnşaat Yapı Sektörü Kalite Belgesi Nelere Çözüm Getirmiştir?

 

İnşaat sektörü, başta müşteriler olmak üzere, şirket yönetimi, çalışanlar, tedarikçiler, sivil toplum kuruluşları, sendikalar, belediyeler vb gibi birçok paydaşın ve yerel ve merkezi otoritelerin yer aldığı çok geniş bir alandır. Bu nedenle, organizasyon yapıları, çalışanların yönetime yeterli oranda ve doğru şekilde katılım sağlayamaması, paydaşlar arasındaki iletişim sorunları, alt yapı eksikleri, eğitimlerin yetersizliği ve daha birçok sorun, sektörde kaliteyi olumsuz yönde etkilemektedir.

Bunlar gibi birçok problemin yanında, sektörde rekabetin artması ve müşteri memuniyeti kavramının daha önemli hale gelmesi, teknolojinin gelişmesiyle beraber yeni ihtiyaçların ortaya çıkması, inşaat ve yapı sektöründe belirli standartların oluşturulmasını gerekli kılmaya başlamıştır. İşte bu noktada, İnşaat Yapı Sektörü Kalite Belgesi , bütün bu sorunları ortadan kaldırmak ve gerekliliklerin yerine getirilmesini sağlamak için bir çerçeve çizmektedir. Bir inşaat firmasının, kamu ve özel sektördeki kuruluşların ürün ve hizmetlerinin kalitesini artırmak için bütün süreçlerin iyileştirilmesini sağlamaktadır.

İnşaat Yapı Sektörü Kalite Belgesi ‘nin 8 Prensibi

 

    Bu belgeden almak isteyen kuruluşların kendisine ilke edinmesi gereken 8 prensip bulunmaktadır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:

1.    Performans: Bir yapının, dayanıklılık, ısıtma / soğutma, aydınlatma, akustik vb gibi konularda müşteri beklentilerini karşılıyor olması gerekmektedir.
2.    Özellikler: İnşaat Yapı Sektörü Kalite Belgesi , yapının inşaasında kullanılan malzemeleri, teknikleri ve diğer önemli hususların gereken özelliklere sahip olmasını sağlamaktadır.
3.    Güvenirlilik: İnşaat Yapı Sektörü Kalite Belgesi ‘nin en önemli prensiplerinden biridir. Bir yapı, vaat edilen süre boyunca ayakta kalmalı; amacına uygun, konforlu, güvenli ve sağlıklı bir yaşam alanı oluşturmalıdır.
4.    Uygunluk: Bir yapı, sadece maliyet veya müşteri beklentileri gözetilerek değil, çevresel koşullara da uygun olacak şekilde inşa edilmelidir.
5.    Dayanıklılık: İnşaat Yapı Sektörü Kalite Belgesi için bu prensip olmazsa olmazdır. Bu noktada, dayanıklılık kavramını sadece yapısal olarak değil, yangın güvenliği, doğal afetler, deprem vb gibi konular üzerinden ele almak gerekmektedir.
6.    Servis edilebilirlik: Bir yapıda zaman içerisinde çeşitli sorunlar çıkabilmekte ve tamir, bakım işlemleri kaçınılmaz hale gelmektedir. Bu gibi durumlarda, işlem gerektiren yerlere kolay erişim sağlanabilmelidir.
7.    Estetik: Her ne kadar ekstra bir madde gibi görünse de hangi amaçla kullanılırsa kullanılsın bir yapı için estetik en önemli konulardan biridir. İnşaat Yapı Sektörü Kalite Belgesi , insanların göz zevkine de hitap eden yapıların inşa edilmesini amaçlamaktadır.
8.    Kalite: Kalite, her ne kadar kişiden kişiye göre değişen bir şey olsa da, bu belge için kalite kavramı, müşteri beklentilerinin karşılanma düzeyidir. Bir yapı, müşteri beklentilerini ne oranda karşılıyorsa, o oranda kalitelidir, denilebilir.

İnşaat Yapı Sektörü Kalite Belgesi Nasıl Alınır?

 

Belge sahibi olmak isteyen kuruluşlar, inşaatlar için gerekli kalite yönetim sistemini eksiksiz olarak uygulamalıdır. Bu sistemin ön gördüğü kalite konuları şu şekilde özetlenebilir:

•    Bütün paydaşların çıkarlarını gözeten bir kalite politikasının oluşturulması
•    Müşteri beklenti ve taleplerinin doğru bir şekilde belirlenmesi
•    Kalite yönetim sistemi çerçevesinde, kuruluş bünyesinde belirli süreçlerin oluşturulması
•    Çalışanların katılımı maksimum oranda sağlanmalı
•    Kalite kavramının bir kurum kültürü haline gelmesini sağlayacak adımların atılması
•    Kuruluşta kaliteden sorumlu bütün personellere ve birimlere gerekli eğitimlerin verilmesi
•    Kalite performansının sürekli takip edilmesi ve bütün süreçlerin sürekli olarak iyileştirilmeye çalışılması


İnşaat Yapı Sektörü Kalite Belgesi , sadece müşterileri değil, inşaat ve yapı sektöründeki işletmelerin de çıkarlarını gözetmektedir. Bu bağlamda, müşteri beklentilerini karşılarken, kuruluşların zaman ve parasal yönden kazanç sağlamasını da amaçlamaktadır. Bu nedenle, kaliteli bir yapı, sadece müşterilerin beğenini kazanan değil, şirketlerin ekonomik çözümler üretebilmesini sağlayan yapılardır, denilebilir.
 

Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
  • Esentepe Mahallesi Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Pardus PLaza No:4 Şişli/İstanbul
  • Telefon : +90 212 438 42 06
  • Oud Metha Offices, 1st Floor, Block B Healtcare City Dubai, UAE
  • Telefon : +90 850 888 85 71
  • Fax : 0212 438 42 07
  • info@taksimdanismanlik.com

Ne Aramıştınız ?