Teklif Formu
+90 212 438 42 06
info@taksimdanismanlik.com

HAR Belgesi

TSE-HAR Markası, belgelendirilmesi talep edilen bir ürünü temsil eden kablo veya kordon numunelerinin, HAR Anlaşması kapsamında alınmış CENELEC Harmonize Dokümanlarına ve bunlarla bire bir uyumlu Türk Standardlarına uygunluğunun doğrulandığını gösterir. CENELEC ile uyumlu Türk Standartlarına uygun olarak üretilip, piyasaya arz edildiklerini belirten, 556 sayılı Markaların Kullanılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre belirtilen dört ayrı tipte tescil edilen ürünlerdir.

HAR Standartları kapsamında olan Alçak Gerilim Kabloları ve Kordonları için HAR belgelendirmesi yapılabilir.

Türk Standardları Enstitüsü Harmoize Dokümanlara Uygunluk Belgesi (TSE-HAR Markası Kullanma Hakkı) şu şekilde nitelenmekte ve belirtilmektedir:

 CENELEC Harmonize Dokümanlarıyla uyumlu Türk Standardları kapsamındaki kablo ve kordonların, ilgili CENELEC Harmonize Dökümanlarıyla uyumlu Türk Standardlarına uygunluğunu belirten ve aktedilen sözleşme ile TSE-HAR Markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenmektedir. Bununla birlikte üzerinde TSE-HAR Markası kullanılacak kablo ve kordonların belirttiği unsurlar aşağıda listelenmiş bir şekilde verilmiştir.

- Ticari markasını

- Sınıfını

- Tipini

- Türünü  

- Cinsini belirten

- Geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir.

TSE-HAR Markası; Üzerine ve ambalajına konulduğu kablo ve kordonların, CENELEC Harmonize Dokümanlarıyla uyumlu Türk Standartlarına uygun olarak üretilip, piyasaya arz edildiklerini belirten ve aktarılmak suretiyle sözleşme çerçevesinde kullanılabilen, 556 sayılı Markaların Kullanılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre belirtilen dört ayrı tipte tescil edilen monogramlardır.

Türk Standartları Enstitüsü Harmonize Dokümanlara Uygunluk Belgesi  (TSE-HAR Markası Kullanma Hakkı) olarak düzenlenmiştir. Bu konu ile alakalı bir takım unsurlar aşağıda listelenerek belirtilmiş ve maddeler halinde verilmiştir.

Ø  CENELEC Harmonize Dokümanları ile uyumlu Türk Standartları kapsamındaki kablo ve kordonlarla ilgili Türk Standartları Enstitüsü Harmonize Dokümanlarına Uygunluk Belgesi (TSE-HAR Markası kullanma hakkı) taleplerinde firmalar her bir konu için müracaat formlarını doldurmaktadır.

Ø  TSE Enstitüsü tarafından müracaat değerlendirilir, uygun görülürse üretim yerinde inceleme yapmak üzere heyet görevlendirilir.

Ø  İnceleme heyeti, üretim yerinde; tesis, ekipman, personel ve kalite sistemi yönünden inceleme yapar. İnceleme neticesi firmanın yeterli bulunması halinde, bitmiş üründen numune alınır, ilgili standardına göre numuneler muayene ve deneylere tabi tutulur.

Ø  Üretim Yeri İnceleme Raporu ile Muayene ve Deney Raporları Enstitümüz Belgelendirme Komisyonunda görüşülüp karara bağlanır. TSE-HAR Markasını kullanma hakkı verilmesine karar alınmışsa, firma ile Enstitü arasında noter tasdikli TSE-HAR Marka Kullanma Sözleşmesi imzalanır. Firmaya Türk Standartları Enstitüsü Harmonize Dokümanlarına Uygunluk Belgesi verilir.

Ø  Firma, her yıl Ocak ayında, bir önceki yıla ait TSE-HAR Markalı olarak sattığı ürünün miktarını (tip bazında km. olarak) Enstitüye bildirir.

HAR Belgesi Kapsamı ve Faydaları

HAR belgesi faydaları aşağıda listelenmiş bir şekilde verilmiştir.

o   HAR anlaşmasına taraf olan 20 civarında üye Avrupa ülkesi nezdinde kendi markalarına denkliği

o   Ürünlerin EN ve HD Standartlarına uygunluğu

o   Ürünlerin yurt dışındaki birçok ülkeye doğrudan ihraç edilmesi amacıyla kullanılan pasaport özelliği

o   Uluslararası ticareti kolaylaştırmada ortak standartlarla çalışma

o   Pazara ulaşmada kolaylık

o   Pazarda hız

o   Güven artışı

o   Maliyette düşüş- ticarette artış

Belgelendirme talep eden kuruluşun, kalite yönetim sisteminin TS EN ISO 9001 : 2000 standardına uygunluğunu belgelendirmiş olması gerekmektedir.

Üretim yerinde kalite kontrol yeteneği ile bunların devamlılığını garanti altına alan bir kalite sisteminin tesis edilip edilmediğinin tespiti için üretim yeri incelemesi yapılır. İlgili Standardın öngördüğü muayene ve deneyler gerçekleştirilir.

Ara kontrol amacıyla yılda en az dört defa üretim yeri incelemesi yapılarak üretim yerinden ve gerekli görülürse piyasadan numune alınarak muayene ve deneyler yapılır. Bu işlemlerin sonucunda belgelendirme şartlarından sapma yoksa belgenin geçerliliği devam eder.

Muayene ve deney sonuçları ile üretim yeri incelemesi sonucunun uygun bulunması durumunda, geçerlilik süresi 3 (üç) yıl olan TSE-HAR Belgesi verilir.

TSE-HAR Markası, üzerine ve ambalajına konulduğu kablo ve kordonların, CENELEC Harmonize Dokümanlarına ve bunlarla bire bir uyumlu Türk Standartlarına uygun olarak üretilip, piyasaya arz edildiklerini belirten ve TSE ile yapılacak bir sözleşme çerçevesinde kullanılabilen daha önce de belirtilmiş olan 4 (dört) ayrı tipte tescil edilen monogramlardır.
 

Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
  • Beylikdüzü OSB mah. Mermerciler Sanayi Sit. 3. Cad. No:8 Corner Office K:3 D:53 Beylikdüzü / İstanbul
  • Telefon : +90 212 438 42 06
  • Oud Metha Offices, 1st Floor, Block B Healtcare City Dubai, UAE
  • Telefon : +90 850 888 85 71
  • Fax : 0212 438 42 07
  • info@taksimdanismanlik.com

Ne Aramıştınız ?