Teklif Formu
0850 888 85 63
info@taksimdanismanlik.com

Havacılık ve Uzay Sanayi Kalite Sistemleri Avrupa Standartları

Havacılık, uzay ve savunma endüstrileri, her biri tedarik zinciri içinde çeşitli seviyelerde bireysel tasarımcılar (tasarım faaliyetleri) tarafından tasarlanan birden fazla sistem, alt sistem ve bileşenden oluşan karmaşık ürünlerin geliştirilmesine ve üretimine dayanmaktadır. Her tasarım etkinliği, ürünle ilgili yapılandırma ve özelliklerin çeşitli yönlerini kontrol eder. Tasarım bilgilerinde bir değişiklik istendiğinde veya gerektiğinde, değişikliğin üst düzey sistem üzerindeki etkilere karşı değerlendirilmesi gerekir. Bu nedenle havacılık, uzay ve savunma örgütleri için kalite yönetim sistemlerinin gerekliliklerini ve denetim gereksinimlerini içeren belli başlı Avrupa Standartları bulunmaktadır.

EN 9100 - Havacılık, Uzay ve Savunma Örgütleri için Kalite Yönetim Sistemleri Gereksinimleri Standardı
Uluslararası Havacılık ve Uzay Kalite Grubu (IAQG) tarafından yayınlanan, havacılık, uzay ve savunma endüstrisi için bir kalite yönetim standardıdır. EN 9100 kalite standardı, paydaşların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırken, havacılık, uzay ve savunma segmentine özgü gereksinimler ekleyerek ISO 9001´e dayanmaktadır. EN 9100´den önce, çeşitli şirketler farklı rekabet kalitesi belgelerini ve gereksinimlerini izlerdi, uygulama ve uyum açısından sektör için zorluklar yaratırdı.

EN 9120 - Havacılık, Uzay ve Savunma Distribütörleri için Kalite Yönetim Sistemleri Gereksinimleri Standardı

Bu standart, orijinal ekipman üreticileriyle çalışan distribütörler ve tedarikçiler için geliştirilmiştir. Standart ürün güvenliği ve güvenilirliğine odaklanır ve kritik ürün performansını, gereksinimlere uygunluğu ve uçuşa elverişliliği ele alır. Delil zinciri, izlenebilirlik, stok kontrolü ve kayıtların bulunabilirliğini de kapsar.

EN 9101 - Havacılık, Uzay ve Savunma Örgütleri için Denetim Gereksinimlerini İçeren Kalite Yönetim Sistemleri Standardı
Bu standart denetim sürecinin hazırlanması ve yürütülmesi için gereksinimleri tanımlamaktadır. Buna ek olarak, EN 9100 serisi standartlarına, kuruluşun Kalite Yönetim Sistemi belgelerine, müşteri ve yasal gerekliliklere uygunluğun ve süreç etkinliğinin denetim raporlaması için içerik ve kompozisyonu tanımlar.

EN 9102 - Uzay Serisi, Kalite Sistemlerinde İlk Madde İnceleme Gereksinimleri Standardı
Bu standart, İlk Madde Denetimi’nin gerçekleştirilmesi ve belgelenmesi için temel gereklilikleri belirler. Bu Avrupa Standardı’nın gereklilikleri ile geçerli yasal veya düzenleyici gereklilikler arasında bir çelişki olması durumunda, geçerli yasal veya düzenleyici gereklilikler öncelikli olacaktır. İlk Madde Denetimi’nin temel amacı, ürün gerçekleştirme süreçlerinin mühendislik ve tasarım gereksinimlerini karşılayan parça ve montajlar üretebildiğini doğrulamaktır. İyi planlanmış ve yürütülen bir İlk Madde Denetimi, üreticinin süreçlerinin uyumlu ürün üretebileceğine ve ilgili gereksinimleri anladıklarına ve dahil ettiklerine dair objektif kanıt sağlayacaktır.

EN 9103 -  Uzay Serisi, Kalite Yönetim Sistemlerinde Anahtar Özelliklerin Varyasyon Yönetimi ile İlgili Standart
Bu standart öncelikle yeni parçalara ve ürünlere uygulanır, ancak halihazırda üretimde olan parçalara da uygulanabilir. Standart, temel özelliklerin varyasyonunu etkileyen tüm üretim süreçleri ve temel özelliklerin tanımlandığı bakım süreçleri için geçerlidir. Montajlar ve bir montaj içindeki tüm seviyelerdeki parçalar, dökümler ve dövmeler de dahil olmak üzere temel malzemeler ve ürünün tasarım özelliklerini üretmekle sorumlu kuruluşlar için geçerlidir.

EN 9107 - Uzay Serisi, Kalite Sistemlerinde Doğrudan Teslimat Yetkisi ve Havacılık Şirketleri için Rehberlik ile İlgili Standart
Bu standardın kapsamı, bir üretim organizasyonu için üretim organizasyonu ve tasarım organizasyonu arasında uygun bir düzenleme içeren doğrudan teslimat yetkisi talep edilen ticari havacılık ve uzay endüstrisi ile sınırlıdır. Bu süreçte tasarım organizasyonu, tasarım ve uçuşa elverişlilik verilerinin üretim organizasyonuna sürekli güncellenmesini sağlamaktan sorumluyken, üretim organizasyonu imal edilen ürünün onaylanmış tasarım ve uçuşa elverişlilik verilerine uygun olduğundan emin olmaktan sorumludur. Üretim organizasyonu, uçuşa elverişlilik sürümü belgelerini sağlamaktan sorumludur.

EN 9114 - Uzay Serisi, Kalite Sistemlerinde Havacılık Şirketleri için Doğrudan Gemi Rehberliği ile İlgili Standart
Bu Standardı, genel olarak onaylı üreticinin kalite sistemine karşı bir ürünü doğrudan müşteriye göndermesini istediği havacılık endüstrisi ile sınırlıdır. Doğrudan gemi işlemi standart parçalar veya askeri parçalar için gerekli değildir. Bu süreçte, onaylanmış üretici, ürünün tip tasarım bilgisine uygun olduğundan emin olmaktan sorumludur.

EN 9115 - Kalite Yönetim Sistemlerinde Havacılık, Uzay ve Savunma Örgütleri İçin Gerekenler, Teslim Edilebilir Yazılım için Standart (EN 9100´e ek)
Bu standardın kapsamı, EN 9100 standardının gereksinimlerini teslim edilebilir yazılım için tam olarak netleştirmek ve tamamlamaktır. Standart, havacılık, uzay ve savunma endüstrisi için tasarım, geliştirme ve teslim edilebilir yazılım üreten kuruluşların Kalite Yönetim Sistemi gereksinimlerini kapsar.

EN 9116 – Uzay Serisi Değişiklik Bildirimi Gereksinimleri ile İlgili Standart
Bu Avrupa Standardı, havacılık, uzay ve savunma kuruluşları için ortak değişiklik bildirimi gerekliliklerini tanımlamaktadır. Dahili ya da harici bir tedarikçinin veya taşeronun müşteriye değişiklik yetkisi veya bildirimi için bir ‘değişiklik bildirimi’ gönderirken kullanması gerekenler dahildir. Bir değişiklik bildirimi, yerleşik bir temel konfigürasyonda fiziksel veya işlevsel (yazılım dahil) değişiklikler konusunda müşteriyi bilgilendirir. Değişiklik bildiriminin tutulması bir konfigürasyon kontrolü aracı oluşturur ve parçanın evrimini yakalar. Bu gereksinim, tip sertifikalı ürünlerde yapılacak değişikliklerin yönetmeliklerle zorunlu tutulduğu ticari / sivil havacılık ürünlerinde büyük önem taşımaktadır. Bununla birlikte, aynı kavramlar, sözleşme gerekliliklerine göre savunma ve uzay uygulamalarında bir dereceye kadar gereklidir.
    Bu standart, bir tedarikçi tarafından müşterinin tasarımlarına ve işleme gereksinimlerine göre üretilen ürünler için geçerli değildir. Bu tür ürünlere yönelik değişiklik talepleri resmi olarak müşteriye sunulacak ve müşterinin değişiklik talebi süreci ile onaylanacaktır.

EN 9131 - Uzay Serisi, Kalite Yönetim Sistemlerinde Uygunsuzluk Verilerinin Tanımı ve Belgeleri ile İlgili Standart
Bu Avrupa Standardı, resmi karar gerektiren bir uygunsuzluk hakkında bilgi verirken dahili veya harici tedarikçi veya alt tedarikçi ile müşteri arasında değiştirilecek ortak uygunsuzluk veri tanımını ve dokümantasyonunu tanımlar. Koşullar, kısmen veya tamamen, bir ürün sahibine veya operatöre uygunsuzluk bildirilirken, sözleşmenin belirtilmesi halinde nihai ürünün kullanıcısı olarak (örn. Motor, uçak, uzay aracı, helikopter) uygulanabilir. Uygunsuzluk verilerinin değişimi, koordine edilmesi ve onaylanması süreci, ilgili tüm taraflar arasındaki çoklu ilişkiler ve anlaşmalara göre değişir. Bu Avrupa Standardı tarafından sağlanan bilgiler, doğru iletişim yoluyla verilerin gönderilmesi ve yönetilmesi için yönergeler oluşturur. Temel amaç, herhangi bir iletişim biçimine (örneğin elektronik veri değişimi, geleneksel kağıt formlarının sunulması) entegre edilebilen bir veri kümesinin tanımını sağlamaktır.

EN 9132 - Uzay Serisi, Kalite Yönetim Sistemlerinde Parça İşaretleme için Veri Matrisi Kalite Gereksinimleri ile İlgili Standart
Bu standart, havacılık, uzay ve savunma endüstrisinde “veri matrisi sembolojisi” kullanılarak gerçekleştirilen metalik parça işaretlemesine göre muntazam kalite ve teknik gereklilikleri tanımlar. ISO/IEC 16022 genel gereksinimleri belirtir (örneğin, veri karakter kodlaması, hata düzeltme kuralları, kod çözme algoritması). ISO/IEC 16022 spesifikasyonuna ek olarak, bu semboloji ile parça tanımlama, sembolün elektronik olarak okunmasını sağlamak için bu standarttaki gereksinimlere tabidir. Bu standardın kapsadığı markalama işlemleri şunlardır; nokta vuruşu, lazer, elektro-kimyasal dağlama. Gerekirse başka markalama işlemleri de dahil edilecektir. Sözleşmeye bağlı iş ilişkisinde aksi belirtilmedikçe, parçanın tasarımından sorumlu şirket, veri matrisi işaretlemesinin yerini belirler. Sembol konumu okunabilirlik için her taraftan optimum aydınlatmaya izin vermelidir. Bu standart kodlanacak bilgileri belirtmez.

EN 9133 - Uzay Serisi, Kalite Yönetim Sistemlerinde Havacılık ve Uzay Standart Ürünleri için Yeterlilik Prosedürü ile İlgili Standart
Bu standart havacılık, uzay ve savunma uygulamalarında kullanılan standart ürünlerin niteliğini belirten bir sistem tanımlamaktadır. Ürün kalifikasyonu yapılırken uyulması gereken prensipleri içerir ve CA´nın kuralları ve prosedürleri ile birlikte uygulanır. Bu standart, CA´nın ürün tanımının gerekliliklerine ve standart ürünlerin Orijinal Bileşen Üreticisi (OCM) tarafından ilişkili kontrol teknik özelliklerine uyumluluğun sağlandığını ve sürdürüldüğünü doğrulamasını sağlar.

EN 9134 (ARP9134) - Tedarik Zinciri Risk Yönetimi Kılavuzu
Bu kılavuzda tanımlanan Tedarik Zinciri Risk Yönetimi (SCRM), satın alınan tüm ürün ve hizmetlerin korunması için tedarik zincirinin tüm seviyelerinde (uçan ya da uçmayan) proaktif olarak uygulanabilir. Kılavuz, işletmenin küresel kalite yönetimiyle doğrudan bağlantısı olan unsurları dikkate alarak kilit bir risk değerlendirme faktörü olarak ‘kalite’ye odaklanmaktadır.

EN 9162 - Uzay Serisi, Havacılık İşletmecisi Kendi Kendini Doğrulama Programları için Standart
Bu standart temel unsurları tanımlar ve ticari ve askeri uçak ve silah platformları, uzay araçları ve ilgili tüm donanım, yazılım, elektronik, motor ve kompozit bileşen üreticileri için havacılık, uzay ve savunma endüstrisinde kendi kendini doğrulama programlarını yapılandırmak için bir standart sağlar. Bu standartta belirtilen gereksinimler, sözleşmeye bağlı ve uygulanabilir yasal ve düzenleyici gereklilikleri tamamlayıcıdır (alternatif değildir). Bu belgenin gereklilikleri ile geçerli yasal veya düzenleyici gereklilikler arasında bir çelişki olması durumunda, bu belge öncelikli olacaktır. 

İlginizi Çekebilecek Diğer Bloglar

Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
  • Beylikdüzü OSB mah. Mermerciler Sanayi Sit. 3. Cad. No:8 Corner Office K:3 D:53 Beylikdüzü / İstanbul
  • Telefon : 0850 888 85 63
  • Fax : 0212 438 42 07
  • info@taksimdanismanlik.com

Ne Aramıştınız ?