Teklif Formu
+90 212 438 42 06
info@taksimdanismanlik.com

IFS Belgesi

IFS Belgesi

 

IFS Gıda Belgesi, gıda ürünlerinin üretim süreçlerinin güvenliği ve kalitesini belgeleyen bir gıda güvenliği sertifikasıdır.


Gıda işletmelerinde gıdaların üretiminden paketlenmesine, nakliyesinden depolanmasına kadar tüm aşamalarda canlılara ve çevreye verilebilecek zararların izole edilmesi için belli şartları içeren bir gıda güvenliği standardıdır.


Gıda süreçlerine ilişkin denetimler, 2003 yılına kadar bağımsız Avrupalı perakendeci ve toptancıların ilgili departmanları tarafından yürütülmekteydi. Tüketici dünyasından gelen taleplerdeki artış, perakendecilerle toptancıların artan yükümlülükleri, gittikçe artan yasal sorumluluklar ve küreselleşen ürün tedarik yapısıyla devasa bir sektör haline gelen gıda sektöründe gıda güvenlik standardı geliştirilmesi kaçınılmaz bir ihtiyaç haline gelmiştir.

 
IFS Belgesi, diğer gıda güvenliği standartlarından HACCP, GFSI, BRC ve SQF gibi dünya çapında kabul görmektedir.


Uluslararası Gıda Standardının HedefleriIFS’nin hedeflediği standartlar şunlardır:

•    Tek tip değerlendirme sistemine sahip ortak bir standart meydana getirmek,

•    Akredite Sertifikasyon Organları ile birlikte çalışmak,

•    Tedarik zincirinin tüm aşamalarında uyumu ve şeffaflığı sağlamak.

•    Gerek tedarikçiler gerekse perakendeciler açısından harcanan paradan ve zamandan tasarruf sağlamak.


Standardın Kapsamı Nedir?IFS Gıda Standardı, perakendeci veya toptancı markalı gıda ürünü tedarikçilerini ve imalatçılarını denetlemek için getirilen bir standarttır. Gıda standardı, aşağıdaki üretim süreçlerinde yer alan şirketler için tasarlanmıştır:

•    Gıda ürünlerini işlenmesi

•    Gıda ürünlerini taşınması

•    Birincil ambalajlama


IFS Gıda Standardı Hangi Bölümlerden Oluşur?


IFS Gıda Standardı sertifikasyon süreci 4 bölümden oluşmaktadır.

1.    Denetim protokolü: Standarda tabi kuruluşlarda uygulanması gereken kuralları tanımlamaktadır.

2.    Gereklilikler: Kuruluşların denetleneceği konuları açıklar.

3.    Denetçiler, Akreditasyon ve Sertifikasyon Organları için Gereklilikler: Standardın tutarlı ve şeffaf bir şekilde uygulanması için ilgili organların yerine getirmesi gereken yükümlülükleri açıklar.

4.    Raporlama: Sertifikasyon Organlarının sahip olması icap eden bilgileri aktarır.


IFS Denetim Süreçleri

Sertifika kararları, denetim raporlarının ve de IFS Denetim Protokolünün sertifika bölümünün koşullarına ve puanlandırmasına paralel olarak verilmektedir.

Denetim sürecinde Denetçi, eylem planını onaylar ve takiben doldurulmuş eylem planını Sertifikasyon Ekibine iletir. Ekip, aşağıdaki bilgileri gözden geçirir:


•    Denetim esnasında denetçinin aldığı notlar

•    Nihai rapor

•    Tamamlanmış eylem planı
 

Denetim sürecinin sonunda, firmalara / müşterilere bir eylem planı belgesi verilmektedir. Eylem planı belgesi aşağıdaki detayları içermektedir:

•    IFS Gerekliliği Numarası

•    IFS Gerekliliği

•    Sapma / Uyumsuzluk Seviyesi (B, C, D, Büyük veya KO)

•    Sapma / Uyumsuzluk Detayı


Uygunsuzluk durumu ortaya çıktığında firmalar / müşteriler eylem planının aşağıdaki bölümlerini tamamlar ve onay için denetçiye geri verir:


•    Firma tarafından atılacak düzeltici adım

•    Sorumlu / Tarih / Uygulama Durumu

Sertifikasyon süreci tamamlandığında IFS Gıda Belgesi alacak firmanın raporu, eylem planı ve sertifikasyon durumuyla ilgili detaylar IFS Portalına yüklenmektedir. Bu sürecin tamamlanmasının ardından aday gösterilen temsilciye bir kullanıcı adı ve parola gönderilmektedir. Bu, yüklenen belgelere erişimi sağlamaktadır. Firmalar, devam eden süreçleri bu portaldan takip edebilir. Firma temsilcisi ilgili taraflara dağıtmak üzere raporu indirebilir ve aynı zamanda IFS logosunun kullanımı için gerekli şartları kabul ederek logonun bir kopyasını indirebilir.


Standardın Avantajları Nelerdir?IFS standardı, kalite ve müşteri memnuniyetinde mükemmelin, gıda sektöründe rekabet avantajının peşinde koşan şirketlere önemli avantajlar sunmaktadır.

IFS Gıda Standardı, IFS Belgesine sahip gıda işletmeleri açısından yeni pazar fırsatları doğuracaktır. Zira IFS belgesine sahip firmalar gıda güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirdikleri için sektörde tercih sebebidir ve belgeleri uluslararası alanda geçerliliğe sahiptir. Tüketicinin güven duyduğu markalar olarak ön plana çıkmaktadır.

IFS Gıda Belgesi, marka imajını ve prestijini yükseltir. Üretim süreçlerinde tasarruf ve şeffaflık; tedarik zinciri sürecinde kalite ve güven sağlamaktadır.

 

Satın Alma Avantajları:•    Tedarikçilere ve ürünlere daha fazla güvenme imkanı,

•    Tedarikçi takibine daha az vakit ayırma

•    İş tekrarı ya da teknik özellikleri karşılamayan ürün iadesi gibi konulara daha az vakit harcama

•    Durum değerlendirmesi savunması

•    Uzman tanıklık

•    Farklı denetimleri birleştirerek aynı anda yapabilme özelliğiyle bağımsız denetim maliyetlerini düşürme

 

Üretim Avantajları:


•    Standartlar ve prosedürler bakımından yönetim ve personel arasında daha iyi bir iletişim

•    Gıda yönetmeliklerine uygunluğun takibi

•    Kaynakların etkin kullanımı

•    Müşteri denetimlerine daha az ihtiyaç duyulması

•    Durum değerlendirmesi savunması

•    Uzman tanıklık

•    Farklı denetimleri birleştirerek aynı anda yapabilme özelliğiyle toplam denetim süresini kısaltma
 

Pazarlama Avantajları:


•    Yüksek kalitedeki ürünlerin tedarikçisi olarak iş itibarının yükselmesi

•    Bağımsız denetimde ısrarcı olan müşterilerle ticaret yapabilme şansı

•    En yüksek standartlara sahip olunduğunu gösteren IFS logo ve sertifikasının kullanımı


IFS Denetimlerini Kimler Yapar?


IFS denetimlerini; HACCP ve Kalite Yönetim sistemleri alanında deneyim sahibi; gıda denetimi konusunda yetkin ve IFS onaylı denetçiler yerine getirmektedir.

Denetçiler;

•    IFS onaylı bir eğitici tarafından verilen kurum içi eğitim kursuna katılmış olmalıdır.

•    Eğitim öğretim bilgilerini, denetim deneyimlerini, iş deneyimlerini, ürün kategorisi ve sürecine dair bilgileri detaylandıran IFS formatına sahip bir CV hazırlamalıdır.

•    IFS yazılı sınavını geçmelidir.

•    IFS sözlü sınavını geçmelidir.

•    IFS Sertifikasyon Ekibiyle birlikte eğitim oturumunu tamamlamalıdır.


IFS Sertifikasını Kim Verir?Sertifika kararları, SAI Global Sertifika Komitesi tarafından onaylanmış olan Sertifika Ekibinin üyeleri tarafından verilmektedir. Sertifika Ekibinin üyeleri; tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları (HACCP), imalat ve ürün teknolojileri, kalite yönetim sistemi (QMS) hakkında ayrıntılı teknik bilgiye, standardın gereksinimlerine ve de standart sahiplerinin ve paydaşların beklentileri konusunda uzmanlığa sahiptir.

 

IFS FOOD Sertifikası

Uluslararası Gıda Standardı (International Food Standard ) olarak ifade edilen bu standart 2000 yılında, gıda güvenliğinin, Ticaret Odası CIES - The Global Food Business Forum- tarafından iyileştirilmesi sonucu ortaya çıkmıştır. ISO 9000: 2000´ den farkı, HACCP içermesidir. Avrupa, Kuzey Amerika ve Avusturalya´ da başlangıçta 40 ticari işletmenin katılımı ile oluşmuştur. IFS Belgesi diğer gıda güvenliği standartları gibi HACCP, SQF, GFSI, BRC  gibi dünya çapında kabul gören bir standarttır.

IFS, Belgesi (IFS Sertifikası) gıda ürünleri ve üretim süreçlerinin güvenliğini ve kalitesini belgeleyen gıda güvenliği sertifikasıdır.

Gıda işletmelerinde gıdaların üretimi, paketlenmesi, taşınması, depolanması vb. aşamalarının canlılara verebilecek zarar oluşturmaması için belirli şartları içeren gıda güvenliği standardıdır.

Uluslararası Gıda Güvenliği Sertifikası (IFS Belgesi) ‘na sahip gıda işletmeleri yeni pazar fırsatlarına yol açar, çünkü IFS Sertifikası ‘na sahip firmalar gıda güvenliği ile gerekleri yerine getirdikleri için tercih sebebidir ve uluslararası alanda geçerliliğe sahiptir. Ayrıca diğer faydalarını söylemek gerekirse tüketici güvenini kazanır, marka imajını geliştirir, tasarruf sağlar, şeffaflık sağlar, tedarik zinciri sürecince kalite ve güven sağlar.

Gıda tedarik siteminde tedarikçi denetimleri ticaretin olmazsa olmaz parçalarından birisidir. Tüketicilerin ve yasaların ağırlaşan şartları ve artan maddi manevi tazminat taleplerine karşılık global firmalar kalite standartları geliştirilmesine sebep olmuştur.

Bu şartlar çerçevesinde Alman perakendeciler Birliği ve Fransız Perakendeciler Birliği Ticari markalar için kalite belgelendirmesi olan Uluslararası Gıda Standardı Olan IFS standardını geliştirmişleridir.

Tüm gıda üreticilerin bu standart çerçevesinde üretim yapmaları beklenmektedir. Tarımsal üretimden gıdanın işlenmesine kadarki tüm süreçler açısından kullanılabilir.

Bazı ülkeler resmi gıda güvenliği politikalarında IFS Standardını mevzuatlarına dahil etmişlerdir. Bunlardan bazıları İspanya, Avusturya, İsviçre gibi ülkelerdir.


IFS Food Sertifikası Kapsamı


Global bir gıda güvenlik standardı hazırlayıp işletmelerin kendi pazarlarında daha güvenli gıda ürünü satmalarını sağlamaktır. Buna istinaden GFSI, anahtar kriterler ortaya çıkartarak, gıda güvenlik standardını ölçülebilir hale getirmiştir.

IFS, 5 bölümde kendini sınıflandırmaktadır. Bu sınıflar aşağıda verilmiştir.

1. QMS´ e talepler,

2. Yönetim Sorumluluğu,

3. Kaynak Yönetimi,

4. Üretim Süreçleri,

5. Ölçme, analiz, iyileştirme.

IFS standardının temel aldığı unsurlar ve amaçları aşağıda listelenmiş bir şekilde verilmiştir.

Ø  Tek ortak bir değerlendirme

Ø  Akredite kurumların ve denetçilerin denetimleri

Ø  Tedarik zincirinde şeffaflık

Ø  Tedarikçide masrafların azaltılması

Dünyadaki en büyük gıda birlikleri HDE, FDE Conad ve COOP gibi organizasyonlar IFS Belgesini tedarikçilerine zorunlu tutmaktadırlar. Bu gıda birlikleri üyeleri olan dev konsorsiyumlardan Edeka, Rewe, Aldi, Metro gibi zincir marketler tedarikçilerine bu standardı zorunlu tutmaktadır.

IFS Uluslararası standardının oluştuğu bölümler aşağıda sıralı bir şekilde verilmiştir.

o   Bölüm : Denetleme aşaması

o   Bölüm : Teknik gereklilikler: Kontrol listesi 5 bölüme ayrılan 250 gerekliliği içermektedir:

o   Şirket sorumluluğu

o   Kalite yönetimi

o   Personel yönetimi

o   Üretim süreci / imalat süreci

o   Önlemler, analizler, iyileştirmeler

o   Bölüm : Denetleme kurulları talepleri

IFS Food versiyon 7 standardı perakendeci ve satıcının markalı ürünlerini üreten gıda ürünü tedarikçileri ve diğer gıda sektöründe üretim yapan kuruluşlar için oluşturulmuştur. Standardın kapsamı sadece gıda üretimi yapan ve ambalajlama yapan kuruluşlar içindir. Sevkiyat, depolama, dağıtım ve sadece ticaret yapan kuruluşlar bu standardın kapsamında değildir.

IFS Food denetimi sonucunda şartlarını yerine getiren kuruluşlar 1 yıllık sertifika almaya hak kazanırlar. Her standart madde uygunluğuna göre belirlenmiş olan puanlarla tanımlanır. 

IFS food sertifikasını edinmenin faydaları maddeli bir şekilde listelenmiştir.

Standardı geçerli yasalara uyarlamak? 

Müşteri tetkiklerinin gereksinimlerini azaltmak? 

Bağımsız 3. taraf denetimler? ile müşteri ve tedarikçi ayağında güven kazanmak

Daha fazla tetkikle toplam tetkik süresini azaltabilme?k

Risk bazlı yaklaşım ile uygulamada yüksek esneklik ve kolaylık sağlamak ?

Yüksel kaliteli ve güvenli ürünlerin üreticisi olarak iş saygınlığını arttırmak? 

3. taraf tetkik talep eden müşteriler ile ticaret kolaylığı ? 

En yüksek standartlara uyumu göstermek için standardın belirlemiş kurallara uygun olarak IFS logosu ve belgesinin kullanımı

 

Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
  • Beylikdüzü OSB mah. Mermerciler Sanayi Sit. 3. Cad. No:8 Corner Office K:3 D:53 Beylikdüzü / İstanbul
  • Telefon : +90 212 438 42 06
  • Oud Metha Offices, 1st Floor, Block B Healtcare City Dubai, UAE
  • Telefon : +90 850 888 85 71
  • Fax : 0212 438 42 07
  • info@taksimdanismanlik.com

Ne Aramıştınız ?