Teklif Formu
+90 212 438 42 06
info@taksimdanismanlik.com

Helal Gıda Sertifikası

Helal Gıda Sertifikası
 

Giderek globalleşen dünyada artık farklı kültürden, dinden ve ırktan birçok insan bir arada yaşamaya başlamıştır. Özellikle son yüzyıla baktığımız zaman İslamiyet dinine mensup insanların da farklı coğrafyalarda yaşamaya başladığını görebiliriz. Artan dünya nüfusu ve tüketim talebi ile beraber insanların bulunduğu yerde dinin gerekliliklerini yerine getirmesi oldukça güç hale gelmiştir. Helal – haram kavramlarının İslamiyet’te çok önemli olması sebebiyle, Müslümanlar, yiyip içtikleri veya kullandıkları ürünlerin helal olmasını daha fazla sorgular olmuştur. Arapça manası yasal, meşru, kabul edilebilir şeklinde olan helal ifadesi, Müslümanlar için özellikle gıda ürünleri için büyük öneme sahiptir. Bu bağlamda, Müslümanlar zamanla, helalliği tarafsız bir otorite tarafından onaylanmış ürünleri talep etmeye başlamıştır. Bu ihtiyaca binaen dünyanın birçok yerinde helal gıda kavramı ortaya çıkmış ve gıda ürünleri üreten, satan, taşıyan veya bu tür süreçler içerisinden yer alan birçok firmalar için helal gıda sertifikası adeta bir zorunluluk haline gelmiştir.

 

Helal Gıda Sertifikası Nedir?


Helal gıda denildiği zaman akla ilk olarak et ve et ürünleri gelmektedir. Zira, Müslümanlar için bazı hayvanların eti helal değildir. Fakat Helal Gıda Sertifikası ‘nın kapsamında sadece et ürünlerinin cinsini tespit etme işlemi yoktur. Bu sertifika, her türlü gıda, kozmetik, temizlik ve kimyasal ürünleri ile ilgili çalışma yürüten firmaların birçok sürecini kapsamaktadır. Sertifika, bu tür ürünler ile ilgili üretim, depolama, nakliye, lojistik, servis, hijyen koşulları, satış ve satış sonrası hizmet adımlarının her birinde veya birkaçında faaliyet gösteren tüm firmaları içine almaktadır. Bu süreçlerin her birinde istenen analizleri yaptıran, temizlik kriterlerini yerine getiren, doğru malzeme ve araçları kullanan ve bunlar dışında diğer idari gereklilikleri sağlayan kuruluşlar Helal Gıda Sertifikası için başvuruda bulunabilirler.


Helal Gıda Sertifikası Alması Gereken Kurumlar

Bu sertifikanın hitap ettiği çok çeşitli özel ya da kamu sektörü kuruluşları bulunmaktadır. Bu kuruluşlardan en önemli olanları şöyle sırayalabiliriz:

1.    Gıda üretimi yapan şirketler; restoran ve kafeler; ayrıca catering hizmeti veren firmalar.
2.    Her türlü gıda ürünü için depolama, taşıma, dağıtım, ısıtma / soğutma gibi hizmetleri sağlayan firmalar.
3.    Gıda ile temas eden her türlü çatal, kaşık, bıçak, saklama kapları ve buna benzer ürünlerin üretimini sağlayan kuruluşlar.
4.    Et ve et ürünleri ile ilgili her türlü hizmeti veren firmalar helal gıda prosedürlerinin doğrudan ve birinci derecede muhatabıdır.
5.    Dondurma üretimi yapan firmalar ve mezbahaneler; ayrıca hazır gıda ürünlerini üreten şirketler.


Helal Gıda Belgesi / Sertifikası Almak İçin Gerekenler


Bir şirket helal gıda belgesi almak istediği takdirde verdiği hizmetler ile ilgili şu konularda gereken isterleri karşılamalıdır:

1.    Gıda ürünlerinin hiçbirinde domuz, domuz yağı ya da domuz katkılı hiçbir bileşenin bulunmaması.
2.    Gıda içerisinde kandan veya kan türevi bileşenleri içinde barındıran hiçbir ürüne yer verilmemesi.
3.    Gıdaların yer aldığı bütün ortamlarda ve proseslerde hijyen kurallarına azami derece özen gösterilmesi.
4.    Gerekli yasal izinlerin alınmış olması ve hizmet verilen süreçlerde yetkinliği bulunan en az bir gıda mühendisinin istihdam edilmesi.
5.    Domuz eti / yağı, domuz katkılı ürünler veya kan gibi maddelerin yanında, zararlığı olduğu tüm dünyaca ispatlanmış hiçbir ürünün (GDO’lu gibi) kullanılmaması.
6.    Gıda ürünleri ve üretim süreçleri ile ilgili gereken analizlerin, laboratuvar çalışmalarının veya testlerin yapılmış olması ve periyodik olarak kontrol edilmesi.


Helal Gıda Sertifikası Veren Kuruluşlar

Firmaların bu konuda belgelendirme hizmeti sunan ve gerekli akreditasyonu bulunan kuruluşlardan hizmet alması gerekmektedir. Aksi takdirde, belgenin bir geçerliliği olmadığı gibi, gerçek gün yüzüne çıktığında insanları kandırmış olmak gibi hiç etik olmayan bir eyleme sebebiyet verilebilir. Fakat ne yazık ki günümüzde, bu konuda yetkin olmayan birçok kurumun firmalara helal gıda ile ilgili belgelendirme ve danışmanlık hizmeti sundukları görülmektedir. Kısa ve uzun vadede büyük bir yanlışın içerisinde yer almamak için firmaların iletişime geçtiği kuruluşlar hakkında detaylı bilgi sahibi olması büyük önem arz etmektedir.


Helal Gıda Sertifikası‘na Sahip Olmanın Avantajları


Bu sertifika, bulunduğu firmanın insanlar – özellikle de Müslümanlar için – çok önemli olan helal kriterini sağladığı göstermektedir. Belge sahibi firmalar, aynı zamanda, ürünlerinin bütün süreçlerinde gerekli hijyen standartlarına sahip olduğunu müşterilerine ve diğer paydaşlarına ispat edebilmektedir. Günümüzde hemen her sektör için çok önemli etkinlikler olan fuarları organize eden şirketlerden bazıları, katılımcı firmalardan bu sertifikaya sahip olmasını istemektedir. Bu bakımdan, belge sahibi firmalar fuarlara katılmakta bir sorun yaşamamakta ve hem ulusal hem de uluslararası düzeyde tanınma şansına sahip olabilmektedir. Belge sahibi olmanın firmalar açısından bir diğer önemli avantajı ise bu sertifikanın ISO 9001 ,ISO 14001 gibi önemli kalite standartlarına entegrasyonu daha kolay hale getirmesidir. Bunun yanında firmalar, dünyadaki birçok önemli gelişmeye, teknolojik çalışmalara ve yeni düzenlemelere hızlı bir şekilde adapte olabilmektedir.
  

HELAL BELGESİ

Helal Gıda Belgelendirmesi: TS OIC/SMIIC 1 standardına göre belirtilen ürün grupları için belgelendirme yapılmaktadır. Talebe göre bu başvurular geçerlilik süresi 1 yıl olan helal ürün belgelendirme modeline göre veya geçerlilik süresi ürünün raf ömrü ile sınırlandırılan helal parti malı uygunluk belgelendirme modeline göre değerlendirilmektedir.

Ürünün ham maddeden başlayarak mamül madde aşamasına kadar bütün proseslerinin, ürün bileşiminde bulunan bütün maddelerin ve katkı maddelerinin gerek menşei, gerek temin biçimi ve yolları, gerekse temin kaynağı bakımından İslami kriterlere ve insani gereklere uygun olması gerekmektedir.

Tüketicilerin satın alma kararlarını etkileyen unsurlardan biri de dini inanç ve kimliklerdir. İslam dini de diğer dinler gibi pek çok kurala sahiptir. Helal sertifika, tarafsız ve ehil bir kurum tarafından üretim sürecinin helal standartlara göre işleyip işlemediği kontrol edilerek, firmalara verilen onaylanmış bir belgedir.

Ürünün paketleme malzemelerinin ve depolama şartlarının insani gereklere ve İslami kriterlere uygun olması, iyi üretim uygulamaları(GMP), iyi hijyen uygulamaları(GHP) ve Haccp şartlarını sağlamalıdır.         

Gerek ürünün üretim aşamalarında, gerek ürün bileşiminde yer alan bütün unsurlarda, gerekse ürün bileşimindeki her bir unsurun üründe bir araya gelmesiyle oluşabilecek etkilerinde İslami kriterlere, insani gereklere, sağlık ve temizlik şartlarına, beslenme bakımından gerekliliğe uygun vasıfları taşıması Helal belgesinin tüm dünyada geçerli olması çok önemlidir. Belirli kurumlar tarafından akredite olan belgelendirme kuruluşlarından alınan helal belgeleri tüm dünyada geçerlidir. Sertifikasyon, Helal Belgelendirme Kuruluşu önceden belirlenmiş kurumlar tarafından akredite edilmiş ve belgelendirme yapmaktadır. Bu belgeler yönetmelikte geçen kuruluşlar tarafından da onaylı ve tüm dünyada geçerli olan Helal BELGESİ ‘dir.


HELAL Belgesi (Sertifikası) Kapsamı ve Faydaları


Helal Sertifikalama, ürünleri, katkı maddelerini, hazırlama ve işleme yöntemlerini, temizlik ve sağlık şartlarını, katı güvenlik kuralları içinde denetleyen tarafsız bir bilirkişi hizmeti sunar

o   HACCP, ISO ve diğer kalite ve güvenlik standartlarına uygun ve yeni teknolojilere, yeni katkı maddelerine adaptasyonu seri bir şekilde takip edebilen, helal bilginin eğitimini almış kilit personel tarafından denetimi gerçekleştirir

o   Ürünün ve üreticinin Küresel İslam içinde tanınmasını ve tanıtılmasını sağlar

o   Çeşitli ülkelerde açılan fuarlarda katılımına destek verir

o   Helal Belgesi, üretici ve tüketici arasında bir güven bağı oluşmasını sağlar.

o   Üretici için, ürünlerini küresel “helal gıda” pazarına arz etme fırsatı sunar.

o   Uluslararası kamuoyunda geçerliliği kanıtlanmış olan ISO 22000 Standardını baz alarak üreticilerin daha kaliteli ve güvenli üretim yapmalarını sağlar.


Helal belgesi kapsamına aşağıda verilmiş olan ürünler dahi edilmektedir.

Ø  Et ve et mamulleri

Ø  Süt ve süt mamulleri

Ø  Yumurta ve yumurta mamulleri

Ø  Tahıl ve tahıl ürünleri

Ø  Bitkisel ve hayvansal kökenli sıvı ve katı yağlar

Ø  Meyve ve sebzeler ve bunların mamulleri

Ø   Şeker ve şekerleme mamulleri

Ø  Meşrubat (Alkolsüz içecekler)

Ø  Bal ve yan mamulleri

Ø  Besin takviyeleri

Ø  Gıda katkı maddeleri

Ø  Enzimler

Ø  Mikro organizmalar

Ø  Balık ve balık ürünleri

Ø  Su

Ø  Kakao ve kakao ürünleri

Ø  Çay ve çay ürünleri

Ø  Kahve ve kahve ürünleri

Ø  Yağlı tohumlar,

Ø  Baharatlar ve çeşni maddeleri,

Ø  Özel beslenme amaçlı gıdalar,

Ø  Nişasta ve nişasta ürünleri,

Ø  Hazır yemekler,

Ø  Yemek fabrikası/ Toplu yemek mutfağı,                   
       

Ø  Lokanta,                             
                                          

Ø  Kafeterya, 

Ø  Pastane,     
                            

Ø  Hızlı yemek servis yerleri,                   
             

Ø  Market,

Ø  Kasaplık Hayvan Kesim Yerleri (Mezbahalar)

Bugün helal pazarına baktığımızda, ilk akla gelen gıda sektörü olmaktadır. Ancak helal belgelendirmesi sadece gıda ile sınırlı değildir. Deriye temas eden kremler, diş macunları, kıyafetler ve kozmetik ürünleri için de helal belgelendirme yapılmaktadır.

Bir diğer önemli sektör ise turizm sektörü olarak sayılabilir. Özellikle müşteri talepleri ve uluslararası rekabet sebebiyle otellerde de Helal Belgesi başvurularının arttığı gözlemlenmektedir. Dolayısıyla helal belgelendirme, sektörel olarak çok geniş bir alana hitap etmektedir.

Devlet kurumları, çok uluslu kalite güvence şirketleri ve özel şirketler tarafından helal sertifika verilmektedir. Güvenilirlik ve belgenin dünya çapında tanınması, özellikle ithalat ve ihracat için çok önemlidir.

 

Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
  • Beylikdüzü OSB mah. Mermerciler Sanayi Sit. 3. Cad. No:8 Corner Office K:3 D:53 Beylikdüzü / İstanbul
  • Telefon : +90 212 438 42 06
  • Oud Metha Offices, 1st Floor, Block B Healtcare City Dubai, UAE
  • Telefon : +90 850 888 85 71
  • Fax : 0212 438 42 07
  • info@taksimdanismanlik.com

Ne Aramıştınız ?