Koşer Belgesi Gerekli Evraklar
30 Mayıs 2016
İthalat Kredileri
22 Aralık 2016

Hangi Ürünlerde Ce Belgesi Bulunmalıdır?

CE İşareti AB`nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde  1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan Yeni  Yaklaşım Direktifleri içerisinde yer alan ürünlerde kullanılmaktadır.
Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamında yer alan bütün ürünlerde CE belgesi bulunmalıdır.
Aşağıdaki listede CE işareti taşıması zorunlu ürünler sınıf listesi belirtilmiştir. Avrupa birliği ülkelerine yapılan ürün ihracatlarında 23 adet CE uygunluk işareti bulundurması zorunlu olan ürün kategorileri bulunmaktadır. Bu uygunluk işaretlerinin ne olduğu ve hangi sorumlu kuruluşlardan alındığı ise şöyledir:
Açık havada kullanılan ekipmandan çevreye yayılan gürültü Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Alçak Gerilim Cihazları Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Asansörler Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Basınçlı kaplar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Basit Basınçlı Kaplar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Dondurucular Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Elektromanyetik uyumluluk Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Florsan lambalarda enerji etkinliği Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Gaz yakan aletler Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Makineler Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Otomatik olmayan tartı aletleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Patlayıcı ortamlarda kullanılan ekipmanlar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Sıcak su kazanları Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Sivil kullanım için patlayıcılar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Yolcu taşıma amaçlı kablo üzerinde hareket eden araçlar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
In vitro tıbbi tanı cihazları Sağlık Bakanlığı
Oyuncaklar Sağlık Bakanlığı
Tıbbi cihazlar Sağlık Bakanlığı
Vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlar Sağlık Bakanlığı
Gezi amaçlı tekneler Denizcilik Müsteşarlığı
İnşaat malzemeleri Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
Kişisel korunma donanımları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Radyo ve telekomünikasyon terminal cihazları Telekomünikasyon Kurumu